Nadchodząca aktualizacja systemu plików na koncie zespołu Dropbox

Zaktualizowano May 22, 2024
person icon

 W tym artykule opisano aktualizację dla zespołów korzystających z Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Ta aktualizacja systemu plików jest bezpłatna i usprawnia organizację folderów dla zespołów korzystających z taryf Dropbox Standard, Advanced i Enterprise.
Grafika przedstawiająca zmiany organizacyjne przed i po aktualizacji systemu plików

Przed aktualizacją: lista kontrolna

Foldery zespołu zostaną przeniesione z folderów członków do bardziej uporządkowanej struktury, dzięki czemu będą łatwiejsze do znalezienia przez zespół. Może to zakłócić integracje API, ponieważ ścieżki plików ulegną zmianie. Administratorzy i członkowie zespołu powinni postępować zgodnie z poniższą listą kontrolną, aby przygotować się do aktualizacji.
 

Lista kontrolna aktualizacji systemu plików

W noc poprzedzającą aktualizację wszyscy członkowie zespołu powinni wypełnić tę listę kontrolną i przygotować się na ograniczony dostęp. Dotyczy to wszystkich administratorów i twórców aplikacji.

Sprawdź, czy aplikacja komputerowa Dropbox jest w wersji 192 lub nowszej. 

Sprawdź, czy aplikacja mobilna Dropbox jest w wersji 364 lub nowszej. 

 • Dowiedz się, jak aktualizować aplikacje w systemie Android oraz iOS.

Zaktualizuj aplikacje innych firm i niestandardowe integracje API interfejsu API do najnowszych wersji. Zapobiegnie to błędom wywołań API, jeśli próbują one wykonać działania w folderze członkowskim, który zawierał foldery zespołu. Aby ponownie używać skrótów, musisz usunąć stare łącza i utworzyć nowe. 

Jeśli są dostępne, przełącz ścieżki plików integracyjnych z bezwzględnych na względne. 

 • Przełączając na ścieżki względne, nie musisz ponownie konfigurować ich po aktualizacji.
 • Jeśli nie możesz przełączyć na ścieżki względne, może być konieczne ręczne zmodyfikowanie ścieżek plików po aktualizacji.

Upewnij się, że odpowiednio ustawiono uprawnienia do udostępniania poszczególnych folderów najwyższego poziomu. Jeśli ustawienie Zarządzaj dostępem jest ustawione na „Członkowie zespołu, którzy mogą edytować”, członkowie zespołu, którzy mogą edytować folder najwyższego poziomu, będą mogli zarządzać dostępem do tego folderu zespołu. Jeśli nie chcesz, aby członkowie zespołu zarządzali dostępem do folderu zespołu, zmień to ustawienie na „Tylko administratorzy”. 

highlighter icon

Uwaga: poprzednio to ustawienie dotyczyło tylko folderów zespołu w folderze najwyższego poziomu. 

Upewnij się, że nazwy folderów są właściwe, ponieważ członkowie zespołu z dostępem do podfolderu będą widzieć ścieżkę folderu do folderu najwyższego poziomu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Foldery zespołu poniżej.

Jeśli korzystasz z aplikacji Dropbox for Salesforce, zaktualizuj ją do wersji 1.700 lub nowszej.

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i uruchom ponownie urządzenia. 

Zamknij wszystkie aplikacje otwarte automatycznie po ponownym uruchomieniu. 

Wstrzymaj wszystkie skróty i integracje z aplikacjami innych firm.

highlighter icon

Uwaga: jeśli korzystasz z bezwzględnych ścieżek plików, mogą one działać niepoprawnie. Można je ponownie włączyć zaraz po ukończeniu aktualizacji.

 Pozostaw uruchomioną aplikację komputerową Dropbox na noc.
highlighter icon

Uwaga: zalecamy, aby nikt z Twojego zespołu nie korzystał z kont Dropbox ani nie wprowadzał zmian w plikach w czasie aktualizacji.Otrzymasz powiadomienie, gdy aktualizacja zostanie ukończona i konto znów będzie dostępne.

Twórcy aplikacji

Jeśli jesteś twórcą aplikacji na koncie zespołu, musisz również wykonać następujące czynności:

 • Wyświetl listę zawartości obszaru zespołu, ustawiając katalog główny /files/list_folder z nagłówkiem „Dropbox-API-Path-Root”, a ścieżkę jako "" (pusty cudzysłów).
highlighter icon

Uwagi:

 • Jeśli aplikacja opiera się na bezwzględnych ścieżkach do folderów zespołu w folderach członków i nie określa nagłówka „Dropbox-API-Path-Root”, po uaktualnieniu zespołu foldery zespołu nie będą już znajdowane w miejscach wskazanych ścieżkami, co spowoduje, że wywołania interfejsu API nie zadziałają. 
 • Użycie identyfikatora folderu w celu uzyskania dostępu do zawartości obszaru zespołu również nie będzie działać, ponieważ wymagany jest odpowiedni katalog główny.
 • Więcej informacji o tym, jak aktualizować integracje do zaktualizowanej wersji Dropbox.

Po aktualizacji: lista kontrolna

Po aktualizacji administratorzy i członkowie zespołu powinni:

Zmienić ścieżki plików automatyzacji innych firm, które używają starej nazwy folderu Dropbox, aby nadal działały poprawnie.

Wybrać określone foldery, które chcą ustawić jako dostępne offline. Jeśli tego nie zrobią, istniejące foldery zespołu będą domyślnie ustawione dla nowych plików.

highlighter icon

Uwaga: Zalecamy ustawienie plików jako tylko online, aby przyspieszyć synchronizację.

 Jeśli masz dostęp do folderu ale nie pojawia się on w aplikacji komputerowej Dropbox, włącz synchronizację wybiórczą dla tego folderu.

 Zdecyduj, czy członkowie zespołu mogą tworzyć foldery zespołu.

highlighter icon

Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows, po aktualizacji może zostać wyświetlone okno dialogowe zatytułowane Nie można zsynchronizować konta Dropbox lub stan synchronizacji może zostać zmieniony na Aktualizacja konta Dropbox lubTrwa aktualizowanie bazy danych. Dzieje się tak, ponieważ podczas aktualizacji otwarte były aplikacje, które próbowały korzystać z Dropbox. 


Ten problem można rozwiązać na wiele sposobów. Po wypróbowaniu opcji poczekaj kilka minut, aby Dropbox rozpoczął synchronizację. Jeśli Dropbox nadal nie uruchamia synchronizacji, kontynuuj za pomocą opcji Dalej:
 

 1. Uruchom ponownie urządzenie. Zamknij wszystkie aplikacje, w tym aplikacje, które otwierają się po ponownym uruchomieniu. Następnie otwórz aplikację Dropbox.
 2. Wyloguj się z Dropbox i zaloguj się ponownie.
 3. Wyloguj się z Dropbox i zmień nazwę folderu Dropbox lub go usuń. Następnie zaloguj się ponownie.

Gdy problem zostanie rozwiązany, stan synchronizacji zmieni się, aby oznaczyć, że synchronizacja jest w toku. 
 

Jeśli masz dużo plików do synchronizacji, możesz skrócić jej czas, wylogowując się z konta Dropbox. Po ponownym zalogowaniu skonfiguruj ustawienia synchronizacji wybiórczej, gdy pojawi się monit zalecający synchronizację tylko niezbędnych folderów.

Lepsza organizacja folderów po aktualizacji

Ta aktualizacja systemu plików upraszcza sposób organizacji folderów i plików zespołu, dzięki czemu można szybciej znaleźć odpowiednie pliki i współpracować. Oto usprawnienia dotyczące folderów osobistych i folderów zespołu:

Każdy członek zespołu będzie miał osobisty folder. 

 • W tym folderze przechowywane są pliki członków zespołu i pliki im udostępnione. 
 • Członkowie zespołu mogą znaleźć ten folder pod adresem /[nazwa zespołu] Dropbox/[nazwa członka zespołu].
 • Nazwa folderu Dropbox zmieni się z „Dropbox [nazwa zespołu]” na „[Nazwa zespołu] Dropbox”. 
 • Foldery zespołu zostaną przeniesione z folderów członków do folderu Dropbox. 
 • Gdy udostępnisz folder komuś z zespołu, zostanie mu wyświetlona ścieżka do udostępnionego folderu.
  • Na przykład folder zespołu o nazwie „Projekt” zawiera folder o nazwie „Marketing”. W folderze „Marketing” znajduje się kolejny folder o nazwie „Lato”. Jeśli udostępnisz folder „Lato” członkowi zespołu, zostanie mu wyświetlona ścieżka do pliku „Projekty/Marketing/Lato”, nawet jeśli nie ma on dostępu do folderu „Projekty” lub „Marketing”. Folder „Lato” będzie widoczny dla członka zespołu jako folder z uprawnieniami przechodnimi. Wszystkie uprawnienia do folderów i plików pozostają takie same.
 • Zmiana nazwy folderu zespołu spowoduje zmianę nazwy dla każdego użytkownika.
 • Administratorzy będą mogli udostępniać foldery zespołów zarówno pojedynczym osobom, jak i grupom.
  • Aby udostępniać foldery zespołu osobom spoza zespołu, należy ustawić opcję Udostępnianie na zewnątrz jako Włączone. Możesz zmienić to ustawienie w konsoli administratora.
 • Osoba, która utworzyła folder zespołu, wybiera, kiedy i komu chce go udostępnić.
 • Członkowie mogą dodawać zawartość do folderów zespołu, klikając opcję utworzenia lub przesłania plików i folderów na stronie Wszystkie pliki.

Zmiana terminu aktualizacji zespołu

Administratorzy mogą zmienić datę aktualizacji w konsoli administratora. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Profil zespołu.
  • Zaplanowana data aktualizacji jest wyświetlana w obszarze Aktualizacja systemu plików.
 5. Kliknij pierwszą listę rozwijaną, aby wybrać dostępną datę w kalendarzu.
 6. Kliknij drugą listę rozwijaną, aby wybrać godzinę.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.