Vad händer när jag raderar en fil från Dropbox-kontot?

När du har raderat en fil i Dropbox visas den inte längre i de mappar som finns i kontot. Filen är dock inte raderad förrän efter att återställningsperioden har upphört:

  • Dropbox Basic-, Plus- och Family-konton kan återställa raderade filer i 30 dagar
  • Dropbox Professional och teamkonton kan återställa raderade filer i 180 dagar

Efter den här återställningsperioden raderas alla filer inom 90 dagar under normala omständigheter. Det kan ta fler dagar att slutföra raderingen beroende på hur många filer som har valts för radering.

Obs! Filer kan raderas före slutet av perioden för filåterställning om de ingår i en datadispositionspolicy.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.

Vad händer när jag raderar en fil eller mapp permanent?

När du raderat en fil eller mapp permanent visas den inte längre i någon av dina mappar och du kommer inte att kunna återställa den. 

Vad händer när jag raderar en delad mapp?

Om du raderar en fil från en delad mapp kan alla medlemmar i mappen återställa filen.

Om du äger den delade mappen:

  • När du har raderat mappen permanent raderas den från alla medlemmarnas Dropbox-konton och deras åtkomst tas bort permanent
  • Vill du låta medlemmar behålla en kopia av mappen kan du helt enkelt ta bort delning istället

Om du inte äger den delade mappen:

  • När du raderar mappen permanent tas den bort från ditt Dropbox-konto
  • Alla andra medlemmar i mappen har fortfarande åtkomst

Mekanismer för datadestruktion

Dropbox använder en säker raderingsprocess för att radera data från våra servrar. När en Dropbox-lagringsdisk har nått slutet av sin användbara livslängd eller skadas följer vi dessutom en avvecklingsprocess som är utformad att fysiskt eller logiskt förstöra disken så pass mycket att data inte kan återskapas. Våra tredjepartsleverantörer av tjänster följer också säkra skyddsprocesser för de media de kontrollerar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!