Centralisera företagets data med teammappar

Vissa team har åtkomst till den nya teammappstrukturen. Om du ser en mappikon med en person på på dropbox.com, har du åtkomst till det nya teamutrymmet. Läs mer om teamutrymmet.

Om du inte har denna mapp har ditt team standardteammappar. Läs vidare för att få veta mer.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Teammappar hjälper medlemmarna att hålla allt välordnat och uppdaterat. Teammappar skapas av en administratör och är en företagsägd plats, där filer delas med teammedlemmar och externa medarbetare som arbetar i samma projekt.

I den här artikeln beskrivs hur du gör följande:

 • Skapa teammappar
 • Ställa in åtkomstbehörigheter för specifika användare

Teammappar delas först med Dropbox-grupper, där medlemmar som har liknande funktioner ingår (t.ex. en ekonomigrupp). Därefter ställer den administratör som skapade teammappen in rätt behörighetsnivå (visa eller redigera) för varje grupp.

Det går också att dela undermappar som har skapats i en teammapp med enskilda teammedlemmar och personer utanför teamet. Precis som för grupper kan administratören ställa in visnings- eller redigeringsbehörighet för enskilda medlemmar i undermappar.

Kom igång med grupper genom att följa de här stegen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsol.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Skapa teammapp.
 5. Ge teammappen ett namn.
 6. Lägg till en grupp (eller grupper) som behöver få åtkomst till teammappen och bestäm om gruppen ska ha visnings- eller redigeringsbehörighet.
  • Du kan gå till gruppsidan för att skapa grupper
  • Tänk på att teammappar måste delas med Dropbox-grupper och inte enskilda personer

Nu kommer vi att beskriva hur man delar undermappar i teammappar med enskilda personer som finns i eller utanför organisationen. Skapa en undermapp (en mapp som ligger i teammappen) så här:

 1. Klicka på teammappen.
 2. Högerklicka och välj Ny mapp.
 3. Ge undermappen ett namn.
 4. När undermappen har skapats håller du muspekaren över undermappen och klickar på Hantera åtkomst.
  • Du kan dela undermappar med enskilda personer eller andra grupper samt ändra deras behörigheter till Får redigera eller Får visa
 5. Kontrollera att åtkomstbehörigheterna stämmer.

Centralisera organisationens data genom att rekommendera teammedlemmar att flytta delade mappar som de äger till en teammapp. Alla ägare till delade mappar kan flytta en delad mapp de äger till teammappen. I och med det här steget överför ägare till delade mappar filägarskapet från sig själva till organisationen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!