Machtigingen voor delen in Dropbox beheren

Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten met Dropbox Basic, Dropbox Plus en Dropbox Professional. Als je beheerder bent van een Dropbox-team, kun je de instellingen voor delen voor je team beheren vanuit de beheerconsole.

Als je een bestand of map met iemand deelt, kun je bepalen welke machtigingen die persoon krijgt. Leden van een gedeeld bestand of gedeelde map hebben drie mogelijke rollen: eigenaar, redacteur of lezer.

 • Eigenaar: Slechts één lid kan eigenaar zijn van een map. De maker van een gedeelde map is automatisch de eigenaar, tenzij die gedeelde map is gemaakt binnen de bovenliggende map van iemand anders, of die persoon iemand anders instelt als eigenaar.
 • Redacteur: Alle leden die je deze machtiging geeft, kunnen bestanden in de gedeelde map toevoegen, bewerken, downloaden, delen of verwijderen.
 • Lezer: Alle leden die je deze machtiging geeft, kunnen bestanden in de gedeelde map bekijken, downloaden, delen en er opmerkingen aan toevoegen, maar mogen geen bestanden toevoegen, bewerken of verwijderen.

Lees meer over rollen en machtigingen voor leden van een gedeeld bestand of een gedeelde map.

Je standaardinstellingen voor delen beheren

Je beheert je standaardinstellingen voor delen als volgt:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de rechterbovenhoek.
 3. Klik op Instellingen
 4. Klik op de tab Delen.
 5. Kies je standaardinstellingen.
  • Gebruik Wie heeft toegang? om te bepalen wie je gedeelde links kan openen.
   • Iedereen met de link: alle links die je deelt zijn openbaar. Iedereen kan ze openen.
   • Alleen uitgenodigde mensen: alleen de mensen die jij uitnodigt hebben toegang tot je gedeelde bestanden en mappen. Als iemand die niet is uitgenodigd de link ontvangt, kan deze persoon de link niet openen.
  • Gebruik Wat mensen kunnen doen om te bepalen of mensen de bestanden en mappen die je deelt mogen bewerken.
   • Kan bewerken: iedereen die de gedeelde link kan openen, kan het bestand bewerken.
   • Kan weergeven: iedereen die de gedeelde link kan openen, kan het materiaal weergeven en er opmerkingen aan toevoegen, maar kan het niet bewerken.

Opmerking: deze instellingen zijn niet van toepassing wanneer je deelt vanaf een mobiel apparaat, of wanneer je een link kopieert en plakt vanuit de adresbalk.

De wijzigingen die je aanbrengt in de standaardinstellingen voor delen, worden niet toegepast op bestaande gedeelde links. Deze instelling is alleen van toepassing op nieuwe links.

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig bestandsmachtigingen kunt beheren.

De toegang van een lid tot een gedeelde map wijzigen

Je wijzigt de toegang van een lid tot een gedeelde map als volgt:

 

Op dropbox.com

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de map aan waarvoor je de machtigingen wilt wijzigen en klik op '' (drie puntjes).
 3. Klik op Delen.
 4. Klik op Delen met Dropbox
 5. Klik op Wie heeft toegang?
 6. Klik op het vervolgkeuzemenu naast het lid dat je wilt wijzigen.
 7. Selecteer Kan bewerken of Kan weergeven.

 

In de Dropbox-desktopapp:

 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of de Finder (Mac).
 2. Klik met de rechtermuisknop of klik met Command ingedrukt op de map die je wilt wijzigen.
 3. Klik op Delen...
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu naast het lid dat je wilt wijzigen.
 5. Selecteer Kan bewerken of Kan weergeven.

 

In de mobiele Dropbox-app

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op "" (drie puntjes verticaal op Android) of "..." (drie puntjes horizontaal op iPhone/iPad) naast de map die je wilt wijzigen.
 3. Tik op Mapinstellingen.
 4. Tik op het gedeelte onder [x] leden.
 5. Tik op de naam van het lid dat je wilt wijzigen.
 6. Tik op Toegang.
 7. Tik op Kan bewerken of Kan weergeven.

 

Opmerking: als je weergave- of bewerkingsmachtiging toekent aan een bovenliggende map, geldt dat toegangsniveau ook voor alle submappen in die bovenliggende map.

Voorkomen dat leden andere mensen uitnodigen voor een gedeelde map

Als eigenaar van een gedeelde map kun je verhinderen dat leden anderen uitnodigen voor de map.

 

Op dropbox.com

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de map aan waarvoor je de machtigingen wilt wijzigen en klik op '' (drie puntjes).
 3. Klik op Delen.
 4. Klik op Delen met Dropbox
 5. Klik op het pictogram voor instellingen (tandwiel).
 6. Selecteer je voorkeuren in het vervolgkeuzemenu naast Toegang beheren.
 7. Klik op Opslaan.

 

In de Dropbox-desktopapp:

 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of de Finder (Mac).
 2. Klik met de rechtermuisknop of klik met Command ingedrukt op de map die je wilt beheren.
 3. Klik op Delen...
 4. Klik op het pictogram voor instellingen (tandwiel).
 5. Selecteer je voorkeuren in het vervolgkeuzemenu naast Toegang beheren.
 6. Klik op Opslaan.

 

In de mobiele Dropbox-app

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op "" (drie puntjes verticaal op Android) of "..." (drie puntjes horizontaal op iPhone/iPad) naast de map die je wilt beheren.
 3. Tik op Mapinstellingen.
 4. Tik op Beheer.
 5. Tik op Alleen de eigenaar.

Rollen en machtigingen voor leden van een gedeeld bestand of gedeelde map

Opmerking: de machtigingen in de onderstaande tabel kunnen verschillen voor gebruikers met een teamaccount, omdat beheerders de instellingen voor delen voor hun team kunnen beheren.

   

  Eigenaar

  Redacteur

  Lezer

  Handelingen rondom bestanden en mappen

   

   

   

  Leden van mappen en hun rol bekijken

  Inhoud van de map weergeven

  Inhoud van de map bewerken

  Opmerkingen toevoegen aan bestanden in de map

  *

  Delen van map opheffen

  Acties van leden

   

   

   

  Leden uitnodigen en verwijderen

  *‡

  Uitnodigingen intrekken en leden opnieuw uitnodigen

  *

  Bepalen wie kan worden uitgenodigd voor de map

  Bepalen wie het lidmaatschap van de map kan beheren

  Andere leden eigenaar maken

  De rol van andere leden wijzigen

  *

  E-mailberichten naar leden verzenden

  Een gedeelde map verplaatsen naar een teammap §

  De map verlaten

  *Dit is de standaardinstelling voor gedeelde mappen. De eigenaar van een gedeelde map kan deze instelling wijzigen.
  †Eigenaars kunnen het delen van een map alleen opheffen als de map geen gedeelde mappen bevat en de map zich niet in een andere gedeelde map bevindt.
  ‡Als een gedeelde map is gemaakt binnen een teamaccount, kunnen alleen leden van dat team leden uitnodigen en verwijderen.
  §Dit geldt alleen voor teamaccounts.

 

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.