Läs om att åtgärda konflikter med selektiv synkning

Uppdaterat Sep 14, 2023

I den här artikeln beskrivs vad en konflikt med selektiv synkning är, varför det inträffar och vad du kan göra för att lösa det.

Vad är konflikt vid selektiv synkning?

Om du ser orden ”selektiv synkningskonflikt” i slutet av ett mappnamn betyder det att du har två olika mappar med samma namn på samma plats. 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Hur uppstod min konflikt vid selektiv synkning?

När en konflikt med selektiv synkning inträffar orsakas den vanligtvis av följande:

  1. Du tog bort en mapp från datorns hårddisk med funktionen för selektiv synkning i Dropbox-klienten.
  2. Sedan skapade du en ny mapp på datorn, på samma plats som den ursprungliga mappen, med samma namn.
  3. Sedan använde du selektiv synkning igen för att synkronisera den ursprungliga mappen till datorn.
  4. Detta resulterade i två mappar med exakt samma namn, på samma plats, så Dropbox lade till orden ”selektiv synkningskonflikt” för att skilja dem åt.

Vad gör jag nu?

Alla dina filer är fortfarande säkra i båda mapparna.

För att åtgärda konflikten med selektiv synkning har du flera alternativ:

  • Låta båda filerna eller mapparna vara och låta en fortsätta ha namnet med tillägget ”Konflikt vid selektiv synkning”
  • Ändra namnet på konfliktmappen
  • Samla de filer du behöver från båda mapparna i en av mapparna

Hur förhindrar jag att en selektiv synkningskonflikt uppstår igen?

Om du vill undvika konflikter med selektiv synkning i framtiden bör du logga in på dropbox.com och se efter om du redan har en mapp på samma plats i Dropbox-kontot med samma namn, innan du namnger en mapp på din dator.

Upplever du en annan typ av konflikt?

Du kan få ett felmeddelande om andra typer av filkonflikter. Läs om hur du åtgärdar varje typ:

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp