Kommande uppdatering av filsystemet för ditt Dropbox-teamkonto

Uppdaterat May 22, 2024
person icon

 Den här artikeln beskriver en uppdatering för team med Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Den här uppdateringen av filsystemet är kostnadsfri och ger bättre ordning på mappar för team med Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise.
Grafisk översikt över organisatoriska förändringar före och efter filsystemuppdatering

Före uppdateringen: checklista

Teammappar flyttas från medlemsmappar till en mer organiserad struktur så att de blir enklare för teamet att hitta. Detta kan störa dina API-integrationer eftersom filsökvägar kommer att ändras. Administratörer och teammedlemmar bör följa checklistan nedan för att förbereda sig för uppdateringen.
 

Checklista för uppdatering av filsystem

Kvällen innan din uppdatering bör alla i ditt team fylla i den här checklistan och förvänta sig begränsad åtkomst. Det innefattar även alla administratörer och apputvecklare.

Kontrollera att Dropbox-klienten kör version 192 eller senare. 

Kontrollera att Dropbox för mobila enheter kör version 364 eller senare. 

 • Läs om hur du uppdaterar appar på Android och iOS.

Uppdatera tredjepartsappar och anpassade API-integrationer till de senaste versionerna. Det förhindrar att API-anrop misslyckas om de försöker utföra åtgärder i medlemsmappen som tidigare innehöll teammappar. För att använda genvägar igen tar du bort de gamla länkarna och skapar nya. 

Ändra integreringsfilsökvägarna från absoluta till relativa, om det är möjligt. 

 • Genom att växla till relativa slipper du konfigurera om sökvägarna efter uppdateringen.
 • Om du inte kan växla till relativa kan du behöva ändra filsökvägarna manuellt efter uppdateringen.

Se till att du är nöjd med vem som har behörighet att dela varje mapp på toppnivå. Om inställningarna för Hantera åtkomst är inställda på ”Teammedlemmar som kan redigera” kommer teammedlemmar som kan redigera en högsta nivå-mapp kunna hantera åtkomst till den teammappen. Om du inte vill att teammedlemmar ska kunna hantera åtkomst till en teammapp ändrar du inställningen till ”Endast administratör”. 

highlighter icon

Obs! Tidigare påverkade denna inställning endast teammappar inom en mapp på högsta nivån. 

Se till att du är nöjd med mappnamnet. Teammedlemmar som har åtkomst till en undermapp kan se mappsökvägen till högsta nivån. Läs mer om detta i avsnittet Teammappar nedan.

Om du använder Dropbox för Salesforce-appen uppdaterar du den så att du använder version 1.700 eller senare.

Stäng alla öppna appar och starta om dina enheter. 

Stäng alla appar som öppnas automatiskt vid omstart. 

Pausa alla kortkommandon och appintegrationer från tredje part.

highlighter icon

Obs! Om du använder absoluta filsökvägar kan dessa sluta att fungera. De kan aktiveras igen så snart uppdateringen är slutförd.

 Låt Dropbox-klienten vara igång över natten.
highlighter icon

Obs! Vi rekommenderar att du och ditt team inte öppnar era Dropbox-konton eller gör ändringar i filer under uppdateringen.Du meddelas när uppdateringen är slutförd och du kan komma åt dina konton igen.

Apputvecklare

Om du är apputvecklare på ett teamkonto måste du också göra följande:

 • Lista innehållet i teamutrymmet genom att ställa in roten med /files/list_folder med rubriken ”Dropbox-API-Path-Root” och ställ in sökvägen till ”” (tomma citat).
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Om en app förlitar sig på absoluta sökvägar till teammappar i medlemsmapparna och inte anger rubriken ”Dropbox-API-Path-Root” kommer de teammapparna inte att hittas på de här sökvägarna när teamet uppdaterats, vilket gör att API-anropen misslyckas. 
 • Det går inte heller att använda mapp-ID för att komma åt materialet i teamutrymmet eftersom det krävs en relevant rot.
 • Läs mer om hur du uppdaterar dina integrationer till den här uppdaterade versionen av Dropbox.

Efter uppdateringen: Checklista

Efter uppdateringen bör administratörer och teammedlemmar göra följande:

Ändra automatiserade filsökvägar från tredje part som använder det gamla Dropbox-mappnamnet så att de fortsätter att fungera korrekt.

Välj den specifika mappen som du vill göra tillgänglig offline. Om du inte gör det kommer alla befintliga teammappar som standard att använda inställningarna för nya filer.

highlighter icon

Obs! Vi rekommenderar att filer ställs in som enbart online för snabbare synkningstider.

 Om du har fått åtkomst till en mapp men den inte visas i Dropbox-klienten aktiverar du selektiv synkning för den mappen.

 Välj om du vill tillåta teammedlemmar att skapa teammappar.

highlighter icon

Obs! Om du använder Windows kan du efter uppdateringen se en dialogruta med titeln Det går inte att synka Dropbox-kontot, eller så står det Uppdaterar Dropbox-konto eller Uppgraderar databassynkningsstatusen. Detta beror på att appar var öppna och försökte använda Dropbox under uppdateringen. 


Det finns flera saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet. När du har provat ett alternativ väntar du några minuter så att Dropbox kan börja synka. Om Dropbox fortfarande inte börjar synka fortsätter du med nästa alternativ:
 

 1. Starta om din enhet. Stäng alla app, inklusive alla appar som öppnas vid omstart. Öppna sedan Dropbox.
 2. Logga ut från Dropbox och logga in igen.
 3. Logga ut från Dropbox och byt namn på eller ta bort Dropbox-mappen. Sedan loggar du in igen.

När problemet har åtgärdats ändras synkroniseringsstatusen för att indikera att synkronisering pågår. 
 

Om du har många filer att synka kan du minska synkningstiden genom att logga ut från ditt Dropbox-konto. När du loggar in igen konfigurerar du dina inställningar för selektiv synkning när du uppmanas att bara synkronisera mapparna du behöver.

Bättre ordning på mappar efter uppdateringen

Den här uppdateringen av filsystemet förenklar hur teamets mappar och filer är organiserade, så att alla kan hitta rätt filer och samarbeta snabbare. Här är de förbättringar du kommer att uppleva med personliga mappar och teammappar:

Varje teammedlem kommer att ha en personlig mapp. 

 • I den här mappen lagras teammedlemmarnas egna filer och filer som delas med dem. 
 • Teammedlemmar hittar den här mappen på/[Teamnamn] Dropbox/[Teammedlemmens namn].
 • Namnet på Dropbox-mappen ändras från ”Dropbox [teamets namn]” till ”[Teamets namn] Dropbox”. 
 • Teammappar flyttas från medlemsmappar till Dropbox-mappen. 
 • När du delar en mapp med någon i teamet visas sökvägen till mappen som du har delat.
  • Exempelvis innehåller en teammapp med namnet ”Design” en mapp med namnet ”Marknadsföring”. Mappen ”Marknadsföring” innehåller en annan mapp som heter ”Sommar”. Om du delar mappen ”Sommar” med en teammedlem visas filsökvägen ”Design/Marknadsföring/Sommar”, även om de inte har tillgång till mappen ”Design” eller ”Marknadsföring”. Mappen ”Sommar” kommer att visas för teammedlemmar som en mapp med passagerättigheter. Alla mapp- och filbehörigheter förblir desamma.
 • När en teammapp byter namn ändras namnet för alla.
 • Administratörer kommer att kunna dela teammappar med både enskilda personer och grupper.
  • Om du vill dela teammappar med personer utanför teamet måste inställningen Dela externt vara inställd till . Du kan ändra den här inställningen från adminkonsolen.
 • Personen som skapar en teammapp väljer själv när den ska delas och vem den ska delas med.
 • Medlemmar kan lägga till material i teammappar genom att klicka på skapa eller ladda upp filer och mappar från sidan Alla filer.

Planerar om ditt teams uppdatering

Administratörer kan boka om datumet för uppdateringen från administratörskonsolen. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil.
  • Det schemalagda datumet för uppdateringen visas under Uppdatering av filsystemet.
 5. Klicka på den första rullgardinsmenyn för att välja ett tillgängligt datum i kalendern.
 6. Klicka på den andra rullgardinsmenyn för att välja en tid.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp