Machtigingen voor het delen van bestanden en mappen in Dropbox beheren

Bijgewerkt May 20, 2024
person icon

De informatie in dit artikel geldt voor alle Dropbox-gebruikers, tenzij anders aangegeven.

Wanneer je een bestand of map met iemand deelt, kun je bepalen welke machtigingen die persoon krijgt: 

 • Kan bewerken: Alle teamleden die je deze machtiging geeft, kunnen bestanden in die map toevoegen, bewerken, verwijderen, delen of downloaden.
 • Kan weergeven: Alle teamleden die je deze machtiging geeft, kunnen bestanden in de gedeelde map weergeven, downloaden, delen en er opmerkingen aan toevoegen, maar mogen geen bestanden toevoegen, bewerken of verwijderen.
highlighter icon

Opmerking: Teambeheerders kunnen de standaardinstellingen voor het delen van links wijzigen, maar teamleden kunnen nog steeds zelf bepalen met wie ze de link willen delen.

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig bestandsmachtigingen kunt beheren.

Wat zijn de rollen van eigenaar, redacteur en lezer?

Leden van een gedeeld bestand of gedeelde map kunnen een van de volgende drie rollen hebben: eigenaar, redacteur of lezer.

Eigenaar

Slechts één lid kan de eigenaar zijn van een map. De maker van een gedeelde map is automatisch de eigenaar, tenzij die persoon iemand anders instelt als eigenaar. Als je een submap maakt in de bovenliggende map van iemand anders, wordt de eigenaar van die bovenliggende map ook de eigenaar van de submap.

Redacteur

Elk lid aan wie je de machtiging Kan bewerken geeft, is een bewerker. Leden met deze machtiging kunnen bestanden in de gedeelde map toevoegen, bewerken, downloaden, delen of verwijderen.

Lezer

Elk lid aan wie je de machtiging Kan weergeven geeft, is een lezer. Leden met deze machtiging kunnen bestanden in de gedeelde map bekijken, downloaden, delen en opmerkingen aan toevoegen, maar geen bestanden toevoegen, bewerken of verwijderen.

highlighter icon

Opmerkingen:

Rollen en machtigingen voor leden van een gedeeld bestand of gedeelde map

highlighter icon

Opmerking: De machtigingen in de onderstaande tabel kunnen verschillen voor gebruikers met een teamaccount, omdat beheerders de instellingen voor delen voor hun team kunnen beheren.

 

 

Eigenaar

Redacteur

Lezer

Handelingen rondom bestanden en mappen

 

 

 

Leden van mappen en hun rol bekijken

Inhoud van de map weergeven

Inhoud van de map bewerken

Opmerkingen toevoegen aan bestanden in de map

*

Delen van map opheffen

Materiaal van map downloaden vinkje
vinkje vinkje

Acties van leden

 

 

 

Leden uitnodigen en verwijderen

*‡

Uitnodigingen intrekken en leden opnieuw uitnodigen

*

Bepalen wie kan worden uitgenodigd voor de map

Bepalen wie het lidmaatschap kan beheren

van de map

Andere leden eigenaar maken

De rol van andere leden wijzigen

*

E-mailberichten naar leden verzenden

Een gedeelde map verplaatsen naar een teammap §

De map verlaten

*Dit is de standaardinstelling voor gedeelde mappen. De eigenaar van een gedeelde map kan deze instelling wijzigen.

†Eigenaren kunnen het delen van een map alleen opheffen als de map geen gedeelde mappen bevat en de map zich niet in een andere gedeelde map bevindt.

‡Als er binnen een teamaccount een gedeelde map wordt gemaakt, kunnen alleen leden van dat team leden uitnodigen en verwijderen.

§Dit geldt alleen voor teamaccounts.

Je standaardinstellingen voor delen beheren

Je beheert je standaardinstellingen voor delen als volgt:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de rechterbovenhoek.
 3. Klik op Instellingen
 4. Klik op de tab Delen.
 5. Kies je standaardinstellingen.
  • Gebruik Wie heeft toegang? om te bepalen wie je gedeelde links kan openen.
   • Iedereen met de link: alle links die je deelt zijn openbaar. Iedereen kan ze openen.
   • Alleen uitgenodigde mensen: alleen de mensen die jij uitnodigt hebben toegang tot je gedeelde bestanden en mappen. Als iemand die niet is uitgenodigd de link ontvangt, kan deze persoon de link niet openen.
   • Teamleden: Alleen andere leden van je teamaccount hebben toegang tot je bestanden en mappen.
  • Gebruik Wat mensen kunnen doen om te bepalen of mensen de bestanden en mappen die je deelt mogen bewerken.
   • Kan bewerken: iedereen die de gedeelde link kan openen, kan het bestand bewerken.
   • Kan weergeven: iedereen die de gedeelde link kan openen, kan het materiaal weergeven en er opmerkingen aan toevoegen, maar kan het niet bewerken.
highlighter icon

Opmerking: deze instellingen zijn niet van toepassing wanneer je deelt vanaf een mobiel apparaat, of wanneer je een link kopieert en plakt vanuit de adresbalk.

De wijzigingen die je aanbrengt in de standaardinstellingen voor delen, worden niet toegepast op bestaande gedeelde links. Deze instelling is alleen van toepassing op nieuwe links.

De toegang van een lid tot een gedeelde map wijzigen

Je wijzigt de toegang van een lid tot een gedeelde map als volgt:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de map aan waarvoor je de machtigingen wilt wijzigen en klik op Delen.
 3. Klik op Wie heeft toegang?
 4. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de naam van een lid om hun toegang te beheren.
 5. Selecteer Kan bewerken, Kan weergeven of Verwijderen.
  • Als je Verwijderen selecteert, kies dan of het lid een kopie van de gedeelde map mag houden. Tik vervolgens nogmaals op Verwijderen.
 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of Finder (Mac).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map die je wilt beheren.
 3. Selecteer Delen… naast het Dropbox-pictogram. 
 4. Klik op Wie heeft toegang?
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de naam van een lid om hun toegang te beheren.
 6. Selecteer Kan bewerken, Kan weergeven, of Verwijderen.
  • Als je Verwijderen selecteert, kies dan of het lid een kopie van de gedeelde map mag houden. Tik vervolgens nogmaals op Verwijderen.
 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op (drie verticale puntjes op Android) of (drie horizontale puntjes op iOS) naast de map die je wilt wijzigen.
 3. Tik op Toegang beheren (Android) of Mapinstellingen (iOS).
 4. Tik op het gedeelte onder [x] leden.
 5. Tik op de naam van een lid om hun toegang te beheren
  • Tik op Gebruikersmachtiging (Android) of tik op Toegang (iOS) om Kan bewerken of Kan weergeven te kiezen.
  • Als je leden wilt verwijderen, tik je op Lid verwijderen en vervolgens nogmaals op Lid verwijderen (Android) of op Toegang verwijderen en vervolgens nogmaals op Toegang verwijderen (iOS).
highlighter icon

Opmerking: als je weergave- of bewerkingsmachtiging toekent aan een bovenliggende map, geldt dat toegangsniveau ook voor alle submappen in die bovenliggende map.

Voorkomen dat leden andere mensen uitnodigen voor een gedeelde map

Als eigenaar van een gedeelde map kun je verhinderen dat leden anderen uitnodigen voor de map.

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de map aan waarvoor je de machtigingen wilt wijzigen en klik op Delen.
 3. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Toegang beheren
 5. Selecteer Teamleden die kunnen bewerken of Alleen de eigenaar.
 6. Klik op Opslaan.
 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of Finder (Mac).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map die je wilt beheren.
 3. Selecteer Delen… naast het Dropbox-pictogram. 
 4. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek.
 5. Klik op het vervolgkeuzemenu naast Toegang beheren.
 6. Selecteer Teamleden die kunnen bewerken of Alleen de eigenaar.
 7. Klik op Opslaan.

Android

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op (drie verticale puntjes) naast de map die je wilt beheren.
 3. Tik op Toegang beheren.
 4. Tik op Wie kan het lidmaatschap van deze map beheren.
 5. Selecteer Iedereen met bewerkingsrechten of Alleen de eigenaar.
   

iOS

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op ... (drie puntjes) naast de map die je wilt beheren.
 3. Tik op Mapinstellingen.
 4. Tik op Wie kan het lidmaatschap van deze map beheren
 5. Selecteer Iedereen met bewerkingsrechten of Alleen de eigenaar.

Wat is een conflict met machtigingen?

Er treedt een conflict met machtigingen op wanneer je probeert een bestand toe te voegen aan een map waar je geen toegang toe hebt. Wanneer dit gebeurt, maakt Dropbox een nieuwe map in de map met teamleden met de naam '[bestandsnaam] (machtigingsconflicten)'.

Hoe los ik een machtigingsconflict op?

Een conflict met machtigingen kun je het beste oplossen door bewerkingsrechten aan te vragen voor de oorspronkelijke map en je bestand toe te voegen. Vervolgens kun je het bestand met een machtigingsconflict verwijderen. 

Bewerkingsrechten voor een map kun je rechtstreeks bij de eigenaar van het bestand aanvragen. Als je niet weet wie de eigenaar van het bestand is, kun je contact opnemen met je beheerder

Als je de eigenaar van de gedeelde map bent, kun je de bovenstaande instructies volgen om de machtigingen voor de map te wijzigen, zodat meer mensen de map kunnen bewerken.

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community

Andere manieren om hulp te krijgen