Machtigingen voor gedeelde links instellen of wijzigen

Als je een link naar een bestand of map deelt met iemand, kun jij bepalen wie de inhoud van de link kan zien en wat ze met de link kunnen doen.

Opmerking: Je kunt gedeelde links niet verwijderen, tenzij je de eigenaar van de link bent. Maar als je bewerkingsrechten hebt, kun je:

 • links voor mappen bewerken;
 • links voor webgebaseerde bestanden (alleen-online bestanden zoals Paper-documenten of Google Spreadsheets) weergeven en bewerken;
 • links voor webgebaseerde bestanden bewerken (offline bestanden die kunnen worden bewerkt in webapplicaties, zoals .docx-, .xlsx-, en .pptx-bestanden).

Als je iemand uitnodigt om een bestand of map te bewerken, kan die persoon zijn eigen link met weergaverechten maken om met iemand anders te delen. Je kunt deze gedeelde links niet beheren, dus zorg ervoor dat je je materiaal alleen deelt met mensen die je vertrouwt.

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig bestandsmachtigingen kunt beheren.

Als je in plaats van een link te delen leden hebt toegevoegd aan een bestand of map, kun je hun machtigingen voor dat bestand of die map wijzigen.

Opmerking: De onderstaande aanpassingsopties voor links zijn alleen van toepassing op gedeelde links die je zelf maakt. Als je iemand toegang geeft tot een bestand of map, worden de aanpassingen die jij aanbrengt aan de link niet toegepast op de gedeelde links die die persoon maakt.

Gedeelten in dit artikel:

De onderstaande functies zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van Dropbox Professional, Dropbox Standard, Dropbox Advanced en Dropbox Enterprise.

Wachtwoorden toevoegen aan gedeelde links

Gebruikers van Dropbox Professional, Dropbox Standard, Dropbox Advanced en Dropbox Enterprise kunnen een wachtwoord toevoegen aan een gedeelde link op dropbox.com, of via de mobiele Dropbox-app. Als iemand de link opent, heeft die persoon een wachtwoord nodig om de inhoud ervan te zien.

Een wachtwoord toevoegen aan een gedeeld bestand op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com
 2. Wijs de naam van het bestand aan en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op de Link voor bewerken of Link voor bekijken waaraan je een wachtwoord wilt toevoegen.
 5. Klik naast Wachtwoord vereisen om de optie op Aan te zetten.
  • Kies naast Wie heeft toegang? de optie Mensen met het wachtwoord als je een wachtwoord toevoegt aan een alleen-lezen-link.
 6. Stel een wachtwoord in.
 7. Klik op Opslaan.

Een wachtwoord toevoegen aan een gedeelde map op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de naam van de map aan en klik op het pictogram voor delen.
 3. Als er nog geen link is gemaakt, klik je op Link maken en kopiëren.
 4. Klik op het tandwielpictogram rechts bovenin.
 5. Klik op Weergavelink.
 6. Kies naast Wie heeft toegang? de optie Mensen met het wachtwoord.
 7. Stel een wachtwoord in.
 8. Klik op Opslaan.

Een wachtwoord toevoegen via de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op "" (drie puntjes verticaal op Android) of "" (drie puntjes horizontaal op iPhone/iPad) naast het bestand of de map waaraan je een wachtwoord wilt toevoegen.
 3. Tik op Mapinstellingen of Bestandsinstellingen.
 4. Tik op Toegang beheren onder Linkinstellingen.
 5. Schakel Wachtwoord vereisen in.
 6. Tik op Wie kan weergeven.
 7. Tik op Alleen mensen met een wachtwoord.
 8. Stel een wachtwoord in.
 9. Tik op Opslaan.

Als iemand een bestand probeert te bekijken via een gedeelde link waarvoor een wachtwoord nodig is, wordt er gevraagd om een wachtwoord in te voeren. Pas nadat het wachtwoord is ingevoerd, wordt het bestand weergegeven.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord voor de link ben vergeten of wil wijzigen?

Je kunt het wachtwoord voor links die je hebt gedeeld op dezelfde manier opnieuw instellen als toen je het wachtwoord voor de eerste keer hebt ingesteld. Als je het wachtwoord bent vergeten, kun je een nieuw wachtwoord maken. Je kunt de link ook uitschakelen. Met het oog op de beveiliging geven we nooit je bestaande wachtwoorden weer.

Meer informatie over het uitschakelen van links

Ik ben lid van een Dropbox-teamaccount. Heeft de beheerder van mijn team controle over de wachtwoorden die ik instel?

Hoewel beheerders geen wachtwoordbeleid kunnen afdwingen voor gedeelde links van teamleden, kunnen ze gedeelde links wel beperken tot alleen het team.

Beheerders: ontdek hoe je links alleen toegankelijk maakt voor teams.

Vervaldatums instellen voor gedeelde links

Klanten van Dropbox Professional, Dropbox Standard, Dropbox Advanced en Dropbox Enterprise kunnen een vervaldatum voor een gedeelde link instellen, wijzigen of verwijderen op dropbox.com of in de mobiele Dropbox-app. Mensen hebben tot de vervaldatum toegang tot de gedeelde link. Na deze datum wordt de link uitgeschakeld.

Een vervaldatum instellen voor een gedeelde link op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de naam van het bestand of de map aan en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 3. Klik op Instellingen in de pop-up.
 4. Klik op de Link voor bewerken of Link voor bekijken waarvoor je een vervaldatum wilt instellen.
 5. Klik naast Vervaldatum om de optie Aan te zetten. 
 6. Kies de datum waarop de link moet vervallen. De gedeelde link verloopt om 23:59 op de dag die je kiest, op basis van je tijdzone.
 7. Klik op Opslaan om de vervaldatum toe te passen op de link.

Een vervaldatum instellen voor een gedeelde link via de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op een bestand om de pagina met de voorbeeldweergave te openen.
 3. Tik op (drie puntjes) in de rechterbovenhoek. 
 4. Tik op Toegang beheren.
 5. Tik op Linkinstellingen weergeven.
 6. Tik naast Vervaldatum om de optie Aan te zetten.
 7. Kies de datum waarop de link moet vervallen. De gedeelde link verloopt om 23:59 op de dag die je kiest, op basis van je tijdzone.
 8. Tik op Gereed.

Wanneer de link is opgeslagen, kun je de link kopiëren en in een e-mail plakken of direct via Dropbox verzenden. Zodra de link vervalt, moet je een nieuwe link maken als je het bestand of de map opnieuw wilt delen.

Voor ontvangers wordt de pagina voor de gedeelde link weergegeven als een normale pagina. Ze kunnen de vervaldatum niet zien.

Als je de vervaldatum wilt wijzigen, volg je dezelfde stappen als voor instellen van de vervaldatum.

Wat gebeurt er wanneer iemand na de vervaldatum op de link klikt?

Als iemand na de vervaldatum op de link klikt, verschijnt het bericht 'Deze link is verlopen'.

Ik ben lid van een Dropbox-teamaccount. Heeft de beheerder van mijn team controle over de wachtwoorden die ik instel?

Hoewel beheerders geen wachtwoordbeleid kunnen afdwingen voor gedeelde links van teamleden, kunnen ze gedeelde links wel beperken tot alleen het team.

Dropbox-teambeheerders: hier vind je informatie over hoe je links alleen toegankelijk maakt voor teams.

Downloads uitschakelen voor een gedeelde link

Gebruikers van Dropbox Professional, Dropbox Standard, Dropbox Advanced en Dropbox Enterprise kunnen downloads uitschakelen voor een gedeelde link, op dropbox.com of via de mobiele Dropbox-app. 

Opmerking: Wanneer je downloads voor een gedeelde link uitschakelt, kunnen mensen het materiaal waarnaar de link verwijst niet downloaden via Dropbox. Hiermee voorkom je echter niet dat mensen het materiaal op een andere manier opslaan.

Downloads voor een gedeelde link uitschakelen op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de naam van het bestand of de map aan en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op de Link voor bewerken of Link voor bekijken waarvoor je downloads wilt uitschakelen.
 5. Klik naast Downloads uitschakelen om de optie Aan te zetten.
 6. Klik op Opslaan.

Downloads voor een gedeelde link uitschakelen via de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op een bestand om de pagina met de voorbeeldweergave te openen.
 3. Tik op (drie puntjes) in de rechterbovenhoek. 
 4. Tik op Toegang beheren.
 5. Tik op Linkinstellingen weergeven.
 6. Klik naast Downloads uitschakelen om de optie Aan te zetten.
 7. Tik op Gereed.

Je kunt deze link delen via Dropbox of door de link te plakken in een e-mail- of chatbericht. 

Ontvangers kunnen een voorbeeld van het bestand weergeven op dropbox.com, maar de knop Downloaden wordt grijs weergegeven en is niet beschikbaar. Als een ontvanger de knop Downloaden aanwijst, wordt 'Downloads uitgeschakeld' weergegeven.

Als voorbeeldweergaven niet worden ondersteund voor het type bestand dat je deelt, zie je de foutmelding '[bestandstype]-bestanden kunnen niet worden bekeken in de voorbeeldweergave. Downloads moeten zijn ingeschakeld voor delen.' Downloads kunnen dus niet worden uitgeschakeld voor dat bestand. 

De toegang tot gedeelde links beperken tot leden van je team

De toegang tot gedeelde links beperken tot leden van je team op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs de naam van het bestand of de map aan en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 3. Klik op Instellingen in de pop-up.
 4. Klik op de Link voor bewerken of Link voor bekijken waarvoor je de toegang wilt beperken.
 5. Selecteer naast Wie heeft toegang de optie Teamleden in de vervolgkeuzelijst.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking: Gedeelde links met weergaverechten en gedeelde links voor webgebaseerde bestanden kunnen nog steeds extern worden gedeeld. Niet-teamleden kunnen hun eigen gedeelde links maken op basis van hun rechten en instellingen.

De toegang tot gedeelde links beperken tot leden van je team via de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op een bestand om de pagina met de voorbeeldweergave te openen.
 3. Tik op (drie puntjes) in de rechterbovenhoek. 
 4. Tik op Toegang beheren.
 5. Tik op Linkinstellingen weergeven.
 6. Tik op Toegang via link.
 7. Selecteer Teamleden in de vervolgkeuzelijst.
 8. Tik op Gereed.

Wanneer de link is opgeslagen, kun je de link kopiëren en in een e-mail plakken of direct via Dropbox verzenden.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.