Hantera teammappar

Uppdaterat Apr 19, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Teammappar hjälper administratörer att hantera teamets filer och mappar. Du kan dela teammappar med hela ditt Dropbox-team, eller med specifika grupper.

Fortsätt att läsa om du vill hantera dina teammappar eller har något problem med teammappar så får du specifika anvisningar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

 

Hur du skapar en teammapp

highlighter icon

Obs: Beroende på teamets inställningar för högsta materialhanteringsnivå kan teammedlemmar eventuellt skapa teammappar på högsta nivån. Administratörer kan hantera dessa inställningar från adminkonsolen. Om du är administratör kan du läsa om hur du skapar teammappar från adminkonsolen.

Så här skapar du en teammapp som teammedlem: 

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa mapp.
 3. I rutan under Namn skriver du ett namn för din nya teammapp.
 4. Välj om du vill dela den nya teammappen med Alla i [teamets namn] eller bara med specifika personer
  • Avmarkera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer om du vill förhindra automatisk synkning.
 5. Klicka på Skapa.
 6. Om du valde att dela mappen med specifika personer, kommer ett popup-fönster att visas. Ange namnen på grupperna eller individerna som du vill dela teammappen med. Klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja om du vill ge personer redigerings- eller skrivskyddad åtkomst. 
 7. Klicka på Lägg till.
  • Obs: Teammappen delas endast med personer efter att du anger deras namn eller e-post och klickar på Lägg till. Om du avbryter från denna skärm utan lägga till någon kommer teammappen inte att delas med någon annan, men du kommer fortfarande att kunna komma åt och hantera teammappen på ditt Dropbox-konto.
    

Ändra namn på teammapp

Administratörer kan alltid byta namn på teammappar. Beroende på teamets inställningar för högsta materialhanteringsnivå kan teammedlemmar eventuellt byta namn på teammappar som de har redigeringsåtkomst till. Administratörer kan hantera dessa inställningar från adminkonsolen.


Så här byter du namn på en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på ”...” till höger om mappen som du vill byta namn på.
 3. Klicka på Byt namn
 4. Skriv namnet som du vill ha och tryck på Enter på tangentbordet.
 5. Klicka på Byt namn.
highlighter icon

Obs! 

 • När en teammapp byter namn ändras namnet för alla teammedlemmar. 

Flytta en teammapp

Teammappar på högsta nivån kan inte flyttas ut från teamutrymmet och de kan inte heller ”kapslas in” inom en annan mapp. Om du har redigeringsåtkomst till en teammapp kan du flytta en undermapp som finns i den till antingen en annan teammapp eller en annan undermapp. Undermappar kan inte flyttas till teamutrymmets högsta nivå.
 

Läs om hur du delar eller kopierar en teammapp. Endast administratörer kan kopiera teammappar på högsta nivån till andra platser eller till teamutrymmets högsta nivå.
 

Radera en teammapp

highlighter icon

Beroende på teamets inställningar för högsta materialhanteringsnivå kan teammedlemmar eventuellt radera teammappar på högsta nivån. Administratörer kan hantera dessa inställningar från adminkonsolen. Det är dock endast administratör som kan återskapa raderade teammappar.

Så här raderar du en teammapp: 

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till teammappen som du vill radera. 
 3. Klicka på ”...” (tre punkter) bredvid teammappens namn.
 4. Klicka på Radera.
 5. Klicka på Radera igen för att bekräfta.

När en teammapp raderas tas den bort från teamutrymmet. Den som tidigare haft åtkomst till den kommer dock att ha kvar sin åtkomst. För att komma åt en raderad teammapp går du till Start i sidomenyn längst till vänster och klickar på Visa raderade filer i den vänstra sidomenyn.
 

Lägg till eller ta bort personer från en teammapp

highlighter icon

Obs: Radering av en användares eller en grupps åtkomst till en teammapp tar i själva verket bort delningen av den mappen. 

Teammedlemmar kan eventuellt lägga till eller ta bort personer från en teammapp. Administratörer kan ändra dessa inställningar i fliken Material i adminkonsolen.


Så här hanterar du åtkomst till en teammapp:

 1. Håll muspekaren över mappen som du vill hantera åtkomst till.
 2. Klicka på Hantera behörigheter.
highlighter icon

Obs: Du ser en lista med namn och grupper för alla som har åtkomst till den här teammappen.

 1. Klicka på namnet på den person eller grupp som du vill ändra åtkomst för. 
  • Härifrån kan du göra följande:
   • Ändra behörighet till Får redigera eller Får visa teammappen. 
   • Ta bort behörighet för en grupp eller individ genom att klicka på Ta bort. Klicka på Ta bort igen för att bekräfta. 
   • Skriv namnet på en person eller grupp och klicka på Lägg till för att lägga till dem i mappen.
highlighter icon

Viktiga noteringar:
 • Permanent radering: Om du raderar en teammapp permanent kan den inte återställas, inte ens av Dropbox support.

Flytta en delad mapp till en teammapp

Teammedlemmar och administratörer kan flytta en delad mapp till teamutrymmet försåvitt följande krav uppfylls:

 1. Mappen ägs av någon i samma team som den användare som flyttar den till teamutrymmet.
 2. Användaren har redigeringsåtkomst till den mapp hen försöker flytta. Kontrollera detta så här:
  • Klicka på Dela med Dropbox i rullgardinsmenyn till höger om mappen.
  • Se om användaren har rätt behörighet: Se redigering till höger om namn eller grupp.
 3. Inställningen Hantera åtkomst är inställd på Mappmedlemmar. Kontrollera detta så här:
  • Klicka på Dela med Dropbox i rullgardinsmenyn till höger om mappen.
  • Klicka på  Mappinställningar.
  • Se om Mappmedlemmar finns i rullgardinsmenyn bredvid Hantera åtkomst.

Det går inte att flytta en mapp i dessa fall:

 • Du försöker flytta mappen till en plats utanför teamutrymmet.
 • Du har inte redigeringsbehörighet till den mapp du försöker flytta mappen till.

Jag försöker flytta en delad mapp till en annan delad mapp

Det går inte att flytta en delad mapp till andra delade mappar. Det kallas för kapsling och förstör funktionaliteten hos delade mappar.

Teammedlemmar på ett Dropbox-teamkonto plan kan dock flytta en delad mapp till en teammapp.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp