Hantera teamets hårddiskutrymme

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för administratörer för Dropbox teamkonton. 

Obs! Funktionen är för närvarande inte tillgänglig för användare med Dropbox för macOS med File Provider.

Dropbox-klienten gör filer tillgängliga enbart online så att de inte tar upp lagringsutrymme. I den här artikeln beskrivs hur administratörer kan hantera enbart online-inställningar för sina team.

Obs! Dropbox systemtillägg låter dig öppna filer som är enbart online från Utforskaren (Windows), Finder (Mac) eller tredjepartsprogram. Teamadmins har också möjlighet att avinstallera Dropbox systemtillägg från teammedlemmarnas datorer.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Så här hanterar du teamets standardinställningar för filer som är enbart online på dropbox.com

Så här hanterar du ditt teams standardinställningar för synkning:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. I avsnittet Innehåll klickar du på Synka.
 5. Bredvid Ställ in standard för nya filer klickar du på önskad standardinställning:
  • Ställ in rullgardinsmenyn på Enbart online för att göra enbart online till standard för nya filer som läggs till i en teammedlems Dropbox-konto.
  • Ställ in rullgardinsmenyn till Lokalt för att göra nya filer som läggs till i teammedlemmars Dropbox-konto tillgängliga offline som standard.
 6. Bredvid Spara lagringsutrymme automatiskt klickar du på eller Av i rullgardinsmenyn. 
  • Obs! Den här inställningen gör att filer som teammedlemmar inte har öppnat på några månader automatiskt blir enbart online.

Teammedlemmar kan fortfarande göra enskilda filer och mappar enbart online eller lokala på sina egna datorer och när som helst gå tillbaka till att hantera sina egna inställningar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!