Co się stanie, kiedy usunę plik ze swojego konta Dropbox?

Zaktualizowano May 01, 2024

Gdy usuniesz plik z konta Dropbox, przestaje on być widoczny w jakimkolwiek folderze, który widzisz na swoim koncie. Jednak plik nie zostaje usunięty aż do zakończenia okresu odzyskiwania:

  • Na kontach Dropbox Basic, Plus i Family można odzyskiwać usunięte pliki przez 30 dni.
  • Na kontach Dropbox Professional i kontach zespołu Standard można odzyskiwać usunięte pliki przez 180 dni.
  • Na kontach zespołu Advanced i Enterprise można odzyskiwać usunięte pliki przez 365 dni.
warning icon

Ważne:

  • Standardowe okresy oraz opcje odzyskiwania pliku nie mają zastosowania do plików usuniętych bezpośrednio z funkcji Wyślij i śledź. Usunięcie pliku z funkcji Wyślij i śledź jest trwałe, a po usunięciu go odzyskanie każdych powiązanych z nim metadanych lub analityki danych nie będzie możliwe.
  • Żaden plik dodany do funkcji Wyślij i śledź przed 15 lutego 2024 r. nie zostanie dodany do folderu „Wyślij i śledź” na Twoim koncie Dropbox. Usunięcie tych plików jest trwałe, a po ich usunięciu odzyskanie powiązanych z tymi plikami metadanych lub analityki danych nie będzie możliwe.

Po upływie okresu odzyskiwania wszystkie pliki zostaną usunięte w ciągu 90 dni w normalnym trybie działania. Przeprowadzenie usuwania może potrwać kilka dodatkowych dni w zależności od liczby plików wybranych do usunięcia.
highlighter icon

Uwaga: pliki mogą zostać usunięte przed upływem czasu odzyskiwania, jeśli stanowią część zasady usuwania danych.

Co się stanie, gdy trwale usunę plik lub folder?

Kiedy trwale usuniesz plik lub folder, nie będzie już widoczny w żadnym z folderów i nie będzie go można odzyskać. 

Co się dzieje, gdy usunę folder udostępniony?

Kiedy usuniesz plik z folderu udostępnionego, każdy członek folderu może go przywrócić.

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego

  • Jeśli trwale go usuniesz, folder jest usuwany z kont Dropbox wszystkich członków, a ich dostęp jest trwale cofnięty.
  • Jeśli chcesz pozostawić członkom kopię folderu, możesz tylko wyłączyć jego udostępnianie.

Jeśli nie jesteś właścicielem folderu udostępnionego

  • Trwałe usunięcie folderu usuwa go z Twojego konta Dropbox.
  • Wszyscy inni członkowie folderu dalej będą mieli do niego dostęp.

Mechanizmy niszczenia danych

Dropbox stosuje bezpieczny proces usuwania danych ze swoich serwerów. Ponadto, gdy dobiegnie końca czas przydatności do użycia określonego dysku Dropbox lub dysk ulegnie uszkodzeniu, stosujemy proces wycofywania z eksploatacji polegający na fizycznym lub logicznym zniszczeniu dysku, tak aby nie można było odzyskać zapisanych na nim danych. Również nasi niezależni dostawcy usług stosują bezpieczne procesy ochrony nośników, z których korzystają.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia odzyskiwanie plików i korzystanie z historii plików.

Co się stanie, kiedy usunę plik Wyślij i śledź?

highlighter icon

Uwaga: usunięcie kopii pliku w Wyślij i śledź jest trwałe. Nie można odzyskać żadnych metadanych i analityki danych powiązanych z tym plikiem, nawet jeśli plik źródłowy pozostanie nienaruszony.

Usunięcie pliku bezpośrednio w Wyślij i śledź nie wpłynie na plik źródłowy na koncie Dropbox, dysku lokalnym, OneDrive, Dysku Google ani folderze „Wyślij i śledź”. 
Dodanie pliku do funkcji Wyślij i śledź z dysku lokalnego, OneDrive lub Dysku Google tworzy kopię pliku w folderze „Wyślij i śledź". Ta kopia zajmuje miejsce i wlicza się do limitu miejsca.


Usunięcie tej kopii z folderu „Wyślij i śledź” automatycznie usuwa plik zapisany w funkcji Wyślij i śledź wraz z powiązanymi metadanymi i analityką. Przywrócenie kopii pliku przywraca plik w funkcji Wyślij i śledź i jego dane.
warning icon

Ważne: Pliki dodane do funkcji Wyślij i śledź przed 15 lutego 2024 r. nie zostaną dodane do tego folderu, a usunięcie tych plików będzie trwałe. Po usunięciu tego pliku odzyskanie powiązanych z nim metadanych lub analityki danych nie będzie możliwe.

Dodanie pliku do funkcji Wyślij i śledź bezpośrednio z konta Dropbox nie tworzy dodatkowej kopii pliku w folderze „Wyślij i śledź".


Usunięcie oryginalnego pliku z konta Dropbox automatycznie usuwa go wraz z powiązanymi metadanymi i analityką również z funkcji Wyślij i śledź. Przywrócenie oryginalnego pliku przywraca plik w funkcji Wyślij i śledź i jego dane.
warning icon

Ważne: Usunięcie dowolnego pliku dodanego do Wyślij i śledź przed 15 lutego 2024 r. jest trwałe. Po usunięciu pliku nie będzie można odzyskać żadnych powiązanych metadanych ani danych analitycznych, nawet jeśli plik źródłowy zostanie przywrócony na Twoje konto Dropbox.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.