Hantera inbjudningar för ditt Dropbox Business-team

Vissa typer av Dropbox företagsadministratörer kan hantera inställningar för inbjudningar och medlemskap från adminkonsolen. Läs mer om administratörsbehörigheter.

Hantera medlemsinställningar

Så här hanterar du vem som kan bjuda in personer och hur personer kan gå med i ditt team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Medlemskap.
 5. Växla inställningen du vill ändra till på eller av.
  • Medlemmar får bjuda in personer till teamet – om den här inställningen är på kan teammedlemmar bjuda in personer till teamet. Du kan välja om alla medlemmar kan bjuda in personer eller om endast godkända medlemmar kan det. Du kan välja om dessa medlemmar kan bjuda in alla eller endast personer med e-postadresser med organisationens domän. Om en medlem bjuder in någon får du ett e-postmeddelande. Du får också ett e-postmeddelandenär den nya medlemmen går med.
  • Medarbetare kan hitta teamet – om den här inställningen är på kommer användare inom organisationens domän och även andra användare utanför teamet att kunna upptäcka ditt team och begära att gå med från dropbox.com/team. Om du markerar rutan under den här inställningen kan användare i organisationens domän automatiskt gå med utan ditt godkännande.

Hantera väntande inbjudningar

Ej accepterade inbjudningar att gå med i ditt Dropbox-företagsteam kallas ”väntande inbjudningar”. Du får ett e-postmeddelande när medlemmen accepterar din inbjudan, men du kan lägga till väntande medlemmar i delade mappar och grupper även om de inte har accepterat.

Du kan skicka om inbjudningar till väntande medlemmar för att påminna dem om att gå med i ditt team. Du kan också ta bort inbjudningar som inte har accepterats.

Skicka om en inbjudan till en väntande medlem

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på Hantera i rutan med rubriken [x] medlemmar väntar.
 5. Under Inbjuden, men har inte gått med klickar du på Skicka påminnelse vid användaren som du vill skicka inbjudan till.
  • Obs! Om det står Ogiltigt vid en användares namn betyder det att e-postadressen kan ha ändrats sedan du skickade inbjudan. Skicka inbjudan till den nya e-postadressen istället.

Inbjudan kommer att skickas till den personens mejladress igen.

Skicka om en inbjudan till alla väntande medlemmar

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Insikter.
 4. I rutan Licenser klickar du på Skicka inbjudningar igen under avsnittet med rubriken Väntande inbjudningar.
 5. Skriv ett meddelande i popupfönstret och klicka på Skicka meddelande.

Inbjudningar skickas till alla väntande medlemmars e-postadresser igen.

Dra tillbaka en inbjudan

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på Hantera i rutan med rubriken [x] medlemmar väntar.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter ”...” intill den inbjudna personen som du vill ta bort inbjudan för
 6. Klicka på Ta bort inbjudan.
Om du inte längre behöver licensen som var avsedd för den medlemmen kan du ta bort den.

Obs

 • Om du har lagt till filer till en väntande medlems konto eller lagt till den väntande medlemmen i delade mappar eller grupper, kan du överföra kontot till en annan teammedlem innan du drar tillbaka inbjudan. 
 • Om användaren redan har ett Dropbox-konto påverkas inte detta befintliga konto när du drar tillbaka inbjudan. 
 • Du kan inte inaktivera eller använda fjärradering på en väntande medlems konto.

Bjuda in eller avfärda förfrågningar om att gå med

Så här bjuder du in manuellt eller avfärdar förfrågningar om att gå med i ditt team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på Hantera i rutan med rubriken [x] medlemmar väntar.
 5. Under Begäran om medlemskap klickar du på Skicka inbjudan eller Neka intill de begäranden du vill godkänna eller neka.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!