Znajdowanie folderu Dropbox na komputerze

Po zainstalowaniu aplikacji komputerowej Dropbox możesz znaleźć domyślną lokalizację folderu Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac). Lokalizacja ta nosi nazwę „Dropbox”.

Możesz jednak wybrać inną lokalizację lub przenieść folder.Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

Windows

 1. Otwórz Eksplorator Windows.
 2. Wpisz %HOMEPATH%/Dropbox w pasku adresu.

Uwaga: jeśli masz połączone osobiste i służbowe konta Dropbox, określ, do którego folderu Dropbox chcesz uzyskać dostęp. Na przykład:

- ~/Dropbox (osobiste)

- ~/Dropbox (Acme Inc)

Mac OS

 1. Otwórz Finder i wybierz Idź do folderu z menu Idź.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz ~/Dropbox/ i naciśnij klawisz Return.

Linux

Otwórz terminal i wpisz cd ~/Dropbox.

Tworzenie skrótu do folderu Dropbox na komputerze

W celu ułatwienia dostępu do folderu Dropbox na komputerze możesz utworzyć skrót. Aby to zrobić:

 1. Przejdź bezpośrednio do lokalizacji folderu Dropbox.
 2. Kliknij folder Dropbox prawym przyciskiem myszki.
 3. Kliknij Utwórz alias (lub Utwórz łącze w systemie Linux). 

Pojawi się skrót z cząstką alias dołączoną do nazwy pliku. Możesz przenieść ten skrót do lokalizacji, w której chcesz go przechowywać.

Jak programowo znaleźć ścieżkę folderu Dropbox

Folder Dropbox domyślnie znajduje się w Twoim folderze użytkownika. Jeśli przeniesiesz folder Dropbox do innej lokalizacji albo połączysz konta służbowe i osobiste, folder ten może znajdować się w innym miejscu lub mieć nazwę inną niż „Dropbox”. Ścieżkę folderu możesz znaleźć w sposób programowy przy użyciu pliku JSON.

Uwaga: Jeśli na danym komputerze masz połączone konta służbowe i osobiste, plik JSON będzie zawierał dwa konta. Plik ten będzie zawierał tylko jedno konto wyłącznie w przypadku, gdy masz jedno konto lub gdy Twoje konta nie są połączone na danym komputerze.

W poniższych plikach JSON:

 • business/personal jest typem konta Dropbox
 • host jest identyfikatorem, który jednoznacznie określa konkretną parę „konto użytkownika i komputer”
 • path jest ścieżką do danego folderu Dropbox

Kliknij poniżej swój system operacyjny, aby wyświetlić dalsze instrukcje.

Plik JSON pod nazwą info.json można znaleźć w jednej z następujących ścieżek:
      %APPDATA%\Dropbox\info.json
%LOCALAPPDATA%\Dropbox\info.json
    
W tym pliku znajdziesz obiekt JSON, który wygląda tak:
      {

  {"personal":

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

      "host": 123456789, 

      "is_team": false, 

      "subscription_type": "Basic"},

   {"business": 

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

      "host": 123456789, 

      "is_team": true, 

      "subscription_type": "Business"}

}
    
Plik JSON pod nazwą info.json można znaleźć w następującej ścieżce:
        ~/.dropbox/info.json
    
W tym pliku znajdziesz obiekt JSON, który wygląda tak:
        {

  {"personal":

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

      "host": 123456789, 

      "is_team": false, 

      "subscription_type": "Basic"},   {"business": 

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

      "host": 123456789, 

      "is_team": true, 

      "subscription_type": "Business"}

  }
    
Plik JSON pod nazwą info.json można znaleźć w następującej ścieżce:
      ~/.dropbox/info.json
    
Plik ten zawiera obiekt JSON, który wygląda tak:
      "personal": {

    "path": /home/<username>/Dropbox

    "host": 123456789,

    "is_team": false

    "subscription_type": "Basic"

  }
    
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.