Kommande ändringar till ditt Dropbox-teamkonto

Vi håller på att uppgradera team som har Dropbox Standard-, Advanced- eller Enterprise-konton. Det är kostnadsfritt att uppgradera teamkontot till den senaste versionen. Läs mer nedan om vad som finns i den senaste versionen och hur du får den här uppgraderingen.

Avsnitt i den här artiklen:

Om den nya upplevelsen av Dropbox-teamkonto

Det nyaste teamutrymmet är strukturerat på samma sätt för alla teammedlemmar och gör det enklare att komma åt och organisera delat innehåll, samtidigt som medlemmarnas personliga filer hålls åtskilda. 

Med den senaste uppgraderingen:

 • Kommer teammappar vara synliga för alla teammedlemmar, men medlemmar kan bara öppna och bläddra bland mappar som de har fått åtkomst till. 
  • Obs! Alla mapp- och filbehörigheter förblir oförändrade. Inga filer från ditt Dropbox-konto kommer att tas bort. 
 • Varje teammedlem ser en mapp med sitt namn. Detta är personens privata teammedlemsmapp där personliga filer och delade mappar som hen har lagt till i Dropbox lagras. 
  • Teammedlemsmappar finns på den här platsen där [teamnamn] är teamets namn:/[Teamnamn] Dropbox/[Teammedlemmens namn]

 

Viktiga anmärkningar om ditt innehåll efter uppgraderingen

 • Dropbox-mappens namn ändras från ”Dropbox [teamnamn]” till ”[Teamnamn] Dropbox”. 
  • Du kan behöva ändra eventuella automatiserade filsökvägar från tredje part som använder det gamla Dropbox-mappnamnet för att de ska fungera korrekt efter uppgraderingen.
 • Befintliga teammappar som delas med alla i teamet blir teammappar i teamutrymmet
  • Du hittar dem på den här platsen där [teamnamn] är teamets namn: /[teamnamn] Dropbox/[teamnamn]s delade arbetsutrymme
 • Arkiverade mappar kommer att vara synliga i teamutrymmet, men bara administratörer kommer ha tillgång till dem. 
  • Administratörer kan flytta eller hantera mapparna från sidan Material i Adminkonsolen efter överföringen.
 • Namnen på delade mappar blir enhetliga för alla teammedlemmar. Det betyder att om en delad mapp byter namn ändras namnet för alla. 
 • Alla befintliga teammappar använder som standard teamets synkningsinställning för nya filer.
  • Vi rekommenderar att du ställer in enbart online för snabbare synkningstider. 
  • Efter uppgraderingen kan du välja de specifika mappar som du vill göra tillgängliga offline.
 • Eventuella tidigare inställningar för selektiv synkning överförs inte. Informera teammedlemmarna om att de kan tillämpa inställningarna för selektiv synkning igen efter uppgraderingen.

 

Uppdatering av tredjepartsprogram, anpassade API-integreringar och kortkommandon

Teammappar flyttas från medlemsmappar till det nya teamutrymmet, vilket kan störa dina API-integreringar. Både teamadministratörer och apputvecklare bör vidta följande steg för att förhindra att API-anrop misslyckas:

För teamadministratörer:

Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar appar från tredje part och anpassade API-integreringar för att förhindra att API-anrop misslyckas om de försöker utföra åtgärder i medlemsmappen som tidigare innehöll teammappar. Det gäller genvägar som Mac-alias och Windows-länkar för snabb åtkomst. 

Gamla länkar måste tas bort, och nya skapas, för att kunna använda genvägar igen. Läs om hur du skapar nya länkar:

Ändra integreringsfilsökvägarna från absoluta till relativa, om det är möjligt. 

 • Genom att växla till relativa slipper du konfigurera om sökvägarna efter uppgraderingen. 
 • Om du inte kan växla till relativa kan du behöva ändra filsökvägarna manuellt efter uppgraderingen. Du kan sätta igång dina integrationer direkt efter att uppgraderingen har slutförts.

För apputvecklare:

Lista innehållet i teamutrymmet genom att ställa in roten med /files/list_folder med rubriken ”Dropbox-API-Path_Root” och ställ in sökvägen till ”” (tomma citat).

 • Om en app förlitar sig på absoluta sökvägar till teammappar i medlemsmapparna och inte anger rubriken ”Dropbox-API-Path_root” kommer de teammapparna inte längre att hittas på de här sökvägarna när teamet uppgraderas, vilket gör att API-anropen misslyckas. 
 • Det går inte heller att försöka använda mapp-ID för att komma åt innehållet i teamutrymmet eftersom det krävs en relevant rot.

Läs om hur du uppgraderar dina integreringar till den uppdaterade versionen av Dropbox.

 

Förbereder ditt team för uppgraderingen

Kvällen före uppgradering bör alla i teamet:

 1. Stäng alla öppna appar och starta om dina enheter.
 2. Stäng alla appar som automatiskt öppnas vid omstart.
 3. Pausa alla kortkommandon och appintegrationer från tredje part. 
  • Obs! Om du använder absoluta filsökvägar kan dessa sluta att fungera. Dessa kan aktiveras igen så snart uppgraderingen är slutförd.
 4. Ställ in dina nya filer som standard till enbart online för att förhindra att teamfiler automatiskt laddas ner till teammedlemmarnas hårddiskar när uppgraderingen är klar.
 5. Låta Dropbox-klienten vara igång över natten.
  • Obs! Vi rekommenderar att du och ditt team inte öppnar era Dropbox-konton eller gör ändringar i filer under uppgraderingen. Du meddelas när uppgraderingen är slutförd och ditt team kan komma åt sina konton.

 

Senarelägg teamets uppgradering

Om du inte är redo att uppgradera ditt konto än kan du senarelägga datumet för uppgraderingen genom att klicka på länken i avsnittet Inte redo att uppgradera än? i mejlet, eller från adminkonsolen.

Så här senarelägger du från adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil.
 5. Skrolla ner till Uppdatera till senaste versionen av Dropbox för företag och klicka på Inte nu.
 6. Välj ett datum under de kommande 30 dagarna.

Du kan endast skjuta upp datumet 30 dagar åt gången, men du kan gå tillbaka till kalendern och skjuta upp datumet igen om det behövs.

Obs! Det går inte att senarelägga datumet för uppgradering för team som är inaktiverade eller låsta. Köp en Dropbox-prenumeration för att skjuta upp uppgraderingen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!