Overfør en slettet brukers filer

Enkelte typer Dropbox team-administratorer kan overføre et tidligere medlems filer og mapper til andre på sitt team.

Merknader: 

 • Du kan bare overføre en slettet brukers filer én gang.
 • Du kan bare overføre filer fra et teammedlems konto innenfor grensen din for versjonshistorikk.

Avsnitt i denne artikkelen:

Slik sletter du en medlemskonto og overfører innholdet

Slik sletter du et teammedlem:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Velg Medlemmer-fanen.
 4. Klikk på tannhjulikonet ved siden av navnet til personen du ønsker å fjerne.
 5. Velg Slett medlem.
 6. Velg når du vil overføre dette medlemmets filinnhold til et annet teammedlem, og om du vil slette innhold fra dette medlemmets enheter neste gang vedkommende logger på.
  • Under Vil du overføre filinnholdet til dette medlemmet til et annet teammedlem?,  velger du enten Overfør nå eller Overfør senere.
  • Under Vil du slette innhold fra enhetene til dette medlemmet neste gang vedkommende logger på?, velger du Ja eller Nei.
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Les all informasjonen om permanent sletting før du bekrefter valget ditt.
 9. Klikk på Slett konto.

Slik overfører du filer fra et tidligere slettet medlem

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Velg Administratorverktøy på venstre side.
 3. Klikk på Medlemmer-fanen.
 4. Under Medlemstype velger du Slettet fra nedtrekksmenyen.
 5. Klikk på tannhjulikonet til høyre for det tidligere medlemmets navn, og velg Administrer filer fra menyen.
 6. Velg Overfør dem til et annet teammedlem.
 7. Skriv inn mottakerens navn eller e-postadresse og klikk på Send (mottakeren må være medlem av Dropbox teamkontoen din).

Merk: Du kan bare overføre filer fra et slettet medlems konto innenfor grensen din for versjonshistorikk. Etter at denne grensen er nådd, er det ikke mulig å gjenopprette eller overføre noen av filene som tilhørte det slettede medlemmet. 

Dette overføres under en kontooverføring

Det som overføres:

 • Alle eksisterende mapper og filer.
 • Alle slettede filer.
 • Eierskap til delte mapper som det tidligere teammedlemmet eide.
 • Medlemskap i delte mapper som innehas av andre medlemmer av Dropbox teamkontoen din.
 • Delte mapper som innehas av noen utenfor teamkontoen, og som ikke overskrider det maksimale filantallet
 • Eierskap til Paper-dokumenter opprettet av et tidligere teammedlem.
 • En kopi av «Apper»-mappen som inneholder data for tredjepartsprogrammer.

Dette overføres ikke:

 • Grupper kan ikke overføres via kontooverføring. I stedet må kontoadministratoren eller et gruppemedlem legge til nye teammedlemmer manuelt til grupper.
 • Delte koblinger som ble opprettet av det tidligere medlemmet (koblingene vil ikke fungere lenger).
 • Tidligere versjoner av filer.
 • Du kan ikke overføre innhold fra Dropbox Shop, Dropbox-samlinger eller Dropbox Backup.
 • Medlemskap av delte mapper som eies av personer utenfor Dropbox teamkontoen din. Kun kopier av disse mappene overføres.
 • Delte mapper som eies av noen utenfor Business-teamet ditt, og som overskrider det maksimale filantallet.
 • Tilgang til Paper-dokumenter det slettede medlemmet ikke eide.
 • Datalager (en datatype som tredjepartsapper kan bruke for å lagre data).

Merk: Hvis du bruker kontooverføring en tid etter et medlems konto ble slettet fra teamet, vil det gjenværende innholdet i mappene kunne variere fra det øyeblikket du fullfører overføringen til tidspunktet medlemmets konto ble slettet.

Hva gjør jeg hvis en kontooverføring mislykkes?

En mottaker kan bare motta filer fra én enkelt slettet bruker om gangen. Hvis du har slettet flere teammedlemmer og overført filene deres til én enkelt bruker i løpet av kort tid, kan det hende filoverføringen mislykkes midlertidig. Du blir varslet via e-post hvis en overføring mislykkes, og kan da forsøke å overføre på nytt.

For å forhindre at filoverføringer mislykkes, er det best å be om én enkelt kontooverføring, vente noen minutter og deretter be om overføring for konto nummer to. Følg denne fremgangsmåten frem til alle filene eller kontoene har blitt overført.

Eventuelt kan administratoren eller den forrige fileieren dele enkeltfiler eller mapper etter behov.

Hvordan vil kontooverføring se ut for mottakeren?

Filene til det slettede medlemmet vises i en ny mappe kalt «[Slettet brukers]» på øverste nivå i mottakerens Dropbox-arbeidskonto. 

Du ser dessuten tre undermapper i [Slettet brukers] filer:

 • «Delt»: Dette er innhold som eies av noen på ditt Dropbox-team
 • «Delt tidligere»: Dette er innhold som eies av noen som ikke er med i Dropbox-teamet ditt
 • «Hjem»: Dette er innhold som er opprettet av [Slettet bruker], og som ikke er delt

Jeg vil overføre filene til et teammedlem til flere personer

Hvis det ikke gir mening å overføre alle filene til et tidligere teammedlem til én enkelt person, kan administratoren overføre innholdet til sin egen konto og deretter dele filene med ulike brukere som trenger tilgang.

Hva har blitt overført på teamet mitt?

Vis kontooverføringsaktivitet

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Aktivitet -siden kan du sjekke Aktivitet -feeden for å bekrefte om det slettede medlemmets filer ble overført til et annet teammedlem.

Du vil få en e-postbekreftelse når det utføres en kontooverføring.

 

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!