​​Jag har problem med en delad mapp.

Uppdaterat Oct 10, 2023
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

Det finns några situationer när delade mappar kanske inte fungerar som de ska. Läs igenom de olika situationerna som beskrivs i den här artikeln för att lösa problem med delade mappar.

Om du inte hittar ett svar här kan du gå till dessa artiklar:

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela mappar.

Varför kan jag inte se de senaste versionerna av filerna i en delad mapp?

Det kan finnas några olika orsaker till varför du inte kan se de senaste versionerna av filerna i en delad mapp. Besök den här artikeln om problem med filsynkning eller läs igenom situationerna nedan.


Scenario 1: Om du raderar en delad mapp eller tar bort den från ditt konto kan du inte längre komma åt den. Gör så här för att kolla om du har raderat en delad mapp på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Klicka på fliken Mappar högst upp på sidan.
  • När du håller muspekaren över mappar som du har tagit bort eller delade mappar som du ännu inte har anslutit dig till visas knappen Gå med i mapp
 4. Klicka på Gå med i mapp för att återställa en mapp till ditt konto.

Om du har datorklienten installerad synkas den delade mappen automatiskt igen. Om den äldre versionen finns på samma plats synkar Dropbox den nya versionen och lägger till ”(1)” i slutet av namnet. Detta säkerställer att varje mapp har ett unikt namn.

Du kan ändra eller uppdatera standardnamnet för en fil eller mapp. Läs om hur du byter namn på en fil eller mapp.


Scenario 2: Om du inte kan se filerna som du tror ska finnas i en delad mapp, och du inte har raderat dem, kan du oavsiktligt ha raderat mappen.

Kontrollera att mappen fortfarande delas:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Leta reda på den delade mappen.
  • Om du ser Du har inte gått med i den här mappen under mappnamnet har du inte åtkomst till den delade mappen. För att få åtkomst, håll muspekaren över mappen och klicka på Gå med i mapp
  • Om den delade mappen är aktiv ser du efter om dina filer finns i den delade mappen på dropbox.com. Om de saknas kan du läsa om hur du återskapar eller återställer dina filer.


Varför kan jag inte se alternativfönstret för den delade mappen?

Om fönstret med alternativ för delade mappar inte visas i webbläsaren när du klickar på Dela ..., kan det bero på ett problem som orsakas av ett tredjepartstillägg för webbläsaren (exempelvis popup- eller annonsblockering).

För att åtgärda det problemet måste du temporärt inaktivera alla aktiverade webbläsartillägg. När du ändrar inställningarna för delade mappar och inte längre behöver fönstret med alternativ för delad mapp, kan du återställa dessa webbläsartillägg.

Om du vill fortsätta använda tillägget går det kanske att skapa ett undantag för Dropbox eller att vitlista https://www.dropbox.com. Alla tillägg stöder dock inte den här funktionen.

Varför kan jag inte dela en mapp inuti en annan delad mapp?

Om du inte kan dela en mapp i en annan mapp kan dina delningsbehörigheter till den mappen ha begränsats av ägaren av den överordnade mappen. Försök att kontakta ägaren av den överordnade mappen för att dela en mapp i personens delade mapp.

Du kan ha uppnått gränsen för hur många undermappar som kan skapas i en mapp om du fortfarande inte kan dela en undermapp. Läs mer om gränser för delade mappar.

Jag är en Dropbox Family-kund

Dropbox Family-kunder kan inte dela undermappar som finns i delade överordnade mappar direkt. Läs om hur du delar filer eller mappar inuti en överordnad delad mapp via en länk.


Vad händer om jag flyttar en delad mapp till en teammapp?

Om du flyttar en delad mapp till en teammapp överför du ägarskapet till den mappen till teamet. Du äger inte längre mappen och du kan inte ta bort mappen från teammappen.

Om du vill kan du skapa en kopia av mappen och flytta den till önskad plats i ditt konto.

highlighter icon

 Anmärkningar:

 • Alla med redigeringsåtkomst till en teammapp kan flytta en undermapp som finns i den till antingen en annan teammapp eller en annan undermapp. Undermappar kan inte flyttas till teamutrymmets högsta nivå.
 • Om du är administratör kan du läsa om hur du hanterar teammappar.

Vad händer om ägaren till en delad mapp lämnar?

Ägaren är troligtvis samma person som ursprungligen bjöd in dig till den delade mappen. Om du inte ser någon ägare till en delad mapp har ägaren kanske lämnat den. Om detta händer kan du kontakta den ursprungliga ägaren och be hen att först lägga till mappen i sin Dropbox och sedan överföra ägarskapet till dig.

Om du inte kan kontakta ägaren kan du:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Dra filer från den gamla mappen till den nya mappen.
 3. Bjuda in medlemmar i den gamla delade mappen till den nya delade mappen.

Om du äger en delad mapp och lämnar den utan att överföra ägarskapet, kommer den delade mappen att sakna ägare. Ägaren är den enda medlemmen som kan ta bort medlemmar från mappen.

Om du inte behöver mappen längre men en annan medlem gör det, kan du göra denna till ägare. Först måste du lägga till den delade mappen igen till ditt Dropbox-konto.

Läs om hur du överför ägarskap för mappen till en annan medlem.
 

Hur kan jag få redigeringsbehörigheter till en delad mapp som jag bara kan se?

Mappens ägare eller redigerare får ändra behörighet till en delad mapp. Kontakta ägaren eller en aktuell redigerare och be att få behörigheten uppdaterad om du behöver en annan roll i en delad mapp. Läs mer om roller i en delad mapp.
 

Hur vet jag om min mapp har delats?

Så här kontrollerar du att en mapp aktivt delas mellan dig och andra som du vill ska få åtkomst till den:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
  • För mappar som någon annan äger: Om du inte ser den delade mappen i listan är du för närvarande inte en medlem. Kontakta ägaren så att han eller hon kan dela den med dig.
  • För mappar som du äger: Om personen som du vill dela en mapp med inte ser mappen i listan så är personen för närvarande inte medlem. Personen bör kontrollera sidan Delad för att se om han eller hon kan klicka på Gå med i mapp på mappen. Om de inte ser mappen där bör personen kontakta dig.

Hur kan jag se medlemmar för en delad mapp?

Du kan se medlemmarna för en delad mapp genom att följa instruktionerna nedan:
 

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över mappen du vill visa medlemmar för och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. Klicka på Vem har åtkomst.
   

I Dropbox-klienten

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka på mappen som du vill visa medlemmar för och välj Dela ... bredvid Dropbox-ikonen.
 3. Klicka på Vem har åtkomst.
   

I appen Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ”⁝” (vertikal ellips på Android) eller ”…” (iOS) bredvid rätt mapp.
 3. Tryck på Hantera åtkomst (Android) eller Mappinställningar (iOS). 
 4. Tryck på området under [x] medlemmar.
highlighter icon

Obs! När du flyttar en fil eller mapp till en delad mapp kommer alla som har åtkomst till den delade mappen att få åtkomst till filen eller mappen som den flyttades till.

Vad händer om filer saknas från en delad mapp som jag inte äger?

Om filer verkar saknas från en delad mapp måste du först kontrollera att mappen är aktiv och att de andra medlemmarna använder den. Läs om hur du visar filaktivitet i Dropbox.


För att kontrollera om filer saknas:

 1. Logga in på dropbox.com. 
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Klicka på den delade mappen för att se om filerna visas. Om de inte visas kan den delade mappens ägare (eller en medlem med behörighet att redigera) behöva dela dem igen.

Vad kan jag göra om en delad mapp har samma namn som en annan mapp?

Om du går med i en delad mapp som har samma namn som en mapp som redan finns i ditt Dropbox-konto läggs (1) till i den nya delade mappens namn.

Byt namn på den ursprungliga mappen som orsakar namnkonflikten (den utan (1)). Du kan sedan ta bort (1) från namnet på den delade mappen.

highlighter icon

Obs! Om du behöver kontakta Dropbox support för ett problem med delade mappar, måste ägaren (eller en medlem med behörighet att redigera) skicka in ärendet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp