Lämna ett Dropbox-team

Uppdaterat Jun 11, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en process som är tillgänglig för kunder med Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise.

Om du är medlem i ett Dropbox-teamkonto kan din administratör hjälpa dig med att ta bort ditt konto. Läs om hur du tar bort ett konto från ett Dropbox-team om du är en administratör.

Lämna ett Dropbox-teamkonto

Din administratör kan ta bort ditt konto från ditt Dropbox-team när du lämnar organisationen. Det finns flera sätt att ta bort ditt konto från ditt team. Ditt konto kan:

 • Inaktiveras från teamet
 • Raderad från teamet
 • Konverterat till ett personligt konto

Du kan inte lämna ett Dropbox-team utan hjälp från en administratör. Kontakta administratören för att välja det bästa alternativet för ditt arbetskonto.

highlighter icon

Obs! Om du är medlem i ett team i låst tillstånd kan du lämna ditt team utan hjälp från en administratör.

Vanliga frågor om att lämna ett teamkonto

När kontot inaktiveras förlorar du åtkomst till det omedelbart. Synkning stoppas och du kommer inte komma åt ditt konto på dropbox.com. Administratören kan välja att radera dina arbetsfiler från alla enheter du har kopplat. Inga filer raderas från Dropbox-kontot och administratören kan när som helst aktivera kontot igen.

Om du har kopplat ett personligt och jobbrelaterat konto kan du fortfarande komma åt ditt personliga konto på alla kopplade enheter samt dropbox.com.
 

Hur kan jag aktivera mitt teammedlemskonto igen?

Prata med administratören om att återaktivera ditt konto. Om du är en administratör läser du om hur du aktiverar ett inaktiverat användarkonto igen.
 

Kan jag skapa ett nytt Dropbox-konto när jag är avstängd?

Du kan skapa ett nytt Dropbox-konto med en annan mejladress. Du kan dock inte använda samma mejladress som ditt teamkonto.

När kontot raderas förlorar du åtkomst till det omedelbart. Filer slutar synka på alla dina enheter och du förlorar åtkomst till kontot på dropbox.com Administratören kan överföra arbetsfilerna till en annan teammedlem samt kan radera din jobbrelaterade Dropbox-mapp från kopplade enheter.

Du kommer inte att kunna skapa ytterligare ett Dropbox-konto med samma mejladress förrän efter 30 dagar.

Vilka filer kan överföras?

Din admin kan överföra filer från ditt teammedlemskonto till en annan teammedlem när ditt konto raderas.
 

Detta överförs:

 • Alla befintliga mappar och filer
 • Alla raderade filer
 • Ägarskap för delade mappar du äger
 • Medlemskap i delade mappar som ägs av andra medlemmar i Dropbox-teamet
 • Ägarskap av Paper-dokument du skapat
 • En kopia av mappen Appar som innehåller programdata från tredje part


Detta överförs inte:

 • Delade länkar som du har skapat (länkarna fungerar inte längre)
  • Obs! Om kontot har blivit avstängt istället för raderat så kommer Delade länkar fortfarande att fungera.
 • Tidigare versioner av filer
 • Medlemskap i delade mappar som ägs av personer utanför ditt Dropbox-team. Endast kopior av dessa mappar överförs.
 • Åtkomst till Paper-dokument du inte ägde
 • Datalagringar (en specifik typ av data som utvecklare av vissa program från tredje part kan använda för att lagra sina programdata)

Vad händer med filerna på mina kopplade enheter?

När en Dropbox-administratör raderar ditt jobbkonto från teamet har hen alternativet att radera hela den jobbrelaterade Dropbox-mappen från alla kopplade enheter.
 

Vad händer med mitt kopplade personliga Dropbox-konto?

Om du har kopplat ditt personliga konto och ditt jobbrelaterade konto kan en administratör inte radera eller inaktivera ditt personliga konto. 
 

Går det att återaktivera mitt jobbkonto om jag har tagits bort från ett Dropbox-team?

Kontakta administratören för att be att de återställer ditt konto om det raderades de senaste sju dagarna. Om du är en administratör läser du om hur du aktiverar ett inaktiverat eller raderat medlemskonto igen.
 

Om det har gått mer än sju dagar kan Dropbox support återställa kontot under begränsade omständigheter. Av säkerhetsskäl behöver vi dock tillåtelse från administratören för ditt tidigare Dropbox-team innan vi återställer kontot. Kontakta Dropbox support med följande information för hjälp:

 1. Bekräftelse att du vill återställa ett konto som raderades från ett Dropbox-team.
 2. Namnet på ditt tidigare Dropbox-team.
 3. Mejladressen till din tidigare teamadmin.


Sedan försöker vi att återaktivera kontot.

När ditt konto tas bort från ett team blir ditt konto ett Dropbox Basic-konto. Du behåller alla privata filer och mappar samt delade mappar som du äger. 
highlighter icon

Obs! Dropbox Replay-material överfördes inte.

Vad behåller jag?

 • Alla privata filer eller mappar
 • Delade mappar du äger
 • Delade mappar som ägs av icke-teammedlemmar
 • Delade mappar som ägs av teamet och som du bjöds in till innan du gick med i teamet
 • Paper-dokument
 • Åtkomst till filer i delade mappar som ägs av teammedlemmar som du var inbjuden till innan du gick med i teamet eller som inte har teambehörighet

Vad förlorar jag åtkomst till?

 • Teammappar
 • Filer i delade mappar som ägs av andra teammedlemmar och som du inbjudits till efter att du gick med i teamet eller som har behörighet begränsad till enbart teamet
 • Teamets delade lagringsutrymmeskvot
 • Dropbox teamfunktioner
highlighter icon

Obs! Om du har anslutit ett personligt konto och ett jobbkonto kopplas kontona från.

Så lämnar du ett teamkonto om ditt team är i ett låst tillstånd

Om du är medlem i ett team som är i ett låst tillstånd kan du lämna teamet och konvertera ditt medlemskonto till ett kostnadsfritt Dropbox Basic-konto. Din personliga mapp kommer att flyttas till det nya kontot, men du kommer att förlora åtkomsten till det mest av teammaterialet. Om du vill veta mer om vad du förlorar åtkomst till efter att du har konverterat till ett Basic-konto kan du läsa fliken Konton som konverterats till ett personligt konto i avsnittet ovan.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till https://www.dropbox.com/team/decide.
  • Obs: Länken ovan är endast tillgänglig om ditt team för närvarande är i låst läge.
 3. Klicka på Lämna teamet [Teamnamn]
 4. Kryssa i rutan bredvid Jag förstår att jag måste bjudas in av teamadmin om jag vill gå med i team igen.
 5. Klicka på Lämna teamet och logga ut.
 6. Du kan logga in på ditt Dropbox Basic-konto med samma mejladress och lösenord som du använde för ditt medlemskonto. Du kan även ändra mejladressen som är kopplad till ditt nya Dropbox Basic-konto.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp