Nadchodząca aktualizacja systemu plików na koncie zespołu Dropbox

Ta aktualizacja systemu plików jest bezpłatna i usprawnia organizację folderów dla zespołów korzystających z taryf Dropbox Standard, Advanced i Enterprise. 

Sekcje tego artykułu:

Przed aktualizacją: lista kontrolna

Foldery zespołu zostaną przeniesione z folderów członków do bardziej uporządkowanej struktury, dzięki czemu będą łatwiejsze do znalezienia przez zespół. Może to zakłócić integracje API, ponieważ ścieżki plików ulegną zmianie. Administratorzy i członkowie zespołu powinni postępować zgodnie z poniższą listą kontrolną, aby przygotować się do aktualizacji.

Lista kontrolna aktualizacji systemu plików

W noc poprzedzającą aktualizację wszyscy członkowie zespołu powinni wypełnić tę listę kontrolną i przygotować się na ograniczony dostęp. Dotyczy to wszystkich administratorów i twórców aplikacji.

 1. Sprawdź, czy aplikacja komputerowa Dropbox jest w wersji 172 lub nowszej. 
 2. Zaktualizuj aplikacje innych firm i niestandardowe integracje API do najnowszych wersji. Zapobiegnie to błędom wywołań API, jeśli próbują one wykonać działania w folderze członkowskim, który zawierał foldery zespołu. Aby ponownie używać skrótów, musisz usunąć stare łącza i utworzyć nowe. 
 3. Jeśli są dostępne, przełącz ścieżki plików integracyjnych z bezwzględnych na względne. 
  • Przełączając na ścieżki względne, nie musisz ponownie konfigurować ich po aktualizacji.
  • Jeśli nie możesz przełączyć na ścieżki względne, może być konieczne ręczne zmodyfikowanie ścieżek plików po aktualizacji.
 4. Upewnij się, że nazwy folderów są właściwe, ponieważ członkowie zespołu z dostępem do podfolderu będą widzieć ścieżkę folderu do folderu zespołu najwyższego poziomu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Foldery zespołu poniżej.
 5. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i uruchom ponownie urządzenia. 
 6. Zamknij wszystkie aplikacje otwarte automatycznie po ponownym uruchomieniu. 
 7. Wstrzymać wszystkie skróty i integracje z aplikacjami innych firm. 
  • Uwaga: jeśli korzystasz z bezwzględnych ścieżek plików, mogą one działać niepoprawnie. Można je ponownie włączyć zaraz po ukończeniu aktualizacji.
 8. Pozostaw uruchomioną aplikację komputerową Dropbox na noc. 
  • Uwaga: zalecamy, aby nikt z Twojego zespołu nie korzystał z kont Dropbox ani nie wprowadzał zmian w plikach w czasie aktualizacji. Otrzymasz powiadomienie, gdy aktualizacja zostanie ukończona i konto znów będzie dostępne.

Twórcy aplikacji

Jeśli jesteś twórcą aplikacji na koncie zespołu, musisz również wykonać następujące czynności:

 • Wyświetlaj listę zawartości obszaru zespołu, ustawiając katalog główny /files/list_folder z nagłówkiem „Dropbox-API-Path-Root”, a ścieżkę jako "" (pusty cudzysłów).
  • Jeśli aplikacja opiera się na bezwzględnych ścieżkach do folderów zespołu w folderach członków i nie określa nagłówka „Dropbox-API-Path-Root”, po uaktualnieniu zespołu foldery zespołu nie będą już znajdowane w miejscach wskazanych ścieżkami, co spowoduje, że wywołania interfejsu API nie zadziałają. 
  • Próba użycia identyfikatora folderu w celu uzyskania dostępu do zawartości obszaru zespołu również się nie powiedzie, ponieważ wymagana jest odpowiednia ścieżka główna.


Więcej informacji o tym, jak aktualizować integracje do zaktualizowanej wersji Dropbox.

Po aktualizacji: lista kontrolna

Po aktualizacji administratorzy i członkowie zespołu powinni:

 1. Zmienić ścieżki plików automatyzacji innych firm, które używają starej nazwy folderu Dropbox, aby nadal działały poprawnie.
 2. Wybrać określone foldery, które chcą udostępnić offline. Jeśli tego nie zrobią, istniejące foldery zespołu będą domyślnie ustawione dla nowych plików.
  • Uwaga: zalecamy ustawienie tylko online, aby przyspieszyć synchronizację.
 3. Jeśli masz dostęp do folderu, ale nie pojawia się on w aplikacji komputerowej Dropbox, włącz synchronizację wybiórczą dla tego folderu.

Lepsza organizacja folderów po aktualizacji

Ta aktualizacja systemu plików upraszcza sposób organizacji folderów i plików zespołu, dzięki czemu można szybciej znaleźć odpowiednie pliki i współpracować. Oto usprawnienia dotyczące folderów osobistych i folderów zespołu:

Foldery osobiste

Każdy członek zespołu będzie miał osobisty folder. 

 • W tym folderze przechowywane są pliki członków zespołu i pliki im udostępnione. 
 • Członkowie zespołu mogą znaleźć ten folder pod adresem /[nazwa zespołu] Dropbox/[nazwa członka zespołu].

Foldery zespołu

 • Nazwa folderu Dropbox zmieni się z „Dropbox [nazwa zespołu]” na „[nazwa zespołu] Dropbox”. 
 • Foldery zespołu zostaną przeniesione z folderów członków do folderu Dropbox. 
 • Gdy udostępnisz folder komuś z zespołu, zostanie mu wyświetlona ścieżka do udostępnionego folderu.
  • Na przykład folder zespołu o nazwie „Projekty” zawiera folder o nazwie „Marketing”. Folder „Marketing” zawiera kolejny folder o nazwie „Lato”. Jeśli udostępnisz folder „Lato” członkowi zespołu, zostanie mu wyświetlona ścieżka do pliku „Projekty/Marketing/Lato”, nawet jeśli nie ma on dostępu do folderu „Projekty” lub „Marketing”. Wszystkie uprawnienia do folderów i plików pozostają takie same.
 • Nazwy folderów udostępnionych pozostaną takie same dla wszystkich członków zespołu. Oznacza to, że zmiana nazwy folderu udostępnionego spowoduje zmianę nazwy dla każdego użytkownika. 
 • Administratorzy będą mogli udostępniać foldery zespołów zarówno pojedynczym osobom, jak i grupom.
  • Aby udostępniać foldery zespołu osobom spoza zespołu, ustawienie Udostępnianie na zewnątrz musi być Włączone. Możesz zmienić to ustawienie w konsoli administratora.
 • Jeśli masz dostęp do folderu, ale nie pojawia się on w aplikacji komputerowej Dropbox, włącz synchronizację wybiórczą dla tego folderu.

Więcej informacji o tym, jak udostępniać zawartość zespołowi po aktualizacji systemu plików.

Zmiana terminu aktualizacji zespołu

Administratorzy mogą zmienić datę aktualizacji w konsoli administratora. 

Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Profil zespołu.
  • Zaplanowana data aktualizacji jest wyświetlana w obszarze Aktualizacja systemu plików.
 5. Kliknij pierwszą listę rozwijaną, aby wybrać dostępną datę w kalendarzu.
 6. Kliknij drugą listę rozwijaną, aby wybrać godzinę.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.