Kommande uppdatering av filsystemet för ditt Dropbox-teamkonto

Uppdaterat Jan 22, 2024
Den här uppdateringen av filsystemet är kostnadsfri och ger bättre ordning på mappar för team med Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise. 

Före uppdateringen: Checklista

Teammappar flyttas från medlemsmappar till en mer organiserad struktur så att de blir enklare för teamet att hitta. Detta kan störa dina API-integrationer eftersom filsökvägar kommer att ändras. Administratörer och teammedlemmar bör följa checklistan nedan för att förbereda sig för uppdateringen.
 

Checklista för uppdatering av filsystem

Kvällen innan din uppdatering bör alla i ditt team fylla i den här checklistan och förvänta sig begränsad åtkomst. Det innefattar även alla administratörer och apputvecklare.

 1. Kontrollera att Dropbox-klienten körs på version 190 eller senare. 
 2. Uppdatera tredjepartsappar och anpassade API-integrationer till de senaste versionerna. Det förhindrar att API-anrop misslyckas om de försöker utföra åtgärder i medlemsmappen som tidigare innehöll teammappar. För att använda genvägar igen tar du bort de gamla länkarna och skapar nya. 
 3. Ändra integreringsfilsökvägarna från absoluta till relativa, om det är möjligt. 
  • Genom att växla till relativa slipper du konfigurera om sökvägarna efter uppdateringen.
  • Om du inte kan växla till relativa kan du behöva ändra filsökvägarna manuellt efter uppdateringen.
 4. Se till att du är nöjd med dina mappnamn, eftersom teammedlemmar med åtkomst till en undermapp ser mappsökvägen till teammappen på högsta nivån. Läs mer om detta i avsnittet Teammappar nedan.
 5. Stäng alla öppna appar och starta om dina enheter. 
 6. Stäng alla appar som automatiskt öppnas vid omstart. 
 7. Pausa alla kortkommandon och appintegrationer från tredje part. 
  • Obs! Om du använder absoluta filsökvägar kan dessa sluta att fungera. De kan aktiveras igen så snart uppdateringen är slutförd.
 8. Låta Dropbox-klienten vara igång över natten.
highlight icon

Obs! Vi rekommenderar att du och ditt team inte öppnar era Dropbox-konton eller gör ändringar i filer under uppdateringen. Du meddelas när uppdateringen är slutförd och du kan komma åt dina konton igen.

Apputvecklare

Om du är apputvecklare på ett teamkonto måste du också göra följande:

 • Lista innehållet i teamutrymmet genom att ställa in roten med /files/list_folder med rubriken ”Dropbox-API-Path-Root” och ställ in sökvägen till ”” (tomma citat).
  • Om en app förlitar sig på absoluta sökvägar till teammappar i medlemsmapparna och inte anger rubriken ”Dropbox-API-Path-Root” kommer de teammapparna inte att hittas på de här sökvägarna när teamet uppdaterats, vilket gör att API-anropen misslyckas. 
  • Det går inte heller att använda mapp-ID för att komma åt materialet i teamutrymmet eftersom det krävs en relevant rot.


Läs mer om hur du uppdaterar dina integrationer till den här uppdaterade versionen av Dropbox.

Efter uppdateringen: Checklista

Efter uppdateringen bör administratörer och teammedlemmar göra följande:

 1. Ändra automatiserade filsökvägar från tredje part som använder det gamla Dropbox-mappnamnet så att de fortsätter att fungera korrekt.
 2. Välj de specifika mappar som du vill göra tillgängliga offline. Om du inte gör det kommer alla befintliga teammappar som standard att använda inställningarna för nya filer.
  • Obs! Vi rekommenderar att du ställer in filer till enbart online för snabbare synkningstider.
 3. Om du har beviljats åtkomst till en mapp men den inte visas i Dropbox-klienten aktiverar du selektiv synkning för den mappen.
highlight icon

Obs! Om du använder Windows kan du efter uppdateringen se en dialogruta med titeln Det går inte att synka Dropbox-kontot, eller så står det Uppdaterar Dropbox-konto eller Uppgraderar databassynkningsstatusen. Detta beror på att appar var öppna och försökte använda Dropbox under uppdateringen. 


Det finns flera saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet. När du har provat ett alternativ väntar du några minuter så att Dropbox kan börja synka. Om Dropbox fortfarande inte börjar synka fortsätter du med nästa alternativ:
 

 1. Starta om din enhet. Stäng alla app, inklusive alla appar som öppnas vid omstart. Öppna sedan Dropbox.
 2. Logga ut från Dropbox och logga in igen.
 3. Logga ut från Dropbox och byt namn på eller ta bort Dropbox-mappen. Sedan loggar du in igen.

När problemet har åtgärdats ändras synkroniseringsstatusen för att indikera att synkronisering pågår. 
 

Om du har många filer att synka kan du minska synkningstiden genom att logga ut från ditt Dropbox-konto. När du loggar in igen konfigurerar du dina inställningar för selektiv synkning när du uppmanas att bara synkronisera mapparna du behöver.

Bättre ordning på mappar efter uppdateringen

Den här uppdateringen av filsystemet förenklar hur teamets mappar och filer är organiserade, så att alla kan hitta rätt filer och samarbeta snabbare. Här är de förbättringar du kommer att uppleva med personliga mappar och teammappar:

Personliga mappar

Varje teammedlem kommer att ha en personlig mapp. 

 • I den här mappen lagras teammedlemmarnas egna filer och filer som delas med dem. 
 • Teammedlemmar hittar den här mappen på/[Teamnamn] Dropbox/[Teammedlemmens namn].

Teammappar

 • Namnet på Dropbox-mappen ändras från ”Dropbox [teamnamn]” till ”[Teamnamn] Dropbox.” 
 • Teammappar flyttas från medlemsmappar till Dropbox-mappen. 
 • När du delar en mapp med någon i teamet visas sökvägen till mappen som du har delat.
  • Exempelvis innehåller en teammapp med namnet ”Design” en mapp med namnet ”Marknadsföring”. Mappen ”Marknadsföring” innehåller en annan mapp som heter ”Sommar”. Om du delar mappen ”Sommar” med en teammedlem visas filsökvägen ”Design/Marknadsföring/Sommar”, även om de inte har tillgång till mappen ”Design” eller ”Marknadsföring”. Alla mapp- och filbehörigheter förblir desamma.
 • Namnen på delade mappar blir enhetliga för alla teammedlemmar. Det betyder att om en delad mapp byter namn ändras namnet för alla. 
 • Administratörer kommer att kunna dela teammappar med både enskilda personer och grupper.
  • Om du vill dela teammappar med personer utanför teamet måste inställningen Dela externt vara inställd till . Du kan ändra den här inställningen från adminkonsolen.
 • Om du har beviljats åtkomst till en mapp men den inte visas i Dropbox-klienten aktiverar du selektiv synkning för den mappen.

Läs mer om hur du delar material med ditt team efter uppdateringen av filsystemet.

Planera om teamets uppdatering

Administratörer kan planera om datumet för uppdateringen från adminkonsolen. 

Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil.
  • Det schemalagda datumet för uppdateringen visas under Uppdatering av filsystemet.
 5. Klicka på den första rullgardinsmenyn för att välja ett tillgängligt datum i kalendern.
 6. Klicka på den andra rullgardinsmenyn för att välja en tid.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp