Kommende filsystemoppdatering til Dropbox-teamkontoen din

Oppdatert Nov 06, 2023
Denne filsystemoppdateringen er gratis og gir mer mappeorganisering for team på Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise. 

Før oppdateringen: sjekkliste

Teammapper flyttes fra medlemsmapper til en mer organisert struktur slik at de er lettere for teamet å finne. Dette kan avbryte API-integrasjonene dine fordi filbanene vil endres. Administratorer og teammedlemmer bør følge sjekklisten nedenfor for å forberede seg på oppdateringen.
 

Sjekkliste for oppdatering av filsystem

Kvelden før oppdateringen bør alle på teamet ditt fullføre denne sjekklisten og regne med begrenset tilgang. Dette inkluderer alle administratorer og apputviklere.

 1. Sjekk at Dropbox-skrivebordsappen kjører på versjon 172 eller nyere. 
 2. Oppdater tredjepartsappen(e) og tilpassede API-integrasjoner til de nyeste versjonene. Dette forhindrer at API-kall mislykkes hvis de prøver å utføre handlinger i medlemsmappen som tidligere inneholdt teammapper. For å bruke snarveier igjen fjerner du de gamle koblingene og oppretter nye. 
 3. Bytt integrasjonsfilbaner fra absolutte til relative, hvis mulig. 
  • Når du bytter til relativ, trenger du ikke konfigurere banene på nytt etter oppdateringen.
  • Hvis du ikke kan bytte til relativ, må du kanskje endre filbanene manuelt etter oppdateringen.
 4. Sørg for at du er fornøyd med mappenavnene dine, siden teammedlemmer med tilgang til en undermappe får vist mappebanen til teammappen på overordnet nivå. Les mer om dette i delen Team-mapper nedenfor.
 5. Lukk alle åpne apper og start enhetene på nytt. 
 6. Lukk alle apper som automatisk ble åpnet ved ny oppstart. 
 7. Sett alle snarveier og tredjeparts appintegrasjoner på pause. 
  • Obs! Hvis teamet bruker absolutte filbaner, kan det oppstå feil. Disse kan slås på igjen så snart oppdateringen er fullført.
 8. La Dropbox-skrivebordsappen kjøre om natten. 
  • Obs! Vi anbefaler at du og teamet ikke bruker Dropbox-kontoene deres eller gjør endringer i filer under oppdateringen. Du blir varslet når oppdateringen er fullført, og deretter kan du bruke kontoen din.

Apputviklere

Hvis du er en apputvikler på en teamkonto, må du også gjøre følgende:

 • Få vist innholdet i teamområdet ved å stille inn roten med /files/list_folder med «Dropbox-API-Path_Root»-overskriften og angi ""(tomme anførselstegn) som bane.
  • Hvis en app er avhengig av absolutte baner til teammapper i medlemsmappene og ikke bruker «Dropbox-API-Path_Root»-overskriften, er det ikke lenger mulig å finne disse banene etter at teamet er oppdatert, noe som gjør at API-kallene mislykkes. 
  • Det fungerer heller ikke å bruke mappe-ID-en for å få tilgang til innholdet i teamområdet, ettersom den relevante roten kreves.


Finn ut mer om hvordan du oppdaterer integrasjonene dine til denne oppdaterte versjonen av Dropbox.

Etter oppdateringen: sjekkliste

Etter oppdateringen bør administratorer og teammedlemmer:

 1. Endre tredjeparts filbaner for automatisering som bruker det gamle Dropbox-mappenavnet, slik at de fortsetter å fungere som de skal.
 2. Velg de spesifikke mappene du vil gjøre tilgjengelig offline. Hvis du ikke gjør dette, vil eksisterende teammapper som standard bruke innstillingen for nye filer.
  • Merk: Vi anbefaler å sette filer til kun på nett for raskere synkroniseringstider.
 3. Hvis du har fått tilgang til en mappe, men den ikke vises i Dropbox-skrivebordsappen, slår du på selektiv synkronisering for den mappen.
highlight icon

Merk: Hvis du bruker Windows, kan du etter oppdateringen se en dialogboks med tittelen Kan ikke synkronisere Dropbox-konto, ellers kan synkroniseringsstatus si oppdaterer Dropbox-konto eller oppgraderer database. Dette er fordi apper var åpne under oppdateringen som prøvde å bruke Dropbox. 


Det er flere ting du kan gjøre for å prøve å løse dette problemet. Etter å ha prøvd et alternativ, venter du noen minutter slik at Dropbox kan starte synkroniseringen. Hvis Dropbox fortsatt ikke starter synkroniseringen, fortsetter du med alternativet Neste:
 

 1. Start enheten på nytt. Lukk alle apper, inkludert alle app som åpnes ved omstart. Deretter åpner du Dropbox.
 2. Logg av Dropbox og logg på igjen.
 3. Logg av Dropbox og gi nytt navn til eller slett Dropbox Folders. Logg deretter på igjen.
   

Når problemet er avsluttet, endres status for å angi at synkronisering pågår. 
 

Hvis du har mye fil til synkronisering, kan du redusere synkroniseringstiden ved å logge ut av Dropbox-kontoen din. Når du logger på Tilbake, konfigurer dine Selektiv synkroniseringsinnstillinger når du blir bedt om å bare synkronisere mappene du trenger.

Mer mappeorganisering etter oppdateringen

Denne filsystemoppdateringen forenkler hvordan teamets mapper og filer er organisert, slik at alle kan finne de riktige filene og samarbeide raskere. Her er forbedringene du vil se med personlige mapper og teammapper:

Personlige mapper

Hvert teammedlem får en personlig mappe. 

 • Denne mappen lagrer et teammedlems egne filer og filer som er delt med dem. 
 • Teammedlemmer finner denne mappen på /[Teamnavn] Dropbox/[Teammedlemmets navn].

Teammapper

 • Navnet på Dropbox-mappen endres fra «Dropbox [teamnavn]» til «[Teamnavn] Dropbox.» 
 • Teammapper flyttes fra medlemsmapper til Dropbox-mappen. 
 • Når du deler en mappe med noen i teamet ditt, blir de vist banen til mappen du har delt.
  • En teammappe som heter «Design», inneholder for eksempel en mappe som heter «Markedsføring». «Markedsføring»-mappen inneholder en annen mappe som heter «Sommer». Hvis du deler «Sommer»-mappen med et teammedlem, blir de vist filbanen «Design/Markedsføring/Sommer», selv om de ikke har tilgang til «Design»- eller «Markedsføring»-mappen. Alle mappe- og filtillatelser forblir de samme.
 • Navnet på en delt mappe er det samme for alle teammedlemmer. Dette betyr at hvis en delt mappe får nytt navn, endres navnet for alle. 
 • Administratorer kan dele teammapper med enkeltpersoner såvel som grupper.
  • For å dele teammapper med personer utenfor teamet må innstillingen Deling eksternt settes til . Du kan endre denne innstillingen fra administratorverktøy.
 • Hvis du har fått tilgang til en mappe, men den ikke vises i Dropbox-skrivebordsappen, slår du på selektiv synkronisering for den mappen.

Finn ut mer om hvordan du deler innhold med teamet ditt etter filsystemoppdateringen.

Planlegg teamets oppdatering på nytt

Administratorer kan endre datoen for oppdateringen fra administratorverktøyet. 

Slik gjøres det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Teamprofil.
  • Den planlagte datoen for oppdateringen vises under Filsystemoppdatering.
 5. Klikk på den første rullegardinmenyen for å velge en dato som er tilgjengelig i kalenderen.
 6. Klikk på den andre rullegardinmenyen for å velge et tidspunkt.
Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!