Vanliga delningsfel i Dropbox och hur du löser dem

Uppdaterat Jan 22, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare.

Ibland kan du få ett felmeddelande när du försöker dela en Dropbox-fil eller -mapp. Om så är fallet, läs vidare för att lära dig varför detta kan ha hänt och hur du åtgärdar problemet.

 

Om du har skickat eller tagit emot en delad länk som inte fungerar eller ger ett 404-felmeddelande kan du läsa om hur du felsöker delade länkar.

Fel: ”Det finns för många filer.”

Vad har hänt

Du försökte dela eller ta bort delning för en mapp som innehåller ett mycket stort antal filer. 

Så åtgärdar du det

Om du försöker dela en mapp gör du så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Leta reda på mappen med för många filer och byt namn på den.
 3. Klicka på Skapa.
 4. Klicka på Delad mapp i menyn som visas.
 5. Välj Jag vill skapa och dela en ny mapp.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Lägg till ett namn på mappen och lägg sedan till mejladressen för de personer du vill dela till i rutan Till:.
 8. Klicka på Dela mapp.
 9. I Dropbox-klienten öppnar du den gamla mappen som du ville dela. 
 10. Kopiera alla filer i den här mappen.
 11. Öppna din nya delade mapp.
 12. Klistra in filer från den gamla mappen i den nya delade mappen. Nu kommer dessa filer att synkas med medlemmarna i den delade mappen.
   

Detta fel påverkar endast skapandet av den delade mappen och kommer inte att påverka framtida inbjudningar till mappen.

Om du försöker ta bort delning för en mapp, gör du så här:

 1. Flytta innehållet i den delade mappen till en annan odelad mapp på datorn.
 2. Låt Dropbox synka den här flytten.
 3. Ta bort delning av den nu tomma delade mappen.
 4. Flytta tillbaka innehållet till mappen som inte längre delas, eller radera den och använd den nya mappen istället.

Fel: ”Du skickade för många inbjudningar.”

Vad har hänt

Du skickade många inbjudningar på kort tid. För att förhindra missbruk finns det en gräns för hur många inbjudningar till delade mappar du kan skicka under 24 timmar.

Så åtgärdar du det

Om du når gränsen måste du vänta 24 timmar innan du kan skicka fler inbjudningar.

Fel: ”Delningen misslyckades.” eller ”Det går inte att dela med användaren”.

Vad har hänt

Du försökte dela med någon som inte gick att dela med. Vi meddelar dig hur många användare du lyckades delade med och hur många som inte kunde bjudas in. Detta kan bero på att:

 • De inbjudna är med i ett Dropbox-team som inte tillåter medlemmarna att ta emot inbjudningar från någon utanför teamet
 • Du är med i ett Dropbox-team som inte tillåter dig att bjuda in medlemmar som inte är med i ditt team

Så här åtgärdar du det:

Om du är med i en Dropbox-teamplan kontaktar du din administratör och ber personen att ändra dina teaminställningar.

Om användaren du försöker dela med är med i en Dropbox-teamplan ber du honom eller henne att kontakta sin administratör för att ändra dessa inställningar.

Fel: ”Du har inte behörighet att utföra den här åtgärden.”

Vad har hänt

 • Ägaren till mappen du försökte dela tillåter inte redaktörer att dela med andra medlemmar.
 • Du har skrivskyddad åtkomst till filen eller mappen. I dessa fall kan du inte bjuda in andra medlemmar till den filen eller mappen.

Så åtgärdar du det

Kontakta ägaren av filen eller mappen för att göra dig till redaktör. Om du redan är redaktör, be dem ändra inställningarna som tillåter redaktörer att bjuda in personer.

Fel: ”Det gick inte att hitta den angivna filen.”

Vad har hänt

Filen du försökte dela finns inte längre i ditt Dropbox-konto. Detta kan hända om filen raderades eller togs bort från Dropbox, av dig eller av en annan medlem i mappen.

Så åtgärdar du det

Du kan återskapa en fil eller mapp som har raderats eller tagits bort från ditt Dropbox-konto. Lär dig hur du återställer eller återskapar Dropbox-filer och -mappar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp