Överför en raderad användares filer

Vissa typer av Dropbox-teamadmins kan överföra en raderad teammedlems filer och mappar till någon annan i deras team.

Obs! 

 • Du kan endast överföra en raderad medlems filer en gång.
 • Du kan endast överföra filer från en teammedlems konto inom gränsen för versionshistorik.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här raderar du en medlems konto och överför

Radera en teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsol.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Välj om du vill överföra medlemmens filinnehåll till en annan teammedlem och om du vill radera innehåll på den här medlemmens enheter nästa gång de är online.
  • Under Vill du överföra denna medlems filinnehåll till en annan teammedlem? väljer du Överför nu eller Överför senare.
  • Under Vill du radera innehåll från den här medlemmens enheter nästa gång hen är online? väljer du Ja eller Nej.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Granska skärmen Ta bort konto helt för att bekräfta valet.
 9. Klicka på Radera konto.

Så här överför du från en redan raderad medlem

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Välj Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Medlemmar .
 4. Under Medlemstyp väljer du Raderad från rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på kugghjulsikonen till höger om den tidigare medlemmens namn och välj Hantera filer på menyn.
 6. Markera alternativet Överför till en annan teammedlem.
 7. Ange mottagarens namn eller mejladress och klicka på Skicka (mottagaren måste vara medlem i Dropbox-teamkontot).

Obs! Du kan endast överföra filer från raderade medlemmars konton inom gränsen för versionshistorik. När gränsen har nåtts finns det inget sätt att återställa eller överföra några filer som tillhörde den raderade medlemmen. 

Detta överförs vid kontoöverföring

Detta överförs:

 • Alla befintliga mappar och filer.
 • Alla raderade filer.
 • Ägarskap för delade mappar som den tidigare teammedlemmen ägde.
 • Medlemskap i delade mappar som ägs av andra medlemmar i ditt Dropbox-teamkonto.
 • Delade mappar som ägs av någon utanför ditt teamkonto som inte överskrider det maximala filantalet
 • Ägarskap för Paper-dokument som den tidigare teammedlemmen skapat.
 • En kopia av mappen ”Appar” som innehåller programdata från tredje part.

Vad överförs inte:

 • Grupper går inte att överföra med kontoöverföring. Kontots administratör eller en gruppmedlem måste istället lägga till nya teammedlemmar i grupper manuellt.
 • Delade länkar som skapats av den tidigare medlemmen (länkarna fungerar inte längre).
 • Tidigare versioner av filer.
 • Du kan inte överföra innehåll från Dropbox Shop, Dropbox-samlingar eller Dropbox Backup.
 • Medlemskap i delade mappar som ägs av personer utanför ditt Dropbox-teamkonto. Endast kopior av dessa mappar överförs.
 • Delade mappar som ägs av någon utanför ditt teamkonto som överskrider det maximala filantalet.
 • Åtkomst till Paper-dokument som den raderade medlemmen inte ägde.
 • Datalagringar (en typ av data som vissa program från tredje part kan använda för att lagra sina data).

Obs! Om du använder kontoöverföring efter det att ett medlemskonto raderats från teamet kan det återstående materialet i mapparna variera från det ögonblick då du slutfört överföringen till det ögonblick medlemmens konto raderas.

Vad gör jag om en kontoöverföring misslyckas?

Mottagaren kan endast ta emot filer från en borttagen medlem åt gången. Har du tagit bort flera teammedlemmar och överfört deras filer till någon annan användare inom en kort tidsperiod kan överföringen tillfälligt misslyckas. Du blir meddelad per mejl om en överföring misslyckats och kan då prova att överföra på nytt.

Förhindra filöverföringsfel genom att begära filöverföring från ett enskilt konto. Vänta några minuter och begär sedan nästa överföring för nästa konto och fortsätt så tills alla filer eller konton har överförts.

Administratören eller den tidigare filägaren kan även dela enskilda filer eller mappar efter behov.

Hur ser kontoöverföring ut för mottagaren?

Den borttagna medlemmens filer visas i en ny mapp med namnet  ”[Borttagen användares]” på högsta nivån i mottagarens jobbrelaterade Dropbox-konto. 

Du kommer även att se tre undermappar i [Borttagen användares] filer:

 • ”Delat” är material som ägs av någon i ditt Dropbox-team
 • ”Tidigare delat” är material som ägs av någon som inte är i ditt Dropbox-team
 • ”Hem” är material som skapats av den [Borttagna användaren] som inte har delats

Jag vill överföra en teammedlems filer till flera personer

Om det inte fungerar att överföra den tidigare teammedlemmens filer till en enskild person kan administratören överföra innehållet till sitt eget konto och sedan dela filerna med olika användare som behöver åtkomst.

Vad har överförts till mitt team?

Visa kontoöverföringsaktivitet

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Öppna sidan Aktivitet och visa flödet Aktivitet för att bekräfta om den borttagna medlemmens filer överförts till en annan teammedlem.

Du får bekräftelse per mejl på varje kontoöverföring.

 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!