Hva betyr Dropbox-badgevarslene?

Oppdatert Oct 26, 2023
Dropbox-badgen varsler deg når folk åpner, redigerer og oppdaterer en delt Microsoft Word-, PowerPoint- eller Excel-fil. Denne artikkelen beskriver alle varsler du vil se.
highlighter icon

Obs! Hvis du vil bruke Dropbox-badgen, må Dropbox-skrivebordsappen være installert på datamaskinen, og du må være koblet til internett. Finn ut mer om hvorfor Dropbox-badgen kanskje ikke vises.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox kan gjør det enkelt å samarbeide om innhold.

Dropbox-logo: Du er alene i filen

Hvis du er den eneste samarbeidspartneren i et dokument, vil du se Dropbox-badgen som viser at du jobber direkte i Dropbox. Du kan klikke på badgen for å foreta kjappe handlinger som å dele en kobling eller vise tidligere versjoner.

Initialer eller bilde: En bidragsyter har åpnet filen

Når en annen person åpner filen du jobber med, vil du se profilbildet eller initialene deres i Dropbox-badgen.

Lås: En bidragsyter redigerer filen

Dropbox-badgen viser deg at andre redigerer filen ved å bli rød og vise et låseikon. Du kan fremdeles redigere filen, men badgen advarer deg om at hvis du og den andre personen fortsetter å redigere samtidig, kan dere opprette forskjellige versjoner av filen.

Utropstegn: Både du og en bidragsyter redigerer filen

Når du og en annen person redigerer en fil samtidig, vil du se at Dropbox-badgen blir rød med et utropstegn. Når du ser dette, kan du lagre din versjon av filen, så vil vi hjelpe den andre personen med å få de nyeste endringene. 

Hvis den andre personen lagrer endringene sine før du lagrer dine, vil du se at badgen blir blå med en nedlastingspil. Du kan da oppdatere til deres versjon.

highlighter icon

Obs! Når du arbeider i en Excel-fil, kan det hende badgen alltid viser et utropstegn (selv om du eller andre lesere ennå ikke har redigert et regneark). Vi foreslår at du ignorerer utropstegnet. Når samarbeidspartnerne dine utfører og lagrer faktiske endringer, følger du trinnene for å oppdatere til den nyeste versjonen av dokumentet. Velg å fjerne dine egne endringer eller lagre dem i en egen versjon via badgen.

Når samarbeidspartnerne dine foretar og lagrer eventuelle faktiske endringer, oppdaterer du til siste versjon av dokumentet. Velg å fjerne dine egne endringer eller lagre dem i en egen versjon via badgen.

Nedlastingspil: Du kan oppdatere til bidragsyterens versjon

Hvis både du og noen andre er i samme fil, og den andre personen lagrer endringene sine, gjøres badgen om til en nedlastingspil. Dette viser deg at du ikke har den nyeste versjonen av filen.Du kan oppdatere til den nyeste versjonen fra badgen.

  1. Klikk på Dropbox-badgen når den viser nedlastingspilen.
  2. Fra sprettoppvinduet klikker du på Få versjonen til [samarbeidsparters navn].
    • Hvis du vil lagre endringene dine som en atskilt versjon, kan du la avmerkingsboksen Lagre endringene mine som en atskilt versjon være markert. Dette vil opprette en helt atskilt versjon av filen med de endringene du foretok, og vil ikke foreta endringer på originalfilen som kollegaen din allerede har oppdatert.
    • Hvis du vil forkaste de ulagrede endringene, fjerner du merket på avmerkingsboksen Lagre endringene mine som en atskilt versjon.

Finn ut mer om kopier i konflikt.

To filer: Du ser din egen versjon

Hvis du velger å merke av Lagre endringene mine som en atskilt versjon, vil både den delte versjonen og din versjon være åpen. Du kan se hvilken versjon som er din fordi den har en grå Dropbox-badge med et ikon med to filer.

Denne versjonen vil inneholde alle endringene du foretok før kollegaen din lagret sine endringer. Du kan slette denne atskilte versjonen hvis du ikke trenger den lenger. Via den grå badgen kan du også åpne den nyeste, delte versjonen.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på