Wat gebeurt er als ik een bestand verwijder uit mijn Dropbox-account?

Bijgewerkt May 02, 2024

Wanneer je een bestand verwijdert uit Dropbox, is dit niet langer zichtbaar in de mappen die worden weergegeven in je account. Het bestand wordt echter pas verwijderd na het verstrijken van de herstelperiode:

  • Dropbox Basic-, Plus- en Family-accounts kunnen verwijderde bestanden van de afgelopen 30 dagen terugzetten.
  • Dropbox Professional-accounts en Dropbox Standard-teamaccounts kunnen verwijderde bestanden van de afgelopen 180 dagen terugzetten.
  • Advanced- en Enterprise-teamaccounts kunnen verwijderde bestanden gedurende 365 dagen herstellen.
warning icon

Let op:

  • Standaardperioden en -opties voor bestandsherstel gelden niet voor bestanden die rechtstreeks vanuit de functie Verzenden en volgen zijn verwijderd. Verwijdering van een bestand vanuit Verzenden en volgen is definitief en alle bijbehorende metagegevens of gegevensanalyses kunnen niet worden hersteld nadat het bestand is verwijderd.
  • Bestanden die vóór 15 februari 2024 aan Verzenden en volgen zijn toegevoegd, worden niet toegevoegd aan de map 'Verzenden en volgen' in je Dropbox-account. Verwijdering van deze bestanden is definitief en alle bijbehorende metagegevens of gegevensanalyses kunnen niet meer worden hersteld nadat de bestanden zijn verwijderd.

Na deze herstelperiode worden alle bestanden doorgaans binnen 90 dagen verwijderd. Soms kan dit een paar dagen langer duren, afhankelijk van het aantal bestanden dat is geselecteerd voor verwijdering.
highlighter icon

Let op: Bestanden kunnen verwijderd worden vóór het einde van de herstelperiode als ze deel uitmaken van een verwijderingsbeleid voor gegevens.

Wat gebeurt er als ik een bestand of map definitief verwijder?

Als je bestanden of mappen definitief verwijdert uit je Dropbox, zijn ze niet langer zichtbaar in je mappen en kun je ze niet meer terugzetten. 

Wat gebeurt er als ik een gedeelde map verwijder?

Als je een bestand verwijdert uit een gedeelde map, kan elk lid van de map het bestand terugzetten.

Als je de eigenaar bent van de gedeelde map

  • Nadat je de gedeelde map definitief hebt verwijderd, wordt deze verwijderd uit alle Dropbox-accounts van alle leden en hebben ze ook geen toegang meer tot de gedeelde map.
  • Als je een kopie van de map voor leden wilt laten staan, kun je in plaats daarvan kiezen voor delen opheffen.

Als je geen eigenaar bent van de gedeelde map

  • Door de gedeelde map definitief te verwijderen, wordt deze verwijderd uit jouw Dropbox-account.
  • Alle andere leden van de map hebben nog wel toegang.

Mechanismen voor gegevensvernietiging

Dropbox gebruikt een procedure om gegevens veilig te verwijderen van onze servers. Wanneer een Dropbox-opslagschijf het einde van zijn levensduur heeft bereikt of beschadigd raakt, stellen we die buiten gebruik. De schijf wordt hierbij fysiek of logisch vernietigd, zodat gegevens niet kunnen worden hersteld. Ook onze externe serviceproviders maken gebruik van veilige procedures voor de bescherming van media die ze beheren.

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig vanuit de versiegeschiedenis bestanden kunt herstellen.

Wat gebeurt er als ik een Verzenden en volgen-bestand verwijder?

highlighter icon

Opmerking: De verwijdering van bestandskopieën in Verzenden en volgen is definitief. Eventuele metagegevens en gegevensanalyses die aan dat bestand zijn gekoppeld, kunnen niet worden teruggezet, zelfs niet als het bronbestand intact blijft.

Rechtstreekse verwijdering van bestanden in Verzenden en volgen heeft geen invloed op de bronbestanden in je Dropbox-account, lokale schijf, OneDrive, Google Drive of de map 'Verzenden en volgen'. 
Als je een bestand toevoegt aan de functie Verzenden en volgen vanaf je lokale station, OneDrive of Google Drive, wordt er een bestandskopie gemaakt in de map 'Verzenden en volgen'. Deze kopie neemt opslagruimte in beslag en telt mee voor je opslaglimiet.

Bij verwijdering van deze kopie uit de map 'Verzenden en volgen' wordt automatisch het bestand verwijderd dat is opgeslagen in Verzenden en volgen, samen met alle bijbehorende metagegevens en analyses. Bij terugzetten van het bestand worden het Verzenden en volgen-bestand en de bijbehorende gegevens teruggezet.
warning icon

Belangrijk: Bestanden die vóór 15 februari 2024 aan Verzenden en volgen zijn toegevoegd, worden niet aan deze map toegevoegd en verwijdering van deze bestanden is definitief. Eventuele metagegevens of analyses die aan dat bestand zijn gekoppeld, kunnen na verwijdering niet meer worden hersteld.

Als je rechtstreeks vanuit je Dropbox-account een bestand toevoegt aan Verzenden en volgen, wordt er geen extra bestandskopie gemaakt in de map 'Verzenden en volgen'.

Bij verwijdering het originele bestand uit je Dropbox-account worden het bestand en automatisch ook alle bijbehorende metagegevens en analyses verwijderd uit Verzenden en volgen. Bij terugzetten van het originele bestand worden het Verzenden en volgen-bestand en de bijbehorende gegevens teruggezet.
warning icon

Belangrijk: Verwijdering van een bestand dat vóór 15 februari 2024 aan Verzenden en volgen is toegevoegd, is definitief. Alle bijbehorende metagegevens of gegevensanalyses kunnen niet meer worden hersteld nadat het bestand is verwijderd, zelfs niet als het bronbestand is teruggezet naar je Dropbox-account.

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Andere manieren om hulp te krijgen