Hantera teammappar

Uppdaterat Nov 24, 2023

Teammappar hjälper administratörer att hantera teamets filer och mappar. Du kan dela teammappar med hela Dropbox-teamet eller med specifika grupper.

Fortsätt att läsa om du vill hantera dina teammappar eller har något problem med teammappar så får du specifika anvisningar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Ändra namn på teammapp

I ett Dropbox-teamkonto får administratörer ändra namn på teammappar i teammappshanteraren:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsol.
 3. Klicka på Teammappar.
highlight icon

Obs! När en administratör ändrar namn på en teammapp ändras namnet för alla medlemmar.

Jag vill byta namn på en teammapp, men jag är inte administratör för teamet

Endast administratörer i ett Dropbox-teamkonto kan skapa, ändra namn eller radera en teammapp.

Flytta teammappen

Det går inte att flytta teammappar till en ny plats i din Dropbox eller kapsla in dem i andra mappar. 

Hantera åtkomst till, arkivera eller radera permanent en teammapp

Endast administratörer för Dropbox-teamkonton kan hantera åtkomst till teammappar:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Teammapp.
 4. Klicka på Hantera bredvid teammappens namn.
 5. Härifrån kan du lägga till grupper bredvid Lägg till grupper, eller ändra gruppens åtkomst. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid användarens eller gruppens namn för att ändra åtkomst. Härifrån kan du Ta bort åtkomst eller ge redigerings- eller skrivskyddad åtkomst.
highlight icon

Viktiga anmärkningar:
 

 • Arkivering: En arkiverad teammapp kan fortfarande nås av administratörer via teammappshanteraren. Arkiverade teammappar är inte tillgängliga för teammedlemmarna
 • Radering: Radering av en användares eller en grupps åtkomst till en teammapp tar i själva verket bort delningen av den mappen
 • Permanent radering: Om du raderar en teammapp permanent kan den inte återställas, inte ens av Dropbox support

Om du är teammedlem och vill ta bort en teammapp för att spara lagringsutrymme på datorn kan du använda en mapp som är enbart online i stället.

Flytta ut en mapp från teammappen

Behöver du flytta ut en mapp från en teammapp kan en administratör flytta mappen på dropbox.com. Är du inte administratör kan du kontakta din administratör för att få hjälp.

Flytta en delad mapp till en teammapp

Teammedlemmar och administratörer kan flytta en delad mapp till teamutrymmet försåvitt följande krav uppfylls:

1) Mappen ägs av någon i samma team som den användare som flyttar den till teamutrymmet.

2) Användaren har redigeringsbehörighet till den mapp hen försöker flytta. Kontrollera detta så här:

 • Klicka på Hantera till höger om mappen.
 • Se om användaren har rätt behörighet: Se redigering till höger om namn eller grupp

3) Inställningen Hantera åtkomst är inställd på Mappmedlemmar. Kontrollera detta så här:

 • Klicka på Hantera till höger om mappen.
 • Klicka på Mappinställningar
 • Se om Mappmedlemmar finns i rullgardinsmenyn bredvid Hantera åtkomst

Det går inte att flytta en mapp i dessa fall:

 • Du försöker flytta mappen till en plats utanför teamutrymmet
 • Du har inte redigeringsbehörighet till den mapp du försöker flytta mappen till

Jag försöker flytta en delad mapp till en annan delad mapp

Det går inte att flytta en delad mapp till andra delade mappar. Det kallas för kapsling och förstör funktionaliteten hos delade mappar.

Teammedlemmar på ett Dropbox-teamkonto plan kan dock flytta en delad mapp till en teammapp.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!