Przenoszenie członków do innego konta zespołu Dropbox

Zaktualizowano Mar 26, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Jeśli jesteś administratorem konta zespołu Dropbox, możesz przenieść jego członków do innego zarządzanego przez siebie konta zespołu Dropbox. 

Możesz również dodać administratora z innego zespołu, aby zarządzał Twoim zespołem.
highlighter icon

Uwaga: Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od obecnych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox.

Co należy wiedzieć przed przeniesieniem członka zespołu

 • Przeniesiony członek zespołu traci dostęp do folderów pierwotnego zespołu. Zachowuje on dostęp do plików i folderów znajdujących się w jego folderze członka zespołu, plików i folderów, które zostały udostępnione bezpośrednio jemu oraz własnych dokumentów Paper.
 • Jeśli członek zespołu, którego chcesz przenieść, jest właścicielem folderu udostępnionego, folder ten przeniesie się razem z nim do nowego zespołu. Jeśli chcesz, aby folder pozostał w pierwotnym zespole, zmień jego właściciela na członka, który nie jest przenoszony.
 • Jeśli chcesz, aby przenoszony członek zespołu zachował dostęp do folderów udostępnionych z pierwotnego zespołu, ustaw członkostwo każdego folderu na Każdy
 • Jeśli przenoszony członek zespołu utworzył łącza udostępnione, po jego przeniesieniu do nowego zespołu łącza te mogą przestać działać. Wyświetl aktywne łącza tutaj.

Jak przenieść członka zespołu

Aby przenieść członka do innego zespołu, wykonaj poniższe instrukcje dotyczące Twojej taryfy:

 1. Zaloguj się za pomocą poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Konto kliknij Zaufane zespoły.
 5. Kliknij Przenieś członków.
 6. Dodaj zespół, do którego chcesz przenieść członków, oraz członków przeznaczonych do przeniesienia.
 7. Włącz lub wyłącz opcję Pozwól im zachować dostęp do folderów udostępnionych.
  • W przypadku włączenia tego ustawienia członkowie zachowają dostęp do własnych plików i folderów oraz ewentualnych folderów, które zostały im udostępnione. Utracą dostęp do ewentualnych folderów zespołu i materiałów, które nie zostały im udostępnione bezpośrednio.
  • W przypadku wyłączenia tego ustawienia członkowie zachowają dostęp do własnych plików i folderów, ale utracą dostęp do ewentualnych folderów zespołu i materiałów, które nie zostały im udostępnione bezpośrednio.
 8. Kliknij Kontynuuj.
 9. Kliknij Rozpocznij przenoszenie.
 1. Zaloguj się za pomocą poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola przedsiębiorstwa na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Przenieś członków.
 5. Dodaj zespół, do którego chcesz przenieść członków, oraz członków przeznaczonych do przeniesienia.
 6. Włącz lub wyłącz opcję Pozwól im zachować dostęp do folderów udostępnionych.
  • W przypadku włączenia tego ustawienia członkowie zachowają dostęp do własnych plików i folderów oraz ewentualnych folderów, które zostały im udostępnione. Utracą dostęp do ewentualnych folderów zespołu i materiałów, które nie zostały im udostępnione bezpośrednio.
  • W przypadku wyłączenia tego ustawienia członkowie zachowają dostęp do własnych plików i folderów, ale utracą dostęp do ewentualnych folderów zespołu i materiałów, które nie zostały im udostępnione bezpośrednio.
 7. Kliknij Kontynuuj.
 8. Kliknij Rozpocznij przenoszenie.
highlighter icon

Uwaga: do czasu zakończenia operacji przenoszenia przenoszony członek wciąż będzie mieć dostęp do plików i folderów pierwotnego zespołu, niezależnie od zasad udostępniania obowiązujących w nowym zespole.

Rozwiązywanie problemów z przenoszeniem członków

Poniżej wymieniono możliwe przyczyny ewentualnych problemów występujących podczas przenoszenia członków:

 • Zespół, do którego chcesz przenieść członków, przekroczył limit licencji lub ma za mało wolnych licencji. Aby przenieść kolejnych członków do tego zespołu, dodaj więcej licencji.
 • Zespół, do którego chcesz przenieść członków, korzysta z niezgodnej wersji Dropbox dla zespołów. Aby przenieść członków do tego zespołu, skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox.
 • Trwa operacja przenoszenia. Jeśli Ty lub inny administrator zainicjowaliście przenoszenie, zaczekajcie, aż się zakończy, zanim rozpoczniecie kolejne. Aby sprawdzić stan przenoszenia, zaloguj się w witrynie dropbox.com i kliknij Wyświetl zadania w prawym górnym rogu.
 • Członek, którego chcesz przenieść, może być objęty prawnym obowiązkiem przechowywania. Członków objętych prawnym obowiązkiem przechowywania nie można przenosić.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności