Felsök delade länkar

Uppdaterat Oct 10, 2023
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

Om din delade länk inte fungerar eller om den visar ett 404-fel ska du kontrollera följande orsaker:

Felsökningssteg

Har du raderat filen eller mappen?

Din delade länk fungerar inte om filen eller mappen raderades. Om du återskapar den raderade filen eller mappen kommer den delade länken att fungera igen.

Har du raderat länken?

Om du inte ser länken i listan kan du ha raderat den. Du kan skapa en ny länk till filen eller mappen du vill dela.

Har länken upphört att gälla?

Om du använder Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus eller Enterprise och ställer in ett utgångsdatum för den delade länken kan den ha upphört att gälla. I det fallet måste du skapa en ny länk till filen eller mappen.

Ligger filen i en delad mapp?

Om du är med i ett Dropbox-teamkonto och filen du försöker dela finns i en delad mapp kan mappens ägare ha ändrat inställningarna så att länkar enbart kan delas med andra teammedlemmar. Teamadministratören kan också inaktivera möjligheten att dela länkar med personer utanför teamet.

Har du tagits bort eller raderats från ett Dropbox-teamkonto?

När du tas bort eller raderas från ett Dropbox-teamkonto förlorar du åtkomsten till teamets alla filer och Paper-dokument. Delade länkar som du skapar kan också vara raderade, beroende på inställningarna för behörighet:

 • Alla delade länkar som du skapar som är skrivskyddade raderas, såvida de inte är webbaserade filer, som Paper- eller Google-dokument.
 • Alla delade länkar som du skapar med redigeringsbehörighet förblir aktiva.

Har skaparen av länken lämnat mappen?

Delade länkar tillhör personen som ursprungligen skapade dem. Detta gäller för alla delade mappar, oavsett om de finns i ett team eller i ett personligt Dropbox-konto. Om skaparen av länken lämnar den delade mappen kommer länken att sluta fungera. För att de delade länkarna ska fungera igen måste personen som skapade de delade länkarna läggas tillbaka till den delade mappen.

Obs: Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Länkar bryts inte när länkskaparen lämnar en delad mapp.

Har länken spärrats?

Dropbox blockerar delade länkar när de orsakar ovanligt stora trafikmängder eller när de bryter mot vår policy för godtagbar användning (genom att till exempel sprida skräppost eller sabotageprogram). Läs mer om blockerade länkar.

Har du spolat tillbaka ditt Dropbox-konto?

Om du nyligen spolat tillbaka Dropbox-kontot kan det hända att din delade länk inte fungerar som förväntat.

 Vi rekommenderar att du gör följande:

 1. Logga in på dropbox.com. 
 2. Klicka på Delad på sidomenyn till vänster.
  • Klicka på Mer i den vänstra sidomenyn om du inte ser Delad.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill länken du har problem med.
 4. Välj Dela
 5. Klicka antingen på Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk som du vill ta bort.
 6. Klicka på Ta bort länk.
 7. Klicka på Radera igen.
 8. Skapa en ny delad länk till filen.

Öppnas den delade länken inte i webbläsaren?

Om du klickar på en delad länk och den inte öppnas kan det bero på ett problem med webbläsaren. Åtgärda detta genom att logga ut från Dropbox och klicka på den delade länken igen.

Fungerar länken fortfarande inte?

Om du fortfarande har problem med en delad länk rekommenderar vi att du kontaktar personen som skapat den delade länken eller kontaktar support om det är du som skapat länken. 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp