Överföra en raderad teammedlems filer

Uppdaterat Jan 31, 2024
person icon

Funktionen som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig för administratörer på Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise.

Vissa typer av Dropbox-admins kan överföra en raderad teammedlems filer och mappar till någon annan i deras team. Denna funktion tillåter en sömlös övergång av ägarskapet och säkerställer att viktiga filer och Folders inte tappas bort eller blir oåtkomliga efter att en medlem lämnar Teams.

 

Du kan bara överföra en teammedlems filer och mappar till en annan medlem efter att den första medlemmen har raderats. Läs om hur du raderar en medlem från ett Dropbox-teamkonto.

highlight icon

Obs! 

 • Du kan endast överföra en raderad medlems filer en gång.
 • Du kan endast överföra filer från en teammedlems konto inom gränsen för versionshistorik.

Vad överförs vid en kontoöverföring?

 • Alla befintliga mappar och filer.
 • Alla raderade filer.
 • Ägarskap för delade mappar som den tidigare teammedlemmen ägde.
 • Medlemskap i delade mappar som ägs av andra medlemmar i Dropbox-teamet.
 • Delade mappar som ägs av någon utanför ditt team som inte överskrider det maximala filantalet.
 • Ägarskap för Paper-dokument som den tidigare teammedlemmen skapat.
 • En kopia av mappen ”Appar” som innehåller programdata från tredje part.
 • Befintliga signaturdokument (inklusive Väntar på signatur, Väntar på din signatur, Avvisad och Signerat). 
 • Befintliga mallar för underskrift.

 

Vad överförs inte vid en kontoöverföring?

 • Grupper går inte att överföra med kontoöverföring. Kontots administratör eller en gruppmedlem måste istället lägga till nya teammedlemmar i grupper manuellt.
 • Delade länkar som skapats av den tidigare teammedlemmen (länkarna fungerar inte längre).
 • Tidigare versioner av filer.
 • Dropbox Backup-material.
 • Medlemskap i delade mappar som ägs av personer utanför ditt Dropbox-team. Endast kopior av dessa mappar överförs.
 • Delade mappar som ägs av någon utanför ditt team som överskrider det maximala filantalet.
 • Åtkomst till Paper-dokument som den raderade medlemmen inte ägde.
 • Datalagringar (en typ av data som vissa program från tredje part kan använda för att lagra sina data).
highlight icon

Obs! Om du använder kontoöverföring efter det att ett medlemskonto raderats från teamet kan det återstående materialet i mapparna variera från det ögonblick då du slutfört överföringen till det ögonblick medlemmens konto raderas.

Så här överför du från en redan raderad medlem

Du kan bara överföra en teammedlems filer och mappar till en annan medlem efter att den första medlemmen har raderats. Läs om hur du raderar en medlem från ditt team.

highlight icon

Obs! Du kan endast överföra filer från raderade medlemmars konton inom gränsen för versionshistorik. När gränsen har nåtts finns det inget sätt att återställa eller överföra några filer som tillhörde den raderade medlemmen. 

Så här överför du filer från en radera teammedlemmar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Välj Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Medlemmar.
 4. Under Medlemstyp väljer du Raderad från rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på kugghjulsikonen till höger om den tidigare medlemmens namn och välj Hantera filer från menyn.
 6. Markera alternativet Överför till en annan teammedlem.
 7. Ange mottagarens namn eller e-postadress och klicka på Skicka.
  • ikon för överstrykningspennaObs: Mottagaren måste vara medlem i ditt Dropbox-teamkonto.

 

Vanliga frågor om kontoöverföring

Vad gör jag om en kontoöverföring misslyckas?

Mottagaren kan endast ta emot filer från en borttagen medlem åt gången. Har du tagit bort flera teammedlemmar och överfört deras filer till någon annan användare inom en kort tidsperiod kan överföringen tillfälligt misslyckas. Du blir meddelad per mejl om en överföring misslyckats och kan då prova att överföra på nytt.

 

Förhindra filöverföringsfel genom att begära filöverföring från ett enskilt konto. Vänta några minuter och begär sedan nästa överföring för nästa konto och fortsätt så tills alla filer eller konton har överförts.

 

Administratören eller den tidigare filägaren kan även dela enskilda filer eller mappar efter behov.

Hur ser kontoöverföring ut för mottagaren?

Den raderade medlemmens filer kommer att visas i en ny mapp med namnet ”[Borttagen användares]” i mottagarens personliga mapp. 

 

Du kommer även att se tre undermappar i [Borttagen användares] filer:

 • ”Delat”: material som ägs av någon i ditt Dropbox-team.
 • ”Tidigare delat”: material som ägs av någon som inte är i ditt Dropbox-team.
 • ”Hem”: material som skapats av den [Borttagna användaren] som inte har delats.

Kan jag överföra en teammedlems filer till flera personer?

Nej, du kan inte överföra en teammedlems filer till flera personer samtidigt.

 

Om det inte fungerar att överföra den tidigare teammedlemmens filer till en enskild person kan administratören överföra innehållet till sitt eget konto och sedan dela filerna med olika användare som behöver åtkomst.

Hur kan jag se kontoöverföringsaktiviteter?

Visa kontoöverföringsaktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Aktivitet på vänster sidomeny.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet i filtret Aktiviteter och kryssa sedan i rutan bredvid Överfört material för borttaget medlemskonto till annan medlem.

Administratörer får även bekräftelse per mejl på varje kontoöverföring.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp