Flytta medlemmar till ett annat Dropbox-teamkonto

Uppdaterat Mar 25, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Om du är administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du flytta teammedlemmar till ett annat Dropbox-teamkonto som du hanterar

Du kan också lägga till en administratör från ett annat team för att hantera det egna teamet.
highlighter icon

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig baserat på dina nuvarande inställningar. För att få mer information kontaktar du Dropbox support.

Det här bör du känna till innan du flyttar en teammedlem

 • När du flyttar teammedlemmar förlorar de åtkomst till det ursprungliga teamets teammappar. De behåller åtkomst till filer och mappar i sin teammedlemsmapp, filer och mappar som delats direkt med dem samt till sina egna Paper-dokument.
 • Om medlemmen du vill flytta är ägare till en delad mapp kommer den delade mappen att flytta med medlemmen till dennes nya team. Om du vill att mappen stannar hos det ursprungliga teamet behöver du först ändra ägarskapet till en medlem som inte flyttar.
 • Om du vill att medlemmen du flyttar ska behålla åtkomsten till delade mappar från det ursprungliga teamet ska du ange respektive mapps medlemskap till Alla.
 • Om den medlem du vill flytta har skapat delade länkar kan det hända att dessa länkar slutar fungera när de flyttas till det nya teamet. Visa dina aktiva länkar här.

Så här flyttar du en teammedlem

Du kan flytta en medlem till ett annat team genom att följa anvisningarna för planen nedan:

 1. Logga in med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Konto klickar du på Betrodda team.
 5. Klicka på Flytta medlemmar.
 6. Lägg till det team du vill flytta medlemmarna till och medlemmarna du vill flytta.
 7. Växla inställningen Låt dem behålla åtkomst till delade mappar på eller av.
  • Om inställningen är på, behåller de åtkomst till sina egna filer och mappar och alla mappar som delats med dem. De förlorar åtkomst till alla teammappar och allt som inte delats direkt med dem.
  • Om inställningen är avstängd, behåller de åtkomst till sina egna filer och mappar men förlorar åtkomst till alla teammappar och allt som inte delats direkt med dem.
 8. Klicka på Fortsätt.
 9. Klicka på Börja flytta.
 1. Logga in med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Enterprisekonsol på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på Flytta medlemmar.
 5. Lägg till det team du vill flytta medlemmarna till och medlemmarna du vill flytta.
 6. Växla inställningen Låt dem behålla åtkomst till delade mappar på eller av.
  • Om inställningen är på, behåller de åtkomst till sina egna filer och mappar och alla mappar som delats med dem. De förlorar åtkomst till alla teammappar och allt som inte delats direkt med dem.
  • Om inställningen är avstängd, behåller de åtkomst till sina egna filer och mappar men förlorar åtkomst till alla teammappar och allt som inte delats direkt med dem.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Klicka på Börja flytta.
highlighter icon

Obs: Den medlem du flyttar har fortfarande åtkomst till det ursprungliga teamets filer och mappar tills flytten är klar, oavsett det nya teamets delningspolicy.

Felsök problem när du flyttar medlemmar

Det finns några orsaker till varför du kan få problem med att flytta medlemmar:

 • Teamet du vill flytta medlemmar till har överskridit licensgränsen eller har inte tillräckligt med lediga licenser. Om du vill flytta fler medlemmar till teamet kan du lägga till fler licenser.
 • Teamet du vill flytta medlemmar till använder en inkompatibel version av Dropbox-team. Kontakta Dropbox-supporten om du vill flytta medlemmar till teamet.
 • Det finns för närvarande en pågående flytt. Om du eller någon annan administratör har initierat en flytt ska du vänta tills den flytten har slutförts innan du påbörjar en ny flytt. Kontrollera status för en flytt genom att logga in på dropbox.com och klicka på Visa uppgifter längst upp till höger.
 • Medlemmen du vill flytta kan ha arkiveringsskyldighet. Det går inte att flytta medlemmar som har arkiveringsskyldighet.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp