Przenoszenie plików usuniętego użytkownika

Niektórzy administratorzy zespołów Dropbox mogą przenieść pliki i foldery usuniętego członka zespołu do innej osoby w ich zespole.

Uwagi: 

 • Pliki usuniętego członka można przenieść tylko raz.
 • Możesz przenosić pliki tylko z konta członka zespołu w ramach limitu historii wersji.

Sekcje tego artykułu:

Usuwanie i przenoszenie konta użytkownika

Aby usunąć członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Wybierz kartę Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.
 5. Wybierz Usuń członka.
 6. Wybierz, kiedy przenieść zawartość plików tego członka na konto innego członka zespołu i czy usunąć zawartość z urządzeń tego członka, gdy następnym razem będzie on online.
  • W sekcji Czy chcesz przenieść zawartość plików tego członka do innego członka zespołu? wybierz opcję Przenieś teraz lub Przenieś później.
  • W sekcji Czy chcesz usunąć zawartość z urządzeń tego członka, gdy następnym razem będzie on online? wybierz Tak lub Nie.
 7. Kliknij Kontynuuj.
 8. Przejrzyj informacje na ekranie o całkowitym usuwaniu konta, aby potwierdzić wybór.
 9. Kliknij Usuń konto.

Przenoszenie plików wcześniej usuniętego członka

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Wybierz Konsolę administratora z paska bocznego po lewej stronie.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. W sekcji Typ członka wybierz opcję Usunięty z listy rozwijanej.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie nazwy byłego członka i z menu wybierz Zarządzaj plikami.
 6. Wybierz opcję Przenieś je do innego użytkownika.
 7. Podaj nazwę lub adres e-mail odbiorcy i kliknij Prześlij (odbiorca musi być członkiem Twojego konta zespołu Dropbox).

Uwaga: pliki z konta usuniętego członka zespołu można przenosić wyłącznie w ramach limitu historii wersji. Po osiągnięciu tego limitu nie będzie już sposobu na odzyskanie ani przeniesienie jakichkolwiek plików, które należały do usuniętego członka. 

Co jest przekazywane podczas przenoszenia konta

Co jest przenoszone?

 • Wszystkie istniejące pliki i foldery
 • Wszystkie usunięte pliki
 • Własność folderów udostępnionych, które należały do byłego członka zespołu
 • Członkostwo w folderach udostępnionych będących własnością innych członków Twojego konta zespołu Dropbox.
 • Udostępnione foldery należące do kogoś spoza konta zespołu, które nie przekraczają maksymalnej liczby plików
 • Własność dokumentów Paper utworzonych przez byłego członka zespołu
 • Kopia folderu Aplikacje zawierającego dane aplikacji innych firm

Co nie jest przenoszone?

 • Grup nie nie można przenosić za pomocą funkcji przeniesienia konta. Zamiast tego administrator konta lub członek grupy musi ręcznie dodać nowych członków zespołu do grup.
 • Łącza udostępnione utworzone przez byłego członka zespołu (łącza nie będą dłużej działać).
 • Poprzednie wersje plików.
 • Nie możesz przenieść zawartości Dropbox Shop, kolekcji Dropbox ani Dropbox Backup.
 • Członkostwo w udostępnianych folderach będących własnością osób spoza konta zespołu Dropbox. Jedynie kopie tych folderów są przenoszone.
 • Udostępnione foldery należące do kogoś spoza konta zespołu, które przekraczają maksymalną liczbę plików.
 • Dostęp do dokumentów Paper, które nie należały do usuniętego członka zespołu.
 • Magazyny danych (rodzaj danych, którego mogą używać pewne aplikacje zewnętrzne do przechowywania swoich danych).

Uwaga: jeśli skorzystasz z funkcji przeniesienia konta jakiś czas po usunięciu konta członka zespołu, pozostała zawartość w folderach może się różnić od ukończenia przenoszenia do momentu usunięcia konta członka.

Co należy zrobić, jeśli przenoszenie konta się nie powiedzie?

Odbiorca może na raz otrzymać pliki od tylko jednego usuniętego użytkownika. W przypadku usunięcia kilku członków zespołu i przeniesienia ich plików do jednego użytkownika w krótkim czasie przenoszenie plików może tymczasowo przestać działać. Jeśli przenoszenie nie powiedzie się, otrzymasz powiadomienie e-mail z informacją, kiedy możesz ponownie spróbować przenieść pliki.

Aby zapobiec problemom z przenoszeniem plików, najlepiej jest wykonać przeniesienie pojedynczego konta, odczekać kilka minut, a następnie przenieść kolejne konto – i tak dalej, aż wszystkie pliki lub konta zostaną przeniesione.

Alternatywnie administrator lub poprzedni właściciel plików mogą udostępnić poszczególne pliki i foldery w razie potrzeby.

Jak wygląda przeniesienie konta u odbiorcy?

Pliki usuniętego członka pojawią się w nowym folderze o nazwie [Usunięty użytkownik] na najwyższym poziomie konta służbowego odbiorcy w Dropbox. 

Zobaczysz również trzy podfoldery plikach [Usuniętego użytkownika]:

 • „Udostępnione” – zawartość należąca do kogoś z Twojego zespołu Dropbox
 • „Wcześniej udostępnione” – zawartość należąca do kogoś spoza Twojego zespołu Dropbox
 • „Strona główna” – zawartość utworzona przez [Usuniętego użytkownika], która nie została udostępniona

Przesyłanie plików członka zespołu do wielu osób

Jeśli przenoszenie wszystkich plików byłego członka zespołu do jednej osoby nie ma sensu, możesz (jako administrator) przenieść je na ich konto, a następnie udostępnić pliki różnym użytkownikom, którzy mogą ich potrzebować.

Co zostało przeniesione do mojego zespołu?

Wyświetlanie aktywności przenoszenia kont

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsolę administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Na stronie Aktywność wyświetl kanał Aktywność, aby potwierdzić, czy pliki usuniętego użytkownika zostały przeniesione do innego członka zespołu.

Za każdym razem, gdy nastąpi przeniesienie konta, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.