​​Mam problem z folderem udostępnionym

Zaktualizowano Oct 10, 2023
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

Istnieje kilka sytuacji, w których foldery udostępnione mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby rozwiązać problemy z folderami udostępnionymi, sprawdź każdą z sytuacji opisanych w tym artykule.

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj odpowiedzi, zapoznaj się z tymi artykułami:

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w bezproblemowym udostępnianiu folderów.

Dlaczego nie widzę najnowszych wersji plików w folderze udostępnionym?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie widzieć najnowszych wersji plików w folderze udostępnionym. Zapoznaj się z tym artykułem dotyczącym problemów z synchronizacją plików lub sprawdź wszystkie sytuacje przedstawione poniżej.


Scenariusz 1: jeśli usuniesz folder udostępniony (całkowicie lub ze swojego konta), utracisz dostęp do tego folderu. Aby sprawdzić w witrynie dropbox.com, czy folder udostępniony został usunięty:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na lewym pasku bocznym.
  • Kliknij Więcej na lewym pasku bocznym, jeśli nie widzisz pozycji Udostępnione.
 3. Kliknij kartę Foldery na górze strony.
  • Po najechaniu kursorem na folder, który został usunięty lub folder udostępniony, do którego jeszcze nie dołączyłeś(aś), pojawi się przycisk Dołącz do folderu
 4. Kliknij Dołącz do folderu, aby przywrócić folder do swojego konta.

Jeśli masz zainstalowaną aplikację komputerową, folder udostępniony zostanie automatycznie zsynchronizowany. Jeśli wcześniejsza wersja znajduje się w tym samym miejscu, Dropbox zsynchronizuje nową wersję i dołączy „(1)” na końcu jej nazwy. Gwarantuje to, że każdy folder ma unikalną nazwę.

Możesz zmienić lub zaktualizować domyślną nazwę pliku lub folderu. Dowiedz się, jak zmienić nazwę pliku lub folderu.

Scenariusz 2: jeśli nie widzisz oczekiwanych plików w folderze udostępnionym i nie usuwałeś(aś) ich, być może folder ten został przypadkowo przez Ciebie usunięty.

Sprawdź, czy folder jest wciąż udostępniany:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na lewym pasku bocznym.
  • Kliknij Więcej na lewym pasku bocznym, jeśli nie widzisz pozycji Udostępnione.
 3. Znajdź folder udostępniony.
  • Jeśli pod nazwą folderu widzisz Nie dołączono do tego folderu, oznacza to, że nie masz dostępu do udostępnionego folderu. Aby uzyskać dostęp, najedź kursorem na folder i kliknij Dołącz do folderu
  • Jeśli folder udostępniony jest aktywny, sprawdź w witrynie dropbox.com, czy Twoje pliki znajdują się w tym folderze udostępnionym. Jeśli ich tam nie ma, dowiedz się, jak odzyskać lub przywrócić pliki.


Dlaczego nie widzę okna opcji folderu udostępnionego?

Jeśli po kliknięciu Udostępnij... nie pojawia się okno opcji folderu udostępnionego, może to oznaczać problem spowodowany przez rozszerzenie lub dodatek do przeglądarki innej firmy (na przykład blokujący wyskakujące okienka lub blokujący reklamy).

Aby rozwiązać ten problem, tymczasowo wyłącz wszystkie uruchomione rozszerzenia przeglądarki lub dodatki. Gdy zmienisz ustawienia folderu udostępnionego i nie będziesz potrzebować już okna opcji tego folderu, możesz ponownie włączyć rozszerzenia przeglądarki.

Jeśli chcesz nadal korzystać z danego rozszerzenia, może będziesz w stanie utworzyć wyjątek dla Dropbox lub dodać witrynę https://www.dropbox.com do listy dozwolonych. Jednak nie wszystkie rozszerzenia obsługują tę funkcję.

Dlaczego nie mogę udostępnić folderu znajdującego się w innym udostępnionym folderze?

Jeśli nie możesz udostępnić folderu znajdującego się wewnątrz innego folderu, być może Twoje uprawnienia udostępniania w tym folderze zostały ograniczone przez właściciela folderu nadrzędnego. Aby udostępnić folder znajdujący się wewnątrz folderu udostępnionego, skontaktuj się z właścicielem tego folderu udostępnionego.

Jeśli nadal nie możesz udostępnić podfolderu, być może osiągnięto limit liczby udostępnionych podfolderów, które można utworzyć w jednym folderze. Dowiedz się więcej o limitach folderów udostępnionych.

Korzystam z taryfy Dropbox Family

Osoby korzystające z taryfy Dropbox Family nie mogą bezpośrednio udostępniać podfolderów znajdujących się wewnątrz nadrzędnych folderów udostępnionych. Dowiedz się, jak udostępnić pliki lub foldery wewnątrz folderu nadrzędnego za pomocą łącza.


Co się stanie, gdy przeniosę folder udostępniony do folderu zespołu?

Przeniesienie folderu udostępnionego do folderu zespołu powoduje przeniesienie praw własności tego folderu na zespół. Folder ten przestaje należeć do Ciebie i nie możesz go usunąć z folderu zespołu.

Jeśli chcesz, możesz utworzyć kopię tego folderu i przenieść ją do wybranej lokalizacji na swoim koncie.

highlighter icon

 Uwagi:

Co się stanie, gdy właściciel opuści swój folder udostępniony?

Właścicielem jest prawdopodobnie osoba, która pierwotnie zaprosiła Cię do folderu udostępnionego. Jeśli nie widzisz właściciela takiego folderu, być może ta osoba już go opuściła. W takiej sytuacji możesz skontaktować się z pierwotnym właścicielem i poprosić go, aby ponownie dodał folder do swojego Dropbox, a następnie przeniósł własność na Ciebie.

Jeśli nie możesz skontaktować się z właścicielem, możesz:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przeciągnąć pliki ze starego folderu do nowego.
 3. Ponownie zaprosić członków starego folderu udostępnionego do nowego folderu.

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego i opuścisz go bez przeniesienia własności, folder udostępniony nie będzie miał właściciela. Właściciel to jedyny członek mogący usuwać innych członków z folderu.

Jeśli nie potrzebujesz danego folderu, ale potrzebuje go inny członek, możesz uczynić go właścicielem. Najpierw musisz dodać folder udostępniony z powrotem do swojego konta Dropbox.

Dowiedz się, jak przenieść własność folderu na innego członka.
 

Jak mogę uzyskać uprawnienia do edycji folderu udostępnionego, który mogę tylko wyświetlać?

Uprawnienia może zmieniać właściciel folderu udostępnionego lub edytor. Jeśli chcesz mieć inną rolę w folderze udostępnionym, skontaktuj się z właścicielem lub dowolnym aktualnym edytorem i poproś o aktualizację Twoich uprawnień. Więcej informacji o rolach w folderze udostępnionym.
 

Skąd mam wiedzieć, czy mój folder został udostępniony?

Aby sprawdzić, czy folder jest aktywnie udostępniany między Tobą a innymi osobami mającymi do niego dostęp:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na lewym pasku bocznym.
  • Kliknij Więcej na lewym pasku bocznym, jeśli nie widzisz pozycji Udostępnione.
  • W przypadku folderów należących do kogoś innego: jeśli folderu udostępnionego nie ma na liście, oznacza to, że nie jesteś aktualnie członkiem. Skontaktuj się z właścicielem, aby Ci go udostępnił.
  • W przypadku folderów należących do Ciebie: jeśli osoba, której chcesz udostępnić folder, nie ma go na liście, oznacza to, że nie jest aktualnie członkiem. Osoba ta powinna zajrzeć na stronę Udostępnione i sprawdzić, czy może kliknąć Dołącz do folderu na danym folderze. Jeśli folderu tam nie ma, powinna skontaktować się z Tobą.
    

Jak mogę zobaczyć członków folderu udostępnionego?

Możesz wyświetlić listę członków folderu udostępnionego, wykonując poniższe instrukcje:
 

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, którego członków chcesz wyświetlić i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką skierowaną w górę).
 3. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
   

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder, którego członków chcesz wyświetlić, a następnie wybierz Udostępnij… obok ikony Dropbox.
 3. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
   

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „⁝” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „…” (iOS) obok odpowiedniego pliku lub folderu.
 3. Stuknij Zarządzaj dostępem (Android) lub Ustawienia folderu (iOS). 
 4. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.
highlighter icon

Uwaga: gdy przeniesiesz plik lub folder do folderu udostępnionego, każda osoba mająca dostęp do danego folderu udostępnionego uzyska dostęp do przeniesionego pliku lub folderu.

Co zrobić, jeśli brakuje plików z folderu udostępnionego należącego do kogoś innego?

Jeśli brakuje plików w folderze udostępnionym, należy najpierw sprawdzić, czy folder jest aktywny i czy inni członkowie z niego korzystają. Dowiedz się, jak wyświetlać aktywność dotyczącą plików w Dropbox.


Aby sprawdzić, czy brakuje plików:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com. 
 2. Kliknij Udostępnione na lewym pasku bocznym.
  • Kliknij Więcej na lewym pasku bocznym, jeśli nie widzisz pozycji Udostępnione.
 3. Kliknij w folder udostępniony, aby sprawdzić, czy są w nim pliki. Jeśli ich nie ma, być może właściciel folderu udostępnianego (lub członek z uprawnieniami do edycji) musi ponownie je udostępnić.

Co mogę zrobić, jeśli folder udostępniony ma taką samą nazwę jak inny folder?

Jeśli dołączysz do folderu udostępnionego o takiej samej nazwie jak folder już znajdujący się na Twoim koncie Dropbox, do nazwy folderu udostępnionego zostanie dodane (1).

Zmień nazwę pierwotnego folderu powodującego konflikt nazw (tego bez (1)). Następnie możesz usunąć (1) z nazwy folderu udostępnionego.

highlighter icon

Uwaga: jeśli pojawi się konieczność kontaktu z pomocą techniczną Dropbox w sprawie problemu z folderami udostępnionymi, zgłoszenia musi dokonać właściciel lub członek z uprawnieniami do edycji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności