Centralisera företagets data med teammappar

Uppdaterat Apr 19, 2024
person icon

Vissa team har åtkomst till den nya teammappstrukturen. Om du ser en mappikon med en person på dropbox.com, har du åtkomst till det nya teamutrymmet. Läs mer om teamutrymmet.
 

Om du inte har denna mapp har ditt team standardteammappar. Läs vidare för att få veta mer.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

 

Teammappar hjälper medlemmarna att hålla allt välordnat och uppdaterat. Teammappar skapas av en administratör och är en företagsägd plats, där filer delas med teammedlemmar och externa medarbetare som arbetar i samma projekt.

highlighter icon

Obs: Teamadministratörer kan hantera behörigheter för att skapa nya teammappar på högsta nivån. Som standard kan alla skapa teammappar i Business- och Business Plus-team.

Teammappar delas först med Dropbox-grupper, där medlemmar som har liknande funktioner ingår (t.ex. en ekonomigrupp). Därefter ställer den administratör som skapade teammappen in rätt behörighetsnivå (visa eller redigera) för varje grupp.

 

Det går också att dela undermappar som har skapats i en teammapp med enskilda teammedlemmar och personer utanför teamet. Precis som för grupper kan administratören ställa in visnings- eller redigeringsbehörighet för enskilda medlemmar i undermappar.
 

Kom igång med grupper genom att följa de här stegen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Ny mapp.
 5. Ge teammappen ett namn.
 6. Lägg till en grupp (eller grupper) som behöver få åtkomst till teammappen och bestäm om gruppen ska ha visnings- eller redigeringsbehörighet.
  • Du kan gå till gruppsidan för att skapa grupper.
  • Tänk på att teammappar måste delas med Dropbox-grupper och inte enskilda personer.


Nu kommer vi att beskriva hur man delar undermappar i teammappar med enskilda personer som finns i eller utanför organisationen.Skapa en undermapp (en mapp som ligger i teammappen) så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på teammappen.
 3. Klicka på Ny mapp.
 4. Ge undermappen ett namn.
 5. Klicka på Skapa.
 6. När undermappen har skapats klickar du på Dela med Dropbox.
  • Du kan dela undermappar med enskilda personer eller andra grupper samt ändra deras behörigheter till Får redigera eller Får visa.
 7. Kontrollera att åtkomstbehörigheterna stämmer.


Centralisera organisationens data genom att rekommendera teammedlemmar att flytta delade mappar som de äger till en teammapp. Alla ägare till delade mappar kan flytta en delad mapp de äger till teammappen. I och med det här steget överför ägare till delade mappar filägarskapet från sig själva till organisationen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp