Radera en medlem från ett Dropbox Business-team

Om någon lämnar organisationen kan en administratör antingen

Obs! Om du vill arkivera en medlem i teamet måste du skapa arkiveringen innan du raderar medlemmen. Du kan inte arkivera raderade teammedlemmar.

Radera en Dropbox Business-teammedlem

Raderade teammedlemmar förlorar åtkomst till sina Dropbox Business teamkonton och alla filer, mappar och Paper-dokument i dem. När administratörer har raderat en teammedlem kan de återanvända medlemmens licens och bjuda in en annan person till teamet.

Radera en teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Välj om du vill överföra medlemmens filinnehåll till en annan teammedlem och om du vill radera innehåll på den här medlemmens enheter nästa gång de är online.
  • Under Vill du överföra denna medlems filinnehåll till en annan teammedlem? väljer du Överför nu eller Överför senare.
  • Under Vill du radera innehåll från den här medlemmens enheter nästa gång hen är online? väljer du Ja eller Nej.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Granska skärmen Ta bort konto helt för att bekräfta valet.
 9. Klicka på Radera konto.

Vad händer när jag raderar en teammedlem?

När du raderar en teammedlems konto händer flera saker:

 • Teammedlemmen förlorar åtkomst till kontot, inklusive alla filer och Paper-dokument
 • Alla delade länkar skapade med det kontot inaktiveras
 • Dropbox slutar att synka filer med teammedlemmens datorer och mobila enheter.
 • Teammedlemmen får ett mejl om att administratören har raderat kontot och att hen inte längre har åtkomst

Kan jag radera mitt eget konto?

Som Dropbox Business teamadministratör kan du inte ta bort ditt eget konto från teamet. I stället måste du utse en annan teammedlem till administratör och sedan låta den nya administratören radera ditt konto.

Kan teammedlemmar radera konton?

Nej! Dropbox Business-teammedlemmar kan inte radera sina egna konton. Du måste be om hjälp från Dropbox Business-administratören för att kunna lämna teamet

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!