​​Mam problem z folderem udostępnionym

Istnieje kilka sytuacji, w których foldery udostępnione mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby rozwiązać problemy z folderami udostępnionymi, sprawdź każdą z sytuacji opisanych w tym artykule.

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj odpowiedzi, zapoznaj się z tymi artykułami:

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w bezproblemowym udostępnianiu folderów.

Sekcje tego artykułu:

Nie widzę najnowszych wersji plików w folderze udostępnionym

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie widzieć najnowszych wersji plików w folderze udostępnionym. Zapoznaj się z tym artykułem dotyczącym problemów z synchronizacją plików lub sprawdź wszystkie sytuacje przedstawione poniżej.

1. Folder udostępniony został usunięty z Twojego konta

Jeśli usuniesz folder udostępniony (całkowicie lub ze swojego konta), utracisz dostęp do tego folderu. 

Aby sprawdzić w witrynie dropbox.com, czy folder udostępniony został usunięty:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij kartę Foldery na górze strony.

4. Najedź kursorem na folder, który chcesz dodać, i wybierz Dodaj do Dropbox.

Jeśli masz zainstalowaną aplikację komputerową, folder udostępniony zostanie automatycznie zsynchronizowany. Jeśli wcześniejsza wersja znajduje się w tym samym miejscu, Dropbox zsynchronizuje nową wersję i dołączy (1) na końcu jej nazwy. Pozwoli to zapobiec problemom wynikającym z identycznej nazwy dwóch folderów.

Jeśli zechcesz zmienić lub przywrócić poprzednią nazwę, możesz zmienić nazwę starej wersji na dowolną inną, a następnie zmienić nazwę nowej wersji.

2. Brakuje plików w folderze udostępnionym, a nie zostały one usunięte przez Ciebie

Jeśli nie widzisz oczekiwanych plików w folderze udostępnionym, być może folder ten został przypadkowo przez Ciebie usunięty.

Sprawdź, czy dany folder nadal jest udostępniony:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Znajdź folder udostępniony.

Jeśli pod nazwą folderu widoczny jest komunikat „Nie dodano do Dropbox”, oznacza to, że folder udostępniony został przez Ciebie usunięty. Możesz użyć opcji Dodaj do Dropbox na stronie Udostępnione.

Jeśli folder udostępniony jest aktywny, sprawdź w witrynie dropbox.com, czy Twoje pliki znajdują się w tym folderze udostępnionym. Jeśli ich tam nie ma, możesz odzyskać pliki.

Nie widzę okna opcji folderu udostępnionego

Jeśli po kliknięciu Udostępnij nie pojawia się okno opcji folderu udostępnionego, najprawdopodobniej występuje u Ciebie problem z zewnętrznym rozszerzeniem przeglądarki lub jakimś dodatkiem (np. adblockiem).

Aby rozwiązać ten problem, tymczasowo wyłącz wszystkie uruchomione rozszerzenia przeglądarki lub dodatki. Gdy zmienisz ustawienia folderu udostępnionego i nie będziesz potrzebować już okna opcji tego folderu, możesz ponownie włączyć rozszerzenia przeglądarki.

Jeśli chcesz nadal korzystać z danego rozszerzenia, może będziesz w stanie utworzyć wyjątek dla Dropbox lub dodać witrynę https://www.dropbox.com do białej listy. Jednak nie wszystkie rozszerzenia obsługują tę funkcję.

Nie mogę udostępnić folderu znajdującego się w innym folderze udostępnionym

Jeśli nie możesz udostępnić folderu znajdującego się wewnątrz innego folderu, być może Twoje uprawnienia udostępniania w tym folderze zostały ograniczone przez właściciela folderu nadrzędnego. Aby udostępnić folder znajdujący się wewnątrz folderu udostępnionego, skontaktuj się z właścicielem tego folderu udostępnionego.

Jeśli nadal nie możesz udostępnić podfolderu, być może osiągnięto limit liczby udostępnionych podfolderów, które można utworzyć w jednym folderze. Dowiedz się więcej o limitach folderów udostępnionych.

Korzystam z taryfy Dropbox Family

Osoby korzystające z taryfy Dropbox Family nie mogą bezpośrednio udostępniać podfolderów znajdujących się wewnątrz nadrzędnych folderów udostępnionych. Jeśli chcesz udostępnić pliki lub foldery wewnątrz nadrzędnego folderu udostępnionego, możesz udostępnić je za pomocą łącza.

Folder udostępniony ma taką samą nazwę jak inny folder

Jeśli dołączysz do folderu udostępnionego o takiej samej nazwie jak folder już znajdujący się na Twoim koncie Dropbox, do nazwy folderu udostępnionego zostanie dodane (1).

Zmień nazwę pierwotnego folderu powodującego konflikt nazw (tego bez (1)). Następnie możesz usunąć (1) z nazwy folderu udostępnionego.

Folder udostępniony znajduje się w folderze zespołu

Jeśli korzystasz z konta zespołu, możesz mieć folder zespołu.

Przeniesienie folderu udostępnionego do folderu zespołu powoduje przeniesienie praw własności tego folderu na zespół. Folder ten przestaje należeć do Ciebie i nie możesz go usunąć z folderu zespołu. Jedyną osobą mogącą przenieść folder poza folder zespołu jest administrator zespołu.

Jeśli chcesz, możesz utworzyć kopię tego folderu i przenieść ją do preferowanej lokalizacji na swoim koncie. Jeśli chcesz usunąć folder z folderu zespołu, skontaktuj się z administratorem zespołu.

Właściciel opuścił folder udostępniony

Właściciel to najpewniej osoba, która pierwotnie zaprosiła Cię do folderu udostępnionego. Jeśli nie widzisz właściciela takiego folderu, być może ta osoba już go opuściła. W takiej sytuacji możesz skontaktować się z pierwotnym właścicielem i poprosić go, aby najpierw ponownie dodał folder do swojego Dropbox, a następnie przeniósł własność na Ciebie.

Jeśli nie możesz skontaktować się z właścicielem, możesz:

 1. Utworzyć nowy folder udostępniony.
 2. Przeciągnąć pliki ze starego folderu do nowego.
 3. Ponownie zaprosić członków starego folderu udostępnionego do nowego folderu.

Ty opuściłeś(aś) folder i chcesz przenieść własność

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego i opuścisz go bez przeniesienia własności, folder udostępniony nie będzie miał właściciela. Właściciel to jedyny członek mogący usuwać innych członków z folderu.

Jeśli nie potrzebujesz danego folderu, ale potrzebuje go inny członek, możesz uczynić go właścicielem. Najpierw dodaj folder udostępniony z powrotem do swojego konta Dropbox. Następnie możesz przenieść własność folderu na innego członka.

Potrzebuję uprawnień do edycji folderu udostępnionego, który mogę tylko wyświetlać

Uprawnienia może zmieniać właściciel folderu udostępnionego lub edytor. Jeśli potrzebujesz mieć inną rolę w folderze udostępnionym, skontaktuj się z właścicielem lub dowolnym aktualnym edytorem i poproś o aktualizację Twoich uprawnień. Dowiedz się więcej o rolach w folderze udostępnionym.

Skąd mam wiedzieć, czy mój folder został udostępniony?

Aby sprawdzić, czy folder jest aktywnie udostępniany między Tobą a innymi osobami mającymi do niego dostęp:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
  • W przypadku folderów należących do kogoś innego: jeśli folderu udostępnionego nie ma na liście, oznacza to, że nie jesteś aktualnie członkiem. Zajrzyj na stronę Udostępniane i sprawdź, czy możesz kliknąć Dodaj do Dropbox na danym folderze. Jeśli folderu tam nie ma, skontaktuj się z jego właścicielem i poproś o udostępnienie go.
  • W przypadku folderów należących do Ciebie: jeśli osoba, której chcesz udostępnić folder, nie ma go na liście, oznacza to, że nie jest aktualnie członkiem. Osoba ta powinna zajrzeć na stronę Udostępniane i sprawdzić, czy może kliknąć Dodaj do Dropbox na danym folderze. Jeśli folderu tam nie ma, powinna skontaktować się z Tobą.

Jak mogę zobaczyć członków folderu udostępnionego?

Listę członków folderu udostępnionego możesz wyświetlić, wykonując poniższe instrukcje:

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij „” (wielokropek) obok nazwy folderu, który chcesz sprawdzić.
 4. Kliknij Udostępnij
 5. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.

W aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij odpowiedni folder prawym przyciskiem lub z naciśniętym klawiszem Control i wybierz Udostępnij….

W aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „⁝” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „…” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok odpowiedniego pliku lub folderu.
 3. Stuknij Ustawienia folderu.
 4. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.

W tym widoku wyświetlani są członkowie folderu udostępnianego oraz typ dostępu każdego z nich.

Uwaga: gdy przeniesiesz plik lub folder do folderu udostępnianego, każda osoba mająca dostęp do danego folderu udostępnianego uzyska dostęp do przeniesionego pliku lub folderu.

Co zrobić, jeśli brakuje plików z folderu udostępnionego należącego do kogoś innego?

Jeśli brakuje plików w folderze udostępnionym, należy najpierw sprawdzić, czy folder jest aktywny i czy inni członkowie z niego korzystają. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Znajdź swój folder i otwórz go.
 4. Sprawdź, czy są w nim poszukiwane pliki. Jeśli ich nie ma, być może właściciel folderu udostępnianego (lub członek z uprawnieniami do edycji) musi ponownie je udostępnić.

Uwaga: jeśli pojawi się konieczność kontaktu z pomocą techniczną Dropbox w sprawie problemu z folderami udostępnionymi, zgłoszenia musi dokonać właściciel lub członek z uprawnieniami do edycji.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.