Vad händer när jag raderar en fil från Dropbox-kontot?

Uppdaterat Apr 30, 2024

När du har raderat en fil i Dropbox visas den inte längre i de mappar som finns i kontot. Filen är dock inte raderad förrän efter att återställningsperioden har upphört:

  • Dropbox Basic-, Plus- och Family-konton kan återställa raderade filer i 30 dagar.
  • Dropbox Professional och Standard-teamkonton kan återställa raderade filer i 180 dagar.
  • Advanced och Enterprise-teamkonton kan återställa raderade filer i 365 dagar.
warning icon

Viktigt:

  • Standardperioden för filåterställning och alternativ gäller inte för filer som raderas direkt i funktionen Skicka och spåra. Om du raderar en fil från Skicka och spåra är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filen har raderats.
  • Filer som läggs till Skicka och spåra innan den 15 februari 2024 kommer inte att läggas till i mappen ”Skicka och spåra” på ditt Dropbox-konto. Om du raderar dessa filer är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filerna har raderats.

Efter den här återställningsperioden raderas alla filer inom 90 dagar under normala omständigheter. Det kan ta flera dagar till att slutföra raderingen beroende på hur många filer som har valts för radering.
highlighter icon

Obs! Filer kan raderas före slutet av perioden för filåterställning om de ingår i en datadispositionspolicy.

Vad händer när jag raderar en fil eller mapp permanent?

När du raderat en fil eller mapp permanent visas den inte längre i någon av dina mappar och du kan inte återställa den. 

Vad händer när jag raderar en delad mapp?

När du raderar en fil från en delad mapp kan alla medlemmar i mappen återskapa filen.

Om du äger den delade mappen

  • När du har raderat mappen permanent raderas den från alla medlemmarnas Dropbox-konton och deras åtkomst tas bort permanent.
  • Vill du låta medlemmar behålla en kopia av mappen kan du helt enkelt ta bort delning istället.

Om du inte äger den delade mappen

  • När du raderar mappen permanent tas den bort från ditt Dropbox-konto.
  • Alla andra medlemmar i mappen har fortfarande åtkomst.

Mekanismer för datadestruktion

Dropbox använder en säker raderingsprocess för att radera data från våra servrar. När en Dropbox-lagringsdisk har nått slutet av sin användbara livslängd eller skadas följer vi dessutom en avvecklingsprocess som är utformad att fysiskt eller logiskt förstöra disken så pass mycket att data inte kan återskapas. Våra tredjepartsleverantörer av tjänster följer också säkra skyddsprocesser för de media de kontrollerar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.

Vad händer när jag raderar en Skicka och spåra-fil?

highlighter icon

Obs! Radering av filkopior i Skicka och spåra är permanent. Alla metadata och datastatistik som är kopplade till filen kan inte återställas, även om källfilen förblir intakt.

Om du raderar filer direkt i Skicka och spåra påverkas inte källfilen på Dropbox-kontot, den lokala hårddisken, OneDrive, Google Drive eller mappen ”Skicka och spåra”. 
När du lägger till en fil till funktionen Skicka och spåra från din lokala enhet, OneDrive eller Google Drive skapas en filkopia i mappen ”Skicka och spåra”. Denna kopia tar upp lagringsutrymme och räknas mot din lagringsutrymmesgräns.


Om du raderar kopian från mappen ”Skicka och spåra” raderas automatiskt filen som lagras i Skicka och spåra, tillsammans med alla tillhörande metadata och statistik. Om du återskapar originalfilen återskapas Skicka och spåra-filen och dess data.
warning icon

Viktigt: Filer som läggs till i Skicka och spåra före den 15 februari 2024 kommer inte att läggas till i den här mappen och radering av dessa filer kommer att vara permanenta. Eventuella metadata eller analyser som är associerade med den filen kan inte återställas efter radering.

Om du lägger till en fil till Skicka och spåra direkt från ditt Dropbox-konto skapas inte en ytterligare filkopia i mappen ”Skicka och spåra”.


När du raderar originalfilen från ditt Dropbox-konto raderas automatiskt filen och alla tillhörande metadata och statistik från Skicka och spåra också. Om du återskapar originalfilen återskapas Skicka och spåra-filen och dess data.
warning icon

Viktigt: Om du raderar filer lagts till i Skicka och spåra före den 15 februari 2024 är åtgärden permanent. Eventuella associerade metadata eller data kan inte återställas när filen raderats även om källfilen återskapas till ditt Dropbox-konto.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp