​​Jag har problem med en delad mapp.

Uppdaterat Oct 10, 2023

Det finns några situationer när delade mappar kanske inte fungerar som de ska. Läs igenom de olika situationerna som beskrivs i den här artikeln för att lösa problem med delade mappar.

Om du inte hittar ett svar här kan du gå till dessa artiklar:

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela mappar.

Jag kan inte se de senaste versionerna av filerna i en delad mapp

Det finns några orsaker till varför du inte kan se de senaste versionerna av filerna i en delad mapp. Besök den här artikeln om problem med filsynkning eller läs igenom situationerna nedan.

Om du raderar en delad mapp eller tar bort den från ditt konto kan du inte längre komma åt den. 

Gör så här för att kolla om du har raderat en delad mapp på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Klicka på fliken Mappar högst upp på sidan.
  • Mappar som du har tagit bort eller delade mappar som du inte har gått med i än visar knappen Gå med i mapp när du håller markören på dem. Klicka på Gå med i mapp för att lägga till mappen till ditt konto.

Om du har datorklienten installerad synkas den delade mappen automatiskt igen. Om den äldre versionen finns på samma plats synkar Dropbox den nya versionen och lägger till ”(1)” i slutet av namnet. Det här förhindrar problemet där två mappar har samma namn.

Om du vill ändra eller återställa det gamla namnet kan du byta namn på den gamla versionen till vad du vill och sedan byta namn på den nya versionen.

Om du inte kan se filerna som du tror ska finnas i den delade mappen kan du oavsiktligt ha raderat mappen.

Kontrollera att mappen som du letar efter fortfarande är delad:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Leta reda på den delade mappen.

Om du ser ”Du har inte gått med i den här mappen” under mappnamnet har du inte åtkomst till den delade mappen. Om du vill få åtkomst håller du muspekaren över mappen och klickar på Gå med i mapp på sidan Delad .

Om den delade mappen är aktiv ser du efter om dina filer finns i den delade mappen på dropbox.com. Om de saknas kan du återställa dina filer.

Jag ser inte fönstret med alternativ för delade mappar

Om fönstret med alternativ för delade mappar inte visas i webbläsaren när du klickar på Dela, kan det bero på ett problem som orsakas av ett tredjepartstillägg för webbläsaren (exempelvis popup- eller annonsblockering).

För att åtgärda det problemet måste du temporärt inaktivera alla aktiverade webbläsartillägg. När du ändrar inställningarna för delade mappar och inte längre behöver fönstret med alternativ för delad mapp, kan du återaktivera dessa webbläsartillägg.

Om du vill fortsätta använda tillägget går det kanske att skapa ett undantag för Dropbox eller att vitlista https://www.dropbox.com. Men alla tillägg stöder inte den här funktionen.

Jag kan inte dela en mapp inuti en annan delad mapp

Om du inte kan dela en mapp i en annan mapp kan dina delningsbehörigheter till den mappen ha begränsats av ägaren av den överordnade mappen. Försök att kontakta ägaren av den överordnade mappen för att dela en mapp i personens delade mapp.

Du kan ha uppnått gränsen för hur många undermappar som kan skapas i en mapp om du fortfarande inte kan dela en undermapp. Läs mer om gränser för delade mappar.

Jag är en Dropbox Family-kund

Dropbox Family-kunder kan inte dela undermappar som finns i delade överordnade mappar direkt. Om du behöver dela filer eller mappar i en överordnad delad mapp kan du dela dem via en länk.

En delad mapp har samma namn som en annan mapp

Om du går med i en delad mapp som har samma namn som en mapp som redan finns i ditt Dropbox-konto läggs (1) till i den nya delade mappens namn.

Byt namn på den ursprungliga mappen som orsakar namnkonflikten (den utan (1)). Det går sedan att ta bort (1) från den delade mappens namn.

En delad mapp är inuti en teammapp

Om du har ett teamkonto kan du ha en teammapp.

Om du flyttar en delad mapp till en teammapp överför du ägarskapet till den mappen till teamet. Du äger inte längre mappen och du kan inte ta bort mappen från teammappen. Det är bara en administratör som kan flytta mappen från teammappen.

Om du vill kan du skapa en kopia av mappen och flytta den till önskad plats i ditt konto. Kontakta teamets administratör om du behöver flytta mappen från teammappen.

Ägaren till en delad mapp har lämnat mappen

Ägaren är troligtvis samma person som ursprungligen bjöd in dig till den delade mappen. Om du inte ser någon ägare till en delad mapp har ägaren kanske lämnat den. Om detta händer kan du kontakta den ursprungliga ägaren och be hen att först lägga till mappen i sin Dropboxoch sedan överföra ägarskapet till dig.

Om du inte kan kontakta ägaren kan du:

 1. Skapa en ny delad mapp.
 2. Dra filer från den gamla mappen till den nya mappen.
 3. Bjuda in medlemmar i den gamla delade mappen till den nya delade mappen.

Du har lämnat mappen och vill överföra ägarskapet.

Om du äger en delad mapp och lämnar den utan att överföra ägarskapet, kommer den delade mappen att sakna ägare. Ägaren är den enda medlemmen som kan ta bort medlemmar från mappen.

Om du inte behöver mappen längre men en annan medlem gör det, kan du göra denna till ägare. Först lägg tillbaka den delade mappen till ditt Dropbox-konto. Sedan kan du överföra ägarskap för mappen till en annan medlem.

Jag behöver redigera behörigheter till en delad mapp som jag endast kan visa

Mappens ägare eller redaktör får ändra behörighet till en delad mapp. Kontakta ägaren eller en aktuell redaktör och be att få behörigheten uppdaterad om du behöver en annan roll i en delad mapp. Läs mer om roller i en delad mapp.

Hur vet jag om min mapp har delats?

Så här kontrollerar du att en mapp aktivt delas mellan dig och andra som du vill ska få åtkomst till den:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad på sidomenyn till vänster.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
  • För mappar som någon annan äger: Om du inte ser den delade mappen i listan är du för närvarande inte en medlem. Kontakta ägaren så att han eller hon kan dela den med dig.
  • För mappar som du äger: Om personen som du vill dela med inte ser mappen i listan så är personen för närvarande inte medlem. Personen bör kontrollera sidan Delad för att se om han eller hon kan klicka på Gå med i mapp på mappen. Om de inte ser mappen där bör personen kontakta dig.
    

Hur kan jag se medlemmar för en delad mapp?

Du kan se medlemmarna för en delad mapp genom att följa instruktionerna nedan:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Klicka på ”...” (tre punkter) bredvid namnet på mappen som du vill kontrollera.
 4. Klicka på Delning
 5. Klicka på Vem har åtkomst.
 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka eller Ctrl-klicka på rätt mapp och välj Dela ….
 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ”⁝” (vertikal ellips på Android) eller ”…” (ellips på iPhone/iPad) bredvid rätt mapp.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på området under [x] medlemmar.

Från den vyn kan du se medlemmarna för den delade mappen och vilken typ av åtkomst de har.

highlight icon

Obs! När du flyttar en fil eller mapp till en delad mapp kommer alla som har åtkomst till den delade mappen att få åtkomst till filen eller mappen som den flyttades till.

Vad händer om filer saknas från en delad mapp som jag inte äger?

Om filer verkar saknas från en delad mapp måste du först kontrollera att mappen är aktiv och att de andra medlemmarna använder den. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com. 
  • Se till att du är på sidan Alla filer. Om du inte är det klickar du på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Kontrollera om filerna visas. Om de inte visas kan den delade mappens ägare (eller en medlem med behörighet att redigera) behöva dela den igen.
highlight icon

Obs! Om du behöver kontakta Dropbox support för ett problem med delade mappar, måste ägaren (eller en medlem med behörighet att redigera) skicka in ärendet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!