Vad är låsning?

Ert team kan bli låst om provperioden går ut eller om ni nedgraderar er plan. Om teamet blir låst kan ni visa filerna och mapparna i ert Dropbox-konto, men ni kan inte redigera. Följande saker händer:

 • Era filer synkas inte längre
 • Ni kan inte skapa eller ladda upp nya filer och mappar
 • Funktioner som att bjuda in nya medlemmar, stänga av medlemmar och hantera grupper inaktiveras

Få bort låsningen så här

Är du teammedlem har du två alternativ:

Är du administratör kan du uppgradera prenumerationen eller upplösa teamet.

Uppgradera prenumerationen från en låsning

Så här uppgraderar du prenumerationen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Visa nästa steg i den röda bannern längst upp på skärmen.
 3. Klicka på den blå knappen Behåll Dropbox Business.
 4. Fyll i betalningsuppgifter.
  • Obs! Innan du uppgraderar kan du överväga att ta bort användare som inte behöver ha tillgång till teaminnehållet. Då slipper du betala för onödiga licenser. Det kan också vara läge att avbryta mindre viktiga väntande inbjudningar.
 5. Klicka på Köp.

Obs! Efter uppgraderingen måste du på nytt bjuda in medlemmar som kan ha lämnat teamet medan det var låst. Medlemmarna måste godkänna inbjudan för att kunna gå med i teamet igen.

Upplös ditt team

När du upplöser ett team kommer alla teammedlemmars konton bli enskilda Dropbox-konto. Administratörer får en kopia av allt teaminnehåll. Teammedlemmar som inte är administratörer förlorar tillgång till teaminnehållet. Teammedlemmarna har fortfarande tillgång till sina egna filer och mappar.

När ett team upplöses händer dessutom följande:

 • Teamstrukturen raderas
 • Delade mappar som inte finns i teamutrymmen behåller sina delningsförhållanden
 • Väntande inbjudningar raderas
 • Inaktiverade användare raderas
 • Delade länkar för teamägt innehåll fungerar inte längre, men det gör länkar för delade mappar/filer
 • Teaminnehåll som har skapats av raderade teammedlemmar förloras permanent om ingen kontoöverföring sker.
 • Arkiverade mappar raderas
 • Raderade filer och mappar kan inte längre återskapas

Upplös teamet så här:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Visa nästa steg i den röda bannern längst upp på skärmen.
 5. Klicka på Säg upp Dropbox Business och upplös teamet.
 6. Markera rutan som säger ”Jag förstår att upplösning av teamet är permanent och att medlemmarna kan bevara teamdata.” 
 7. Klicka på Upplös teamet och logga ut. Ditt team loggas ut när upplösningen har slutförts.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!