Kan Dropbox symlinks synchroniseren?

Bijgewerkt Sep 18, 2023

Symbolische links (ook wel symlinks genoemd) zijn bestanden die fungeren als verwijzing of snelkoppeling naar een ander bestand of een andere map in een bestandssysteem. Als je een symbolische link maakt, verwijst deze naar de locatie van het doelbestand of de doelmap. 

Wat is een symbolische link?

Een symbolische link fungeert als brug tussen de bron en de bestemming en biedt toegang tot het doelbestand of de doelmap, terwijl de oorspronkelijke bestandsstructuur intact blijft. 

Symbolische links zien er net zo uit als normale bestanden of mappen. Je kunt er ook mee omgaan als met ieder ander bestand of map.

Waarom gebruiken mensen symbolische links?

Symbolische links worden gebruikt om bestanden of mappen op verschillende schijven te koppelen, waardoor het gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot bestanden op verschillende locaties. Ze kunnen ook worden gebruikt om meerdere versies van hetzelfde bestand te koppelen, waardoor je verschillende versies van een bestand kunt openen zonder meerdere kopieën te hoeven opslaan.

Bekijk hieronder je besturingssysteem om na te gaan of Dropbox het synchroniseren van symlinks toestaat.

Symlinks voor macOS en Linux

Op computers met macOS of Linux kan het pad van het bestand of de map waarnaar de symlink verwijst, worden gesynchroniseerd met Dropbox.

highlight icon

Opmerking: Als je het oorspronkelijke bestand of de oorspronkelijke map naar een andere locatie binnen je Dropbox-account verplaatst, verwijst de symbolische link nog steeds naar de oorspronkelijke locatie en werkt deze daarom misschien niet meer zoals bedoeld. Als je het originele bestand of de originele map verwijdert, werkt de symbolische link helemaal niet meer.

Koppelingspunten en symbolische links voor Windows

Voor computers met Windows zijn twee typen verwijzingslinks mogelijk:

  • Koppelingspunten (die alleen naar mappen verwijzen)
  • Symbolische links, die alleen kunnen worden gemaakt met speciale machtigingen

Beide kunnen niet worden gesynchroniseerd met de Dropbox-desktop-app.

Je ziet een pictogram van een rood kruis op zo'n koppelingspunt of symbolische link, wat betekent dat het item niet wordt gesynchroniseerd.
 

Meer informatie over synchronisatiepictogrammen voor Windows-apparaten.

Veelgestelde vragen over symlinks in Dropbox

Kan Dropbox .lnk-bestanden synchroniseren?

Bestanden van het type .lnk zijn Windows-snelkoppelingsbestanden. Dit zijn slechts aanwijzers in Windows die wijzen naar je originele bestanden. Dropbox kan deze links niet volgen, dus moet je de originele bestanden in je Dropbox-map plaatsen om ze te kunnen synchroniseren.

Werken aliassen, snelkoppelingen en symlinks allemaal in Dropbox?

Er zijn verschillende soorten verwijzingslinks met enigszins verschillende functies. Verwijzingslinks worden ook wel koppelingspunten of netwerkmappen genoemd, afhankelijk van je besturingssysteem en de manier waarop naar een bestand of map wordt verwezen.

Aliassen (Mac) en snelkoppelingen (Windows) zijn labels die naar een bestand verwijzen. Symbolische links zijn klonen van bestanden, die zich in de meeste gevallen hetzelfde gedragen als de originele bestanden. Daarom kunnen aliassen en snelkoppelingen die op Dropbox worden gedeeld, mogelijk niet worden geopend op apparaten met niet-overeenkomende paden.

Waarom staat er bij mijn map 'symbolische link naar back-up'?

Items die zijn gesynchroniseerd met je Dropbox-account via een symbolische link van vóór medio 2019 naar een locatie buiten je Dropbox-map, zijn te vinden in een kopie van de map voorzien van de tekst [Mapnaam] (Symbolische link naar back-upkopie)). 
 

Wijzigingen in items op de oorspronkelijke locatie waarnaar de symbolische link verwees, worden niet meer gesynchroniseerd met je Dropbox-account. Als je het oorspronkelijke item nog steeds wilt synchroniseren, raden we je aan dat item toe te voegen aan je Dropbox-account in plaats van de symbolische link.
 

Standaard is deze map niet geselecteerd in je voorkeuren voor selectieve synchronisatie. Meer informatie over selectieve synchronisatie.

Waarom heb ik een map genaamd 'Back-ups van gedeelde symbolische links'?

Items die vóór medio 2019 zijn gesynchroniseerd met je Dropbox-account via een symbolische link in een gedeelde map, die verwees naar een locatie buiten een gedeelde Dropbox-map, zijn te vinden in een nieuwe map genaamd 'Back-ups van gedeelde symbolische links'. Wijzigingen in items op de oorspronkelijke locatie waarnaar de symbolische link verwees, worden niet meer gesynchroniseerd met je Dropbox-account.

Gebruikers met toegang tot de gedeelde map hebben mogelijk geen toegang meer tot het materiaal waarnaar wordt verwezen door deze symbolische links en kunnen het symlink-bestand alleen zien. Als je wilt dat deze gebruikers toegang hebben tot zowel de symbolische link als de items waarnaar deze verwijst, moet je het item waarnaar wordt verwezen in de gedeelde map zetten.

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Andere manieren om hulp te krijgen