Vad är låsning?

Uppdaterat Nov 22, 2023
person icon

I den här artikeln beskrivs en status som gäller för vissa Dropbox-teamkonton.

Obs! Vi lanserar en ny upplevelse för låsta tillstånd.Innan du läser den här artikeln, kontrollera att den gäller för din upplevelse av låst tillstånd.
 

Om du klickar på den här länken och ser en sida där det står Välj vad du vill göra med teamets filer och konton, så gäller informationen i den här artikeln inte för ditt team. Då bör du istället läsa den här artikeln.
 

 

Om du ser en sida där det står Du är på väg att avsluta Dropbox för team och upplösa teamet [Teamnamn] gäller informationen i den här artikeln för ditt team.
 

 

Ditt team kan hamna i ett låst tillstånd om din provperiod för Dropbox Standard, Business, Advanced eller Business Plus går ut eller om du avbryter teamplanen.
 

Vid en låsning:

 • Dina filer kommer inte att synkroniseras.
 • Ni kan inte skapa eller ladda upp nya filer och mappar.
 • Du kommer att kunna visa och ladda ner filer och mappar från ditt Dropbox-konto, men du kommer inte att kunna redigera dem.
 • Funktioner som att bjuda in nya medlemmar, stänga av medlemmar och hantera grupper inaktiveras.
 • Om du har Dropbox Business, Business Plus eller är registrerad för betaåtkomst med Dropbox Standard eller Advanced kommer alla underskriftsfunktioner inaktiveras på dropbox.com och Dropbox för mobila enheter.

Få bort låsningen så här

Om du är teammedlem kan du:

Om du är administratör kan du antingen köpa en teamprenumeration eller upplösa ditt team.

Administratörer: Välj vad du vill göra om ditt team är i ett låst tillstånd

Köp en team prenumeration

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Granska alternativ i den röda bannern högst upp på skärmen.
 3. Klicka på den blå knappen Behåll Dropbox för team.
 4. Fyll i din faktureringsinformation.
highlight icon

Obs! Innan du uppgraderar bör du ta bort användare som inte behöver ha åtkomst till teamets material. Då slipper du betala för onödiga licenser.Du bör också avbryta mindre viktiga väntande inbjudningar.

5. Klicka på Köp.
highlight icon

Obs! Efter uppgraderingen måste du på nytt bjuda in medlemmar som kan ha lämnat teamet medan det var låst. Dessa medlemmar kommer inte att gå med på nytt team förrän de accepterar inbjudan.

När du upplöser ett team kommer alla teammedlemmars konton bli enskilda Dropbox-konto.administratör får en kopia av allt team Material förutom Replay, Studio och Capture team Material.Teammedlemmar behåller åtkomst till sina egna filer och mappar samt behåller ägarskap av mallar för underskrift som de har skapat.
highlight icon

Obs! Delade mappar i teammappar raderas inte när ett team löses upp.

När ett team upplöses händer dessutom följande:

 • Teamstrukturen raderas.
 • Medlemmar med åtkomst till delade mappar utanför teamutrymmen behåller åtkomst och behörigheter till dessa mappar.
 • Alla som får tillgång till delade mappar inom teammappar behåller sina behörigheter så att de kan se och interagera med materialet i mapparna.
 • Väntande inbjudningar raderas.
 • Inaktiverade användare raderas.
 • Delade länkar för teamägt innehåll fungerar inte längre, men det gör länkar för delade mappar/filer.
 • Material från raderade teammedlemmar förloras permanent om inte en kontoöverföring har slutförts. 
 • Arkiverade mappar raderas.
 • Raderade filer och mappar kan inte återskapas.
 • Väntande begäranden om underskrifter avbryts.
 • Signerade dokument kan inte redigeras, men de kan fortfarande visas eller laddas ner av alla administratörer.
 • Mallar för underskrift kommer att låsas. Du kan låsa upp och återställa användningen av mallar genom att köpa Dropbox Essentials, Business eller Business Plus.
   

 

Upplös teamet så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Granska alternativ i den röda bannern högst upp på skärmen.
 3. Klicka på Säg upp Dropbox och upplös teamet.
 4. Kryssa i rutorna bredvid:
  • Jag förstår att det är permanent att radera eller upplösa teamet. Teamet [Teamnamn] upphör att existera.
  • Jag förstår att jag förlorar återstående dagar av den kostnadsfria teamprovperioden.
   • Obs! Detta visas bara om du har en gratis teamprovperiod.
 5. Klicka på Upplös teamet och logga ut

Detta utlöser upplösningsprocessen. Ditt team kommer att loggas ut när upplösningen är klar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!