Slik kommer du i gang med teamområdet

Med oppgraderingen til Dropbox for team har teamet ditt et felles teamområde. Alle på teamet har tilgang til dette teamområdet, og alle ser den samme mappestrukturen. Hvis du er administrator, kan du finne ut hvordan du administrerer utvidelser for teamet ditt.

Avsnitt i denne artikkelen:

Hva er teamområdet?

Teamområdet deles med alle på Dropbox-teamkontoen din. Teamområdet ser likt ut for alle teammedlemmer og har den samme strukturen.

I teamområdet har du to forskjellige typer mapper:

 • Teammapper:  Hver enkelt fil eller mappe i en teammappe kan deles med forskjellige grupper mennesker. Du kan velge å la andre vise eller redigere filene i en teammappe – eller blokkere tilgangen til dem helt.
 • Teammedlem-mapper: Teammedlem-mappen er ditt eget område, og deles ikke med resten av teamet som standard. Men du kan velge å dele filer i teammedlem-mappen din med andre medlemmer av teamet ditt hvis du vil.

Eksempel på teamområde

Navnet ditt er Janne Skjæven, og du jobber på designavdelingen i en organisasjon som heter Hanford Inc. Du har nettopp blitt med i kontoen til Dropbox-teamet ditt.

I Dropbox-kontoen ser du et teamområde som heter Hanford Inc. Når du klikker på dette, vil du se flere mapper: 

 • Ola Nordmann: Dette er teammedlem-mappen din. 
 • Design: Denne mappen inneholder filer og mapper for designprosjekter. Du har tilgang til og kan se alle filene i denne mappen. Dette er en teammappe du har tilgang til.
 • Markedsføring: Markedsføring-mappen er en blå mappe med en diagonal linje i en sirkel på den. Hvis du prøver å åpne Markedsføring, får du opp feilmeldingen: Ingen tilgang til mappen «Markedsføring».Dette er en teammappe du ikke har tilgang til.

Hvordan dele i teamområdet

Teamområdet er tilgjengelig for hele teamet, men det betyr ikke at alle teammedlemmene har tilgang til alt innholdet. Du kan ha forskjellige tillatelser på mappene i teamområdet:

 • Kan redigere: Du kan vise, redigere og administrere tilgangen til innholdet i denne mappen
 • Kan vise: Du kan se på innholdet i denne mappen
 • Ingen tilgang: Du kan ikke se på innholdet i denne mappen

Som standard har alle med redigeringstilgang til en mappe også redigeringstilgang til alle mappene inni den mappen. Eksempel: Hvis du kan redigere «Design», kan du også redigere alle mapper i «Design», så fremt ikke tilgang til en undermappe er begrenset.

Du kan også dele en mappe ved å velge redigerings- eller visningstillatelser, klikke på Kopier kobling og deretter lime inn og dele der det er ønskelig.

Medlemmer av teamet ditt som mottar en redigeringskobling, vil kunne legge til mappen i Dropbox-kontoen sin og samarbeide om innhold. Hvis en redigeringskobling sendes til noen som ikke er medlem av teamet ditt, må de be om tillatelse og få det før de kan legge til mappen på Dropbox-kontoen sin og samarbeide om innhold.

Obs! Når du gjør endringer i en delt mappe i teamområdet, vises endringene for alle medlemmene.

Viktig merknad: Hvis du gir en ekstern partner tilgang til en fil eller mappe i en teammappe eller teammedlemsmappe, kan denne personen opprette sin egen kobling for å dele med andre, så pass på at du bare deler med personer du stoler på. Finn ut mer om hvordan administratorer kan administrere innstillingene for deling av koblinger for teamet sitt.

Deling i en teammappe

Hvis du har redigeringstilgang i en teammappe, kan du legge til eller fjerne personer fra den mappen og dens undermapper. Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Naviger til mappen du vil legge til eller fjerne personer fra.
 3. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
  • Legg til personer ved å angi navnene eller e-postadressene deres i tekstboksen. Når du har lagt til medlemmer og valgt tilgangsnivå, klikker du på Del mappe.
  • Hvis du vil fjerne personer, klikker du på Hvem har tilgang, og deretter klikker du på rullegardinlisten ved siden av navnene deres og velger Fjern.

Fra delingsvinduet kan du se hvem som har tilgang til mappen og hvilke tillatelser de har. Ved siden av teammedlemmet eller gruppenavnet ser du Eier, Kan redigere eller Kan se.

Eksempel: Designteamet kan ha en «Design»-mappe i teamområdet som kun personer i designgruppen har tilgang til. Designteamet kan så invitere flere personer brukere til mappene i «Design»-mappen.

Merk: Blå mapper med en diagonal linje i en sirkel er begrenset, og du vil ikke få tilgang til dem. Hvis du prøver å åpne en av disse mappene, vil du se denne feilmeldingen: Ingen tilgang til mappen «Mappenavn».

Dele i en teammedlem-mappe

Du kan dele filer og mapper i teammedlem-mappen din med delte mapper og delte lenker. Du bestemmer hvem som får tilgang til dette innholdet.

Hvis du er invitert til en mappe som ikke er i teamområdet, kan du Legge til denne mappen i teammedlem-mappen din. Når du får invitasjon til en mappe, vil invitasjonen vise hvor du legger til mappen: Enten i teammedlem-mappen eller en teammappe. Ved å legge til mappen får du tilgang til innholdet i den inne på Dropbox-kontoen din.

Obs! Hvis du deler en fil eller mappe i teammedlem-mappen din, er det kun filen eller mappen du velger som deles. Ingenting annet i teammedlem-mappen deles, så fremt du ikke velger å dele det.

Hvis du blir med i en  Dropbox-teamkonto med en eksisterende Dropbox-individuell konto, vil teammedlemmappen din inneholde alle eksisterende filer fra din individuelle konto. Du kan flytte innhold som skal deles med teamet ditt, inn i teammapper.

Slik flytter du filer og mapper ut av teamområdet

Teammedlemmer og administratorer kan flytte en delt mappe inn i teamområdet så lenge følgende krav er oppfylt:

1) Du har redigeringstilgang til mappen du prøver å flytte. Dette sjekker du ved å følge disse trinnene:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Naviger til mappen du vil flytte.
 3. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
 4. Klikk på Hvem har tilgang.
 5. Se Kan redigere til høyre for navnet eller gruppen din.

 

2) Administrer tilgang-innstillingen er stilt på Mappemedlemmer. Dette sjekker du ved å følge disse trinnene:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Naviger til mappen du vil flytte.
 3. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
 4. Klikk på tannhjulikonet.
 5. Se Mappemedlemmer i rullegardinlisten ved siden av Administrer tilgang.

 

3) Mappen eies av noen på samme team som deg.

Merk: Du kan ikke flytte en mappe hvis du ikke har redigeringstilgang til den overordnede mappen du prøver å flytte mappen til.

Hvordan flytte filer og mapper ut av teamområdet

Teammedlemmer og administratorer kan flytte en delt mappe ut av teamområdet så lenge følgende krav er oppfylt:

 • Mappen inneholder ikke nestede delte mapper.
 • Mappen og mappene inne i den er ikke satt til Kun for inviterte
 • Du har redigeringstilgang til den overordnede mappen.
 • Du har ikke redigeringstilgang til mappen
 • Innstillingen for Administrer tilgang til mappen er nå satt til Teammedlemmer som kan redigere.
 • Innstillingen Deling eksternt er satt til På (alle).

Merk: Du kan ikke flytte en mappe hvis du ikke har redigeringstilgang til den overordnede mappen du prøver å flytte mappen til.

Slik kopierer du mapper inn i teamområdet

Når du kopierer en mappe inn i teamområdet, kopieres også innholdet i den mappen. Tillatelsene til mappen kopieres imidlertid ikke. Hvis du limer inn en mappe i en del av teamområdet som du kan redigere, vil mappen ha samme tillatelser på det nye stedet.

Eksempel: Et lite merkevareteam har tilgang til «Nye logodesign»-mappen. Du kopierer «Nye logodesign»-mappen og limer den inn i «Markedsføring»-mappen, som hele teamet ditt har tilgang til. Alle på teamet har nå tilgang til kopien av «Nye logodesign» i «Markedsføring»-mappen.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!