Slik bruker du selektiv synkronisering til å velge hvilke mapper som skal synkroniseres

Obs! Du må installere Dropbox-skrivebordsprogrammet for å bruke selektiv synkronisering. 

Slik velger du hvilke Dropbox-mapper du vil lagre på eller fjerne fra harddisken på datamaskinen:

For Windows:

 1. Åpne innstillingene for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen.
 3. Klikk på avataren din (profilbilde eller initialer) øverst til høyre.
 4. Klikk på Innstillinger.
 5. Klikk på Synkroniser-fanen.
 6. Klikk på Velg mapper under Selektiv synkronisering (Windows).
 7. Kontroller mappene du vil lagre på harddisken. Fjern merkingen for mappene du vil fjerne.
 8. Klikk på Oppdater.

For Mac:

 1. Åpne innstillingene for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Dropbox-ikonet i menylinjen øverst til høyre på skjermen.
 3. Klikk på avataren din (profilbilde eller initialer) øverst til høyre.
 4. Klikk på Innstillinger.
 5. Klikk på Synkroniser-fanen.
 6. Under Velg mapper som skal synkroniseres til denne Mac-en (Mac) klikker du på Velg mapper.
 7. Kontroller mappene du vil lagre på harddisken. Fjern merkingen for mappene du vil fjerne.
 8. Klikk på Oppdater.

For Linux:

 1. Klikk på det lille Dropbox-ikonet som du ofte finner øverst eller nederst på skjermen din.
 2. Klikk på avataren din (profilbilde eller initialer) øverst til høyre. 
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Synkroniser-fanen.
 5. Kontroller mappene du vil lagre på harddisken. Fjern merkingen for mappene du vil fjerne.
 6. Klikk på Oppdater.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!