Usuwanie członków z folderu udostępnionego

Jeśli chcesz usunąć prawo dostępu do folderu udostępnionego, możesz usunąć określonych członków lub wyłączyć udostępnianie folderu. 

Jeśli w tym folderze znajdują się łącza udostępnione, a twórca łącza opuści folder udostępniony, łącza umożliwiające wyświetlanie zostaną wyłączone, a ustawienia łącza edycji może zmieniać każda osoba z uprawnieniami do edytowania.

Uwaga: po usunięciu członka z folderu lub wyłączeniu udostępniania folderu możesz pozwolić członkowi zachować kopię tego folderu, ale nie będzie on już synchronizowany z innymi kontami.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami.

Usuwanie członka z folderu udostępnionego

Po usunięciu członka z folderu udostępnionego członek ten traci dostęp do folderu i wszystkich zawartych w nim plików. Aby usunąć członków, musisz być właścicielem folderu, chyba że właściciel udzielił edytorom uprawnień do zarządzania dostępem do folderu.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, którym chcesz zarządzać, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 4. Kliknij menu obok członka, którego chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń.
 6. Wybierz, czy chcesz zostawić członkowi kopię folderu udostępnionego.
 7. Kliknij Usuń.

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij menu obok członka, którego chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń.
 6. Wybierz, czy chcesz zostawić członkowi kopię folderu udostępnionego.
 7. Kliknij Usuń.

Wyłącz udostępnianie folderu

Po wyłączeniu udostępniania folderu pliki są trwale usuwane z konta każdego członka i usuwane ze wszystkich połączonych urządzeń przy następnej synchronizacji aplikacji komputerowej Dropbox. Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz w każdej chwili wyłączyć jego udostępnianie.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, którego udostępnianie chcesz wyłączyć, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 4. Kliknij Wyłącz udostępnianie folderu.
 5. Kliknij Wyłącz udostępnianie.

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder, którego udostępnianie chcesz wyłączyć.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Kliknij Wyłącz udostępnianie folderu.
 6. Kliknij Wyłącz udostępnianie.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.