Finne Dropbox-mappen på en datamaskin

Når du har installert Dropbox-skrivebordsappen, finner du standardplasseringen til Dropbox-mappen i Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac). Mappen heter «Dropbox».

Du kan imidlertid ha valgt en annen plassering for den eller flyttet den. I så fall følger du denne fremgangsmåten for å finne mappen:

Windows

 1. Åpne Windows Utforsker.
 2. Skriv inn %HOMEPATH%/Dropbox i adressefeltet.

Obs! Hvis du har koblet til én privat og én arbeidsrelatert Dropbox-konto, må du spesifisere hvilken Dropbox-mappe du prøver å finne. Eksempel:

- ~/Dropbox (privat)

- ~/Dropbox (Acme Inc)

Mac OS

 1. Åpne Finder og velg Gå til mappe … fra Start-menyen.
 2. Skriv inn ~/Dropbox/ i dialogboksen som vises, og trykk på Enter-tasten.

Linux

Åpne en terminal og skriv inn cd ~/Dropbox.

Opprett en snarvei til Dropbox-mappen på datamaskinen din

Du kan opprette en snarvei for å få enklere tilgang til Dropbox-mappen på datamaskinen. Slik gjør du det:

 1. Gå direkte til Dropbox-mappens plassering.
 2. Høyreklikk på Dropbox-mappen.
 3. Klikk på Gjør til alias (eller Gjør til kobling på Linux). 

Snarveien vil vises med alias tillagt på filnavnet. Du kan flytte snarveien til plasseringen du vil lagre den på.

Hvordan finne Dropbox-mappebanene programmatisk

Dropbox-mappen ligger som standard i brukermappen din. Hvis du har flyttet Dropbox-mappen, eller hvis du har koblet til en arbeidsrelatert og privat konto, kan det hende den er plassert et annet sted eller har et annet navn enn «Dropbox». Du kan finne mappebanen programmatisk gjennom en JSON-fil.

Obs!: Hvis du har koblet til den arbeidsrelaterte og private kontoen din på denne datamaskinen, vil JSON-filen vise to kontoer. JSON-filen vil kun ha én konto oppført hvis du har én konto eller hvis kontoene dine ikke er tilkoblet denne datamaskinen.

I JSON-filene nedenfor:

 • business/personal er typen Dropbox-konto det dreier seg om
 • host er en identifikator som spesifiserer et bestemt konto- og datamaskinpar
 • path er banen til denne Dropbox-mappen

Du får flere instruksjoner ved å velge operativsystemet du bruker, nedenfor.

JSON-filen heter info.json. Du finner den på en av følgende to baner:
      %APPDATA%\Dropbox\info.json
%LOCALAPPDATA%\Dropbox\info.json
    
I denne filen finner du et JSON-objekt som ser slik ut:
      {

  {"personal":

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

      "host": 123456789, 

      "is_team": false, 

      "subscription_type": "Basic"},

   {"business": 

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

      "host": 123456789, 

      "is_team": true, 

      "subscription_type": "Business"}

}
    
JSON-filen heter info.json. Du finner denne filen her:
        ~/.dropbox/info.json
    
I denne filen finner du et JSON-objekt som ser slik ut:
        {

  {"personal":

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

      "host": 123456789, 

      "is_team": false, 

      "subscription_type": "Basic"},   {"business": 

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

      "host": 123456789, 

      "is_team": true, 

      "subscription_type": "Business"}

  }
    
JSON-filen heter info.json. Du finner denne filen her:
      ~/.dropbox/info.json
    
Det er et JSON-objekt i denne filen, som ser slik ut:
      "personal": {

    "path": /home/<username>/Dropbox

    "host": 123456789,

    "is_team": false

    "subscription_type": "Basic"

  }
    
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!