​​Ik heb problemen met een gedeelde map

Er zijn een paar situaties waarin gedeelde mappen mogelijk niet goed werken. Deze situaties en de oplossingen ervoor worden in dit artikel beschreven. Lees dit artikel daarom eerst als je problemen ondervindt met gedeelde mappen.

Als je hier geen antwoord vindt op je vraag, raadpleeg dan deze artikelen:

Gebruik je Dropbox nog niet? Ontdek hoe je met Dropbox zonder moeite mappen kunt delen.

Gedeelten in dit artikel:

Ik kan de meest recente versies van bestanden in een gedeelde map niet zien

Als je de meest recente versies van bestanden in een gedeelde map niet kunt zien, kan dat verschillende oorzaken hebben. Raadpleeg dit artikel over problemen met het synchroniseren van bestanden of bekijk elk van de onderstaande beschrijvingen van mogelijk relevante situaties.

1. Je hebt een gedeelde map uit je account verwijderd

Als je een gedeelde map verwijdert of uit je account verwijdert, heb je geen toegang meer tot de map. 

Ga als volgt na of je een gedeelde map op dropbox.com hebt verwijderd:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Gedeeld in de linkerzijbalk.
 3. Klik op het tabblad Mappen bovenaan de pagina.

4. Wijs de map aan die je wilt toevoegen en selecteer Toevoegen aan Dropbox.

Als je de desktopapp hebt geïnstalleerd, wordt de gedeelde map automatisch opnieuw gesynchroniseerd. Als de oudere versie zich op dezelfde locatie bevindt, synchroniseert Dropbox de nieuwe versie en voegt '(1)' toe aan het einde van de naam. Dit voorkomt dat je twee mappen met dezelfde naam hebt.

Als je de oude naam wilt wijzigen of herstellen, kun je de naam wijzigen van de oude versie en vervolgens de nieuwe versie een andere naam geven.

2. Er ontbreken bestanden in een gedeelde map en je hebt ze niet verwijderd

Als je in een gedeelde map niet de bestanden ziet die je had verwacht te zien, heb je de map misschien per ongeluk verwijderd.

Controleer als volgt of de map die je bekijkt nog steeds wordt gedeeld:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Gedeeld in de linkerzijbalk.
 3. Zoek de gedeelde map.

Als je 'Niet toegevoegd aan Dropbox' onder de mapnaam ziet, heb je de gedeelde map verwijderd. Je kunt Toevoegen aan Dropbox selecteren vanaf de pagina Gedeeld.

Als de gedeelde map actief is, controleer dan of je bestanden in de gedeelde map op dropbox.com staan. Als dat niet zo is, kun je je bestanden terugzetten.

Ik zie het venster Opties voor gedeelde mappen niet

Als het venster Opties voor gedeelde mappen niet wordt weergegeven wanneer je op Delen klikt, is er waarschijnlijk sprake van een probleem met een browserextensie of add-on van derden (zoals een blokkering van pop-ups of advertenties).

Om dit op te lossen moet je actieve browserextensies of add-ons tijdelijk uitschakelen. Zodra je de instellingen voor gedeelde mappen hebt gewijzigd en het venster Opties voor gedeelde mappen niet langer nodig hebt, kun je deze browserextensies opnieuw inschakelen.

Als je de extensie wilt blijven gebruiken, kun je mogelijk een uitzondering maken voor Dropbox of https://www.dropbox.com toevoegen aan de lijst met toegestane websites (whitelist). Deze functie wordt echter niet door alle extensies ondersteund.

Ik kan een map in een andere gedeelde map niet delen

Als je een map in een andere map niet kunt delen, zijn je machtigingen in die map mogelijk beperkt door de eigenaar van de bovenliggende map. Neem contact op met de eigenaar van de bovenliggende map om deze te vragen de map in de gedeelde map te delen.

Wanneer je nog steeds geen submap kunt delen, heb je wellicht het limiet bereikt van het aantal gedeelde submappen dat in één map kan worden aangemaakt. Meer informatie over de limieten voor gedeelde mappen.

Ik ben een gebruiker van Dropbox Family

Gebruikers van Dropbox Family kunnen submappen in bovenliggende gedeelde mappen niet rechtstreeks delen. Als je bestanden of mappen in een bovenliggende gedeelde map wilt delen, kun je deze wel delen via een link.

Een gedeelde map heeft dezelfde naam als een andere map

Als je lid wordt van een gedeelde map met dezelfde naam als een andere map in je Dropbox-account, wordt een(1) toegevoegd aan de naam van de gedeelde map.

Wijzig de naam van de oorspronkelijke map (de map zonder de (1) in de naam) om het naamconflict op te lossen. Nu kun je de (1) verwijderen uit de naam van de gedeelde map.

Een gedeelde map staat in een teammap

Als je op een teamaccount zit, heb je mogelijk een teammap.

Als je een gedeelde map naar een teammap verplaatst, draag je het eigendom van die map automatisch over aan het team. Je bent dan dus niet langer de eigenaar van de map, en je kunt de map ook niet meer verwijderen uit de teammap. Alleen teambeheerders kunnen mappen uit teammappen verplaatsen.

Eventueel kun je een kopie van de map maken en deze naar de gewenste locatie in je account verplaatsen. Als je de map uit de teammap wilt verwijderen, neem dan contact op met de beheerder van je team.

De eigenaar van een gedeelde map heeft deze verlaten

De eigenaar is waarschijnlijk degene die jou in eerste instantie heeft uitgenodigd voor de gedeelde map. Als je geen eigenaar ziet voor een gedeelde map, heeft de eigenaar de map mogelijk al verlaten. In dat geval kun je contact opnemen met de oorspronkelijke eigenaar en hem of haar vragen eerst opnieuw lid te worden van de map en vervolgens de map toe te voegen aan zijn of haar Dropbox en dan de eigendom over te dragen aan jou.

Als je de eigenaar niet kunt bereiken, kun je het volgende doen:

 1. Maak een nieuwe gedeelde map.
 2. Sleep de bestanden uit de oude map naar deze nieuwe map.
 3. Nodig leden van de oude gedeelde map opnieuw uit voor deze nieuwe gedeelde map.

Je hebt de map niet meer nodig en wilt het eigendom overdragen

Als je eigenaar van een gedeelde map bent en deze verlaat zonder het eigendom over te dragen, wordt de gedeelde map een map zonder eigenaar. Alleen een eigenaar kan leden uit een map verwijderen.

Als je deze map niet meer nodig hebt, maar een ander lid wel, kun je dat lid instellen als de eigenaar. Voeg de gedeelde map eerst weer toe aan je Dropbox-account. Vervolgens kun je het eigendom van de map overdragen aan een ander lid.

Ik heb bewerkingsmachtigingen nodig voor een gedeelde map die alleen ik kan weergeven

Alleen de eigenaar of een bewerker van een gedeelde map kunnen de machtigingen ervan wijzigen. Als je je rol binnen een gedeelde map wilt wijzigen, kun je contact opnemen met de eigenaar of een van de huidige bewerkers om je machtigingen te laten aanpassen. Meer informatie over rollen in een gedeelde map.

Hoe weet ik of mijn map is gedeeld?

Controleer als volgt of een map actief wordt gedeeld tussen jou en de andere personen die je toegang wilt verlenen tot die map:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Alle bestanden in de linkerzijbalk.
  • Voor mappen waarvan iemand anders eigenaar is: als je de gedeelde map niet ziet staan, ben je op dit moment geen lid. Controleer de pagina Gedeeld om te zien of je op Toevoegen aan Dropbox in de map kunt klikken. Als je de map daar niet ziet staan, vraag dan de eigenaar om de map met je te delen.
  • Voor mappen waarvan je zelf eigenaar bent: als de persoon met wie je wilt delen de map niet in de lijst ziet staan, is die persoon op dit moment geen lid. Deze persoon moet op de pagina Gedeeld nagaan of het mogelijk is om in de map op Toevoegen aan Dropbox te klikken. Als de map daar niet wordt weergegeven, moet de persoon contact met jou opnemen.

Hoe kan ik alle leden van een gedeelde map weergeven?

Volg de onderstaande instructies om de leden van een gedeelde map te bekijken:

Op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Gedeeld in de linkerzijbalk.
 3. Klik op '' (drie puntjes) naast de naam van de map waarvan je de leden wilt bekijken.
 4. Klik op Delen
 5. Klik op Wie heeft toegang?

In de Dropbox-desktopapp:

 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of de Finder (Mac).
 2. Klik met de rechtermuisknop op de betreffende map (of houd op de Mac de Control-toets ingedrukt) en selecteer Delen....

In de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op "⁝" (drie puntjes verticaal op Android) of "..." (drie puntjes horizontaal op iPhone/iPad) naast de juiste map.
 3. Tik op Mapinstellingen.
 4. Tik op het gedeelte onder [x] leden.

In dit overzicht zie je de leden van de gedeelde map en welk type toegang ze hebben.

Opmerking: Wanneer je een bestand of map verplaatst naar een gedeelde map, krijgt iedereen die toegang heeft tot die gedeelde map, ook toegang tot het verplaatste bestand of de verplaatste map.

Wat moet ik doen als er bestanden ontbreken in een gedeelde map waarvan ik niet de eigenaar ben?

Als er bestanden lijken te ontbreken in een gedeelde map, controleer dan eerst of de map actief is en of andere leden deze gebruiken. Dat doe je als volgt:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Alle bestanden in de linkerzijbalk.
 3. Zoek en open je map.
 4. Ga na of de bestanden verschijnen. Als dat niet het geval is, moet de eigenaar van de gedeelde map (of een lid met bewerkingsrechten) de map mogelijk opnieuw delen.

Opmerking: als je contact moet opnemen met Dropbox-support over een probleem met gedeelde mappen, moet de eigenaar (of een lid met bewerkingsrechten) dit verzoek indienen.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.