Grupy Dropbox

Zaktualizowano Sep 25, 2023
person icon

Chcesz korzystać z Dropbox ze swoim zespołem? Więcej informacji o taryfach Dropbox.

W zespołowym Dropbox możesz organizować członków swojego zespołu w grupy. Udostępnij folder lub plik grupie, aby automatycznie przydzielić dostęp wszystkim członkom grupy. Istnieją dwa rodzaje grup:

 • Grupy zarządzane przez firmę
 • Grupy zarządzane przez użytkowników

 

Grupy zarządzane przez firmę

Zarządzane przez użytkowników

grupy

Tworzenie grup

Tylko administratorzy mogą tworzyć grupy

Tworzyć mogą administratorzy i członkowie zespołu (jeśli zezwoli na to administrator)

Prośba o dołączenie

Członkowie zespołu nie mogą prosić o dołączenie

Członkowie zespołu mogą prosić o dołączenie

Opuszczanie grupy

Członkowie zespołu nie mogą sami opuścić grupy

Członkowie zespołu mogą zdecydować o opuszczeniu grupy

Dodawanie/usuwanie członków

Tylko administratorzy mogą dodawać/usuwać członków zespołu

Zarówno administratorzy, jak i menedżerowie grupy mogą dodawać/usuwać członków grupy

Przenoszenie własności grupy

Administratorzy mogą zmienić grupę zarządzaną przez firmę na zarządzaną przez użytkowników i wskazać nową osobę zarządzającą

Administratorzy mogą zmienić grupę zarządzaną przez użytkowników na zarządzaną przez firmę, aby przejąć nad nią kontrolę

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z omówieniem grup Dropbox.

Jak utworzyć grupę

Tworzenie grupy zarządzanej przez użytkowników

Członkowie zespołu mogą tworzyć grupy zarządzane przez użytkowników, jeśli zezwala na to ich administrator

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Kliknij Utwórz grupę.
 5. Podaj nazwę grupy.
  • Uwaga: jest to nazwa, którą będą widzieć wszyscy członkowie zespołu i której będą używać w celu zapraszania grupy do nowych folderów udostępnionych. Jako menedżer grupy możesz zmieniać nazwę grupy w dowolnym momencie.
 6. Kliknij Utwórz grupę.

Tworzenie grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy Dropbox mogą utworzyć grupę zarządzaną przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Kliknij Utwórz grupę.
 5. Wpisz nazwę grupy.
 6. Wybierz, czy grupa będzie zarządzana przez firmę, czy przez użytkowników.
 7. Kliknij Utwórz.

Czy można utworzyć grupę obejmującą wszystkich członków zespołu?

Tak, podczas tworzenia zespołu Dropbox automatycznie tworzona jest grupa o nazwie „Wszyscy w zespole [nazwa zespołu]”. Obejmuje ona wszystkich obecnych członków zespołu, a nowi będą dodawani automatycznie po dołączeniu.

highlighter icon

Uwagi :

 • Grupy „Wszyscy w zespole [nazwa zespołu]” nie można modyfikować, ponieważ jest to grupa utworzona przez Dropbox.
 • Jeśli Twój zespół przekroczy 1000 członków, ta funkcja nie będzie dostępna z powodu limitu 1000 członków w folderach zespołu.

Jak dodawać członków do grupy

Dodanie członka do grupy spowoduje zaproszenie go do wszystkich folderów udostępnionych, które były udostępnione tej grupie.

Dodawanie członków do grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może dodać członków do grupy zarządzanej przez użytkowników lub usunąć ich z niej w dowolnej chwili. 

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij Dodaj członków.
 6. Wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić, i kliknij Dodaj członków.
highlighter icon

Uwagi :
 • Członkowie zespołu widzą wszystkie grupy utworzone w ich zespole i mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez użytkowników, chyba że ta możliwość została wyłączona przez administratora.
 • Członkowie zespołu widzą innych członków tylko tych grup, do których już należą.

Dodawanie członków do grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą dodawać członków do grupy zarządzanej przez firmę. Członkowie zespołu nie mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij Dodaj członków.
 6. Wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić, i kliknij Dodaj członków.

Jak usunąć członków z grupy

Usuwanie członków z grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może usuwać lub dodawać członków w dowolnej chwili.

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, z której chcesz usunąć członków.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego obok imienia i nazwiska użytkownika i wybierz Usuń użytkownika.

Usunięcie członka z grupy powoduje usunięcie tej osoby ze wszystkich folderów udostępnionych i folderów zespołu, do których grupa ma dostęp.

Usuwanie członków z grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą usuwać członków z grup zarządzanych przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy
 4. Wybierz nazwę grupy, z której chcesz usunąć członków.
 5. Kliknij X obok nazwy członka, którego chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń.

Jak zmienić nazwę grupy

Zmiana nazwy grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może w dowolnej chwili zmienić nazwę grupy zarządzanej przez użytkowników.

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Kliknij grupę, którą chcesz edytować.
 5. Kliknij Edytuj grupę.
 6. Podaj nazwę nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zmiana nazwy grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą zmieniać nazwy grup zarządzanych przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy
 4. Wybierz nazwę grupy, której nazwę chcesz zmienić.
 5. Kliknij Edytuj grupę.
 6. Podaj nazwę nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jak dodać lub zmienić menedżera grupy

Tylko w grupach zarządzanych przez użytkowników można dodawać lub zmieniać menedżerów grupy. Menedżer grupy może edytować lub usunąć grupę zarządzaną przez użytkowników. Może też dodawać lub usuwać członków z grupy. Grupa może mieć kilku menedżerów.

Dodawanie lub zmiana menedżera grupy zarządzanej przez użytkowników

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Wybierz grupę, do której chcesz dodać menedżera.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie użytkownika, którego chcesz dodać jako menedżera.
 6. Kliknij Ustaw jako menedżera.

Jeśli przenosisz zarządzanie grupą, najpierw dodaj menedżera przez wykonanie powyższych kroków, a następnie usuń własne uprawnienia do zarządzania lub całkowicie usuń siebie z grupy.

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Wybierz grupę.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie swojego imienia i nazwiska.
  • Aby usunąć uprawnienia menedżera i pozostać w grupie jako członek zespołu, wybierz Usuń uprawnienia menedżera.
  • Aby opuścić grupę, wybierz Usuń użytkownika.

Jak usunąć grupę

Usunięcie grupy jest trwałe. Jeśli przypadkowo usuniesz grupę, będziesz musiał(a) utworzyć ją ponownie, tak jak przy jej pierwotnym tworzeniu. Usunięcie grupy nie usuwa żadnych plików ani folderów, do których miała dostęp.

Usuwanie grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może w dowolnej chwili usunąć grupę zarządzaną przez użytkowników.

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę.
 6. Kliknij Usuń.

Usuwanie grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą usunąć grupę zarządzaną przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę.
 6. Kliknij Usuń.

Jak opuścić grupę

Członkowie grupy zarządzanej przez użytkowników mogą ją opuścić w dowolnej chwili. Tylko administratorzy mogą usuwać członków z grup zarządzanych przez firmę.

Opuszczanie grupy zarządzanej przez użytkowników

 1. Zaloguj się na swoje konto służbowe w dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Wyświetl zespół i grupy.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz opuścić.
 5. Kliknij Opuść grupę.
 6. Kliknij Opuść.

Jak udostępnić folder grupie

Każdy członek zespołu może udostępnić folder dowolnej grupie, nawet takiej, której nie jest członkiem.

Udostępnianie folderu grupie

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Wybierz nazwę grupy, której chcesz go udostępnić.
 4. Ustaw uprawnienia wyświetlania lub edycji.
 5. Kliknij Udostępnij folder

Wszyscy członkowie grupy zostaną zaproszeni do tego folderu.

Co się stanie, jeśli dodam do folderu grupę o nazwie „Wszyscy w zespole [nazwa zespołu]”?

Dodanie tej grupy do folderu spowoduje udostępnienie jej wszystkim osobom, które są już w zespole Dropbox. Nie spowoduje to wysłania zaproszeń do osób w Twojej organizacji, które nie mają jeszcze konta Dropbox.

Czy osoby w grupie mogą mieć różne uprawnienia do folderu udostępnionego?

Tak. Menedżerowie grup i właściciele folderów mogą ustawiać dla grup lub folderów domyślne uprawnienia tylko do odczytu, a następnie nadawać uprawnienia do edycji poszczególnym osobom. Użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą modyfikować zawartość folderu, natomiast pozostali użytkownicy – nie.

Czy uprawnienia grupowe są nadrzędne względem indywidualnych?

Użytkownicy zawsze dostają dodatkowe uprawnienia, aniżeli mniejsze. Jeśli uprawnienia grupy lub pojedynczej osoby są różne, to pojedynczy użytkownik zawsze będzie mieć ten zestaw uprawnień, który daje mu najwyższy poziom dostępu do plików i folderów.

Jak działają uprawnienia, gdy użytkownik pojawia się więcej niż jeden raz w obrębie grupy?

Jeśli użytkownicy są na liście folderu udostępnionego więcej niż raz z powodu przynależności do grup, będą on mieć ten zestaw uprawnień, który daje im szerszy dostęp. Na przykład, jeśli grupa ma uprawnienia edycji, ale użytkownik zaproszony do tej grupy ma uprawnienia "do wyświetlania", wtedy otrzyma on uprawnienia również do edycji, tak jak zostały one przydzielone grupie.

Aby ograniczyć dostęp członków do grupy, najpierw usuń ich z grupy, a następnie zaproś jako indywidualnych członków folderu udostępnionego z uprawnieniami do wyświetlania. Możesz też zaprosić każdą osobę oddzielnie, przyznając jej konkretne uprawnienia do edycji i wyświetlania.

Ustawienia administracyjne dla grup

Kontrolowanie, kto może tworzyć grupy

Administratorzy zespołu Dropbox mogą zdecydować, czy członkowie zespołu powinni mieć możliwość tworzenia grup zarządzanych przez użytkowników. Domyślnie członkowie zespołu mogą tworzyć grupy zarządzane przez użytkowników.

highlighter icon

Uwaga: tylko administratorzy mogą tworzyć grupy zarządzane przez firmę. Użytkownicy nie mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez firmę.

Aby wyłączyć możliwość tworzenia grup zarządzanych przez użytkowników przez członków zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Grupy.
 5. Przełącz opcję Grupy zarządzane przez użytkowników na Wył..

Edycja grup zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, którą chcesz zmienić.

Wyświetlanie i zarządzanie grupami konkretnego członka zespołu

Jako administrator konta zespołu Dropbox możesz także wyświetlać i zarządzać grupami każdego członka Twojego zespołu. Może to być przydatne podczas wdrażania nowych pracowników, ponieważ możesz łatwo dodać ich do wszystkich właściwych grup, a także w sytuacji, gdy pracownik zmienia funkcję i trzeba odpowiednio dostosować jego członkostwo w grupach.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Otwórz  Konsolę administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij nazwę konta członka zespołu, które chcesz wyświetlić.

W sekcji Członkostwo w grupach zobaczysz listę wszystkich grup, do których należy ta osoba.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności