​​Jeg har problemer med en delt mappe

Opdateret Oct 10, 2023

Der er nogle få situationer, hvor delte mapper ikke virker som forventet. Disse situationer er beskrevet i denne artikel, hvor du kan se, hvordan du løser problemer med delte mapper.

Hvis du ikke fandt svaret her, kan du se disse artikler:

Bruger du ikke Dropbox endnu? Se, hvordan du nemt kan dele mapper med Dropbox.

Jeg kan ikke se de nyeste versioner af filerne i en delt mappe

Der kan være flere årsager til, hvorfor du ikke får vist de nyeste versioner af filer i en delt mappe. Se denne artikel om problemer med filsynkronisering, eller se hver af situationerne nedenfor.

Hvis du sletter en delt mappe eller fjerner den fra din konto, har du ikke længere adgang til mappen. 

Sådan ser du, om du har slettet en delt mappe på dropbox.com:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Delt i venstre sidepanel.
  • Klik på Mere i venstre sidepanel, hvis du ikke kan se Delt.
 3. Klik på fanen Mapper øverst på siden.
  • De mapper, du har fjernet, eller de delte mapper, du endnu ikke er tilmeldt, viser knappen Bliv medlem af mappe, når du peger på dem med musen. Klik på Bliv medlem af mappe for at føje mappen til din konto igen.

Hvis du har installeret computerappen, synkroniseres den delte mappe automatisk igen. Hvis den ældre version findes på samme placering, synkroniserer Dropbox den nye version og tilføjer “(1)” sidst i navnet. Dette forhindrer et problem, hvor to mapper har samme navn.

Hvis du vil ændre eller gendanne det gamle navn, kan du omdøbe den gamle version til et vilkårligt navn og derefter omdøbe den nye version.

Hvis du ikke kan se de filer, du forventer at kunne se i en delt mappe, har du muligvis slettet mappen ved en fejl.

Kontrollér, at den mappe, du leder efter, stadig er delt:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Delt i venstre sidepanel.
  • Klik på Mere i venstre sidepanel, hvis du ikke kan se Delt.
 3. Find den delte mappe.

Hvis der står "Du er ikke tilmeldt denne mappe" under mappenavnet, har du ikke adgang til den delte mappe. Du kan få adgang ved at pege på mappen og klikke på Bliv medlem af mappe på siden Delt.

Hvis den delte mappe er aktiv, skal du kontrollere, om filerne findes i den delte mappe på dropbox.com. Hvis de mangler, kan du gendanne dine filer.

Jeg får ikke vist vinduet med indstillinger for delte mapper

Hvis vinduet med indstillinger for den delte mappe ikke vises, når du klikker på Del, skyldes det sandsynligvis en browserudvidelse eller et tilføjelsesprogram (f.eks. til blokering af pop op-vinduer eller annoncer) fra en tredjepart.

Du kan løse problemet ved midlertidigt at deaktivere eventuelle browserudvidelser eller tilføjelsesprogrammer. Når du ændrer indstillingerne for den delte mappe og ikke længere har brug for vinduet med indstillingerne for den delte mappe, kan du genaktivere browserudvidelserne.

Hvis du vil fortsætte med at bruge udvidelsen, kan du muligvis oprette en undtagelse for Dropbox eller tilføje https://www.dropbox.com på listen over godkendte adresser. Det er dog ikke alle udvidelser, der understøtter dette.

Jeg kan ikke dele en mappe, som er placeret i en anden delt mappe

Hvis du ikke kan dele en mappe i en anden mappe, kan dine delingstilladelser i mappen være begrænset af ejeren af den overordnede mappe. Prøv at kontakte ejeren af den overordnede mappe for at dele en mappe i vedkommendes delte mappe.

Hvis du stadig ikke kan dele en undermappe, har du muligvis nået grænsen for, hvor mange delte undermapper der kan oprettes i en enkelt mappe. Få mere at vide om grænsen for delte mapper.

Jeg er Dropbox Family-kunde

Dropbox Family-kunder kan ikke dele undermapper, som er placeret i en overordnet delt mappe, direkte. Hvis du har brug for at dele filer eller mapper, der er placeret i en overordnet delt mappe, kan du dele dem via et link.

En delt mappe har samme navn som en anden mappe

Hvis du tilmelder dig en delt mappe, der har samme navn som en mappe, der allerede findes i din Dropbox, føjes (1) til navnet på den delte mappe.

Omdøb den oprindelige mappe, som medfører navnekonflikten (dvs. mappen uden (1)). Derefter kan du fjerne (1) fra navnet på den delte mappe.

En delt mappe er placeret i en teammappe

Hvis du er på en teamkonto, har du muligvis en teammappe.

Hvis du flytter en delt mappe til en teammappe, overfører du ejerskabet af mappen til teamet. Du ejer ikke længere mappen, og du kan ikke fjerne mappen fra teammappen. Det er kun en administrator på teamet, der kan flytte en mappe ud af teammappen.

Hvis du vil, kan du oprette en kopi af mappen og flytte den til den foretrukne placering på din konto. Hvis mappen skal flyttes fra teammappen, skal du kontakte administratoren for teamet.

Ejeren af en delt mappe er ikke længere i virksomheden

Ejeren er sandsynligvis den person, der oprindeligt inviterede dig til en delt mappe. Hvis du ikke kan se en ejer til en delt mappe, kan ejeren allerede have forladt den. Hvis dette sker, kan du kontakte den oprindelige ejer og bede vedkommende om først at tilføje mappen i Dropbox igen og derefter overføre ejerskabet til dig.

Hvis du ikke kan kontakte ejeren, kan du:

 1. Oprette en ny delt mappe.
 2. Trække filerne fra den gamle mappe til den nye mappe.
 3. Invitere medlemmerne af den gamle delte mappe til den nye delte mappe.

Du har forladt mappen og vil overføre ejerskabet

Hvis du ejer en delt mappe og forlader den uden at overføre ejerskabet, vil den delte mappe ikke have nogen ejer. Ejeren er det eneste medlem, der kan fjerne medlemmer fra mappen.

Hvis du ikke længere har brug for mappen, men et andet medlem har brug for den, kan du gøre vedkommende til ejer af mappen. Start med at tilføje den delte mappe på din Dropbox-konto igen. Derefter kan du overføre ejerskabet af mappen til et andet medlem.

Jeg har brug for redigeringsadgang til en mappe, hvor jeg kun kan se indholdet

Ejeren eller redaktøren af en delt mappe kan ændre tilladelser. Hvis du har brug for at have en anden rolle i en delt mappe, skal du kontakte ejeren eller den aktuelle redaktør og bede om at få opdateret dine tilladelser. Få mere at vide om roller i en delt mappe.

Hvordan kan jeg se, om min mappe er delt?

Sådan kan du se, om en mappe deles aktivt mellem dig og andre, du vil give adgang til mappen:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Delt i venstre sidepanel.
  • Klik på Mere i venstre sidepanel, hvis du ikke kan se Delt.
  • For de mapper, der ejes af en anden: Hvis den delte mappe ikke vises, er mappen ikke delt med dig. Kontakt ejeren for at bede vedkommende dele den med dig.
  • For de mapper, du ejer: Hvis den person, du vil dele med, ikke kan se mappen, er mappen ikke delt med vedkommende. Vedkommende skal gå til siden Delt for at se, om vedkommende kan klikke på Bliv medlem af mappe på mappen. Hvis mappen ikke vises, skal personen kontakte dig.
    

Hvordan kan jeg se medlemmerne af en delt mappe?

Du kan se medlemmerne af en delt mappe ved at følge vejledningen nedenfor:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Delt i venstre sidepanel.
  • Klik på Mere i venstre sidepanel, hvis du ikke kan se Delt.
 3. Klik på “...” (tre prikker) ud for navnet på den mappe, du vil tjekke.
 4. Klik på Del
 5. Klik på Hvem har adgang.
 1. Åbn Dropbox-mappen i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Højreklik eller Ctrl-klik på mappen, og vælg Del.
 1. Åbn Dropbox-mobilappen.
 2. Tryk på “⁝” (lodrette prikker på Android) eller “…” (tre prikker på iPhone/iPad) ud for den korrekte mappe.
 3. Tryk på Mappeindstillinger.
 4. Tryk på området under [x] medlemmer.

I denne visning kan du se medlemmerne af den delte mappe, og du kan se deres adgangsrettigheder.

highlight icon

Bemærk! Når du flytter en fil eller mappe til en delt mappe, vil alle, der har adgang til den delte mappe, få adgang til den fil eller mappe, du flyttede til den delte mappe.

Hvad kan jeg gøre, hvis der mangler filer i en delt mappe, som jeg ikke ejer?

Hvis det ser ud til, at der mangler filer i en delt mappe, skal du først kontrollere, om mappen er aktiv, og om der er andre medlemmer, der bruger den. Sådan gør du:

 1. Log på dropbox.com. 
  • Sørg for, at du er på siden Alle filer . Hvis du ikke er det, skal du klikke på Alle filer i venstre sidepanel.
 2. Klik på Delt i venstre sidepanel.
  • Klik på Mere i venstre sidepanel, hvis du ikke kan se Delt.
 3. Kontrollér, om filerne vises. Hvis de ikke gør, skal ejeren af den delte mappe (eller et medlem med redigeringsadgang) muligvis dele den igen.
highlight icon

Bemærk! Hvis du har brug for at kontakte Dropbox-support om et problem med delte mapper, skal ejeren (eller et medlem med redigeringsadgang) sende anmodningen.

Hjalp denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Andre måder, du kan få hjælp på