Radera en medlem från ett Dropbox-teamkonto

Om någon lämnar organisationen kan en administratör antingen

Obs! Om du vill arkivera en medlem i teamet måste du skapa arkiveringen innan du raderar medlemmen. Du kan inte arkivera raderade teammedlemmar.

Så här raderar du en Dropbox-teammedlem

Raderade teammedlemmar förlorar åtkomst till sina Dropbox-teamkonton och alla filer, mappar och Paper-dokument i dem. När administratörer har raderat en teammedlem kan de återanvända medlemmens licens och bjuda in en annan person till teamet.

Radera en teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Välj om du vill överföra medlemmens filinnehåll till en annan teammedlem och om du vill radera innehåll på den här medlemmens enheter nästa gång de är online.
  • Under Vill du överföra denna medlems filinnehåll till en annan teammedlem? väljer du Överför nu eller Överför senare.
  • Under Vill du radera innehåll från den här medlemmens enheter nästa gång hen är online? väljer du Ja eller Nej.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Granska skärmen Ta bort konto helt för att bekräfta valet.
 9. Klicka på Radera konto.

Vad händer när jag raderar en teammedlem?

När du raderar en teammedlems konto händer flera saker:

 • Teammedlemmen förlorar åtkomst till kontot, inklusive alla filer och Paper-dokument.
 • Delade länkar som är skrivskyddade som har skapats av teammedlemmen raderas, såvida de inte är webbaserade filer som Paper- eller Google-dokument.
 • Delade länkar med redigeringsbehörigheter som har skapats av teammedlemmen förblir aktiva.
 • Dropbox slutar att synka filer med teammedlemmens datorer och mobila enheter.
 • Teammedlemmen får ett mejl om att administratören har raderat kontot och att hen inte längre har åtkomst.

Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Länkar som har skapats av en raderad teammedlem förblir aktiva om det underliggande materialet inte har raderats, till exempel innehåll i delade teammappar.
 • Externa partners har endast åtkomst till filer eller mappar som har inställningen Vem har tillgång inställd på Alla med länken i inställningarna för delade länkar för just den filen eller mappen.

Kan jag radera mitt eget konto?

Som administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du inte ta bort ditt eget konto från teamet. I stället måste du utse en annan teammedlem till administratör och sedan låta den nya administratören ta bort ditt konto.

Kan teammedlemmar radera konton?

Nej, Dropbox-teammedlemmar kan inte radera sina egna konton. Du måste be om hjälp från Dropbox-administratören för att kunna lämna teamet

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!