Zarządzanie zaproszeniami do swojego zespołu Dropbox Business

Niektórzy administratorzy Dropbox Business mogą zarządzać ustawieniami zaproszeń i członkostwa w konsoli administratora. Dowiedz się więcej o uprawnieniach administratorów.

Zarządzanie ustawieniami członkostwa

Aby zarządzać tym, kto może zapraszać inne osoby oraz w jaki sposób osoby te mogą dołączać do zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Członkostwo.
 5. Przełącz ustawienie, które chcesz włączyć lub wyłączyć.
  • Członkowie mogą zapraszać inne osoby do zespołu — jeśli to ustawienie jest włączone, członkowie zespołu mogą zapraszać do zespołu inne osoby. Możesz wybrać, czy zapraszanie innych osób możliwe jest przez wszystkich członków, czy tylko przez zatwierdzonych członków. Możesz także wybrać, czy ci członkowie mogą zapraszać dowolne osoby, czy tylko osoby z adresami e-mail w domenie Twojej organizacji. Gdy członek zespołu zaprosi inną osobę, otrzymasz e-mail z powiadomieniem. Otrzymasz również e-mail z powiadomieniem, gdy nowy członek dołączy.
  • Współpracownicy mogą wyszukać zespół — jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy z domeny Twojej organizacji oraz współpracownicy spoza Twojego zespołu mogą znajdować Twój zespół oraz prosić o dołączenie na stronie dropbox.com/team. Jeśli zaznaczysz pole znajdujące się pod tym ustawieniem, użytkownicy z domeny Twojej organizacji będą mogli dołączać automatycznie bez Twojego zatwierdzenia.

Zarządzanie oczekującymi zaproszeniami

Niezaakceptowane zaproszenia do zespołu w Dropbox Business są nazywane „zaproszeniami oczekującymi”. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy członek zaakceptuje Twoje zaproszenie, ale możesz dodać oczekujących członków do udostępnionych folderów i grup, nawet jeśli nie zaakceptowali zaproszenia.

Możesz ponownie wysłać zaproszenia do oczekujących członków, aby przypomnieć im o dołączeniu do zespołu. Możesz także anulować zaproszenia, które nie zostały przyjęte.

Ponowne wysyłanie zaproszenia do oczekującego członka

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Zarządzaj w polu zatytułowanym Oczekuje [x] członków.
 5. W sekcji Zaproszeni, ale nie dołączyli kliknij Wyślij przypomnienie obok użytkownika, któremu chcesz wysłać przypomnienie.
  • Uwaga: Jeśli obok nazwy użytkownika znajduje się wyraz Nieprawidłowe, oznacza to, że adres e-mail tego użytkownika mógł ulec zmianie od czasu wysłania zaproszenia. Wyślij wówczas zaproszenie na nowy adres e-mail.

Zaproszenie zostanie ponownie wysłane na adres e-mail danej osoby.

Ponowne wysyłanie zaproszenia do wszystkich oczekujących członków

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Analityka.
 4. W polu Licencje kliknij Wyślij ponownie zaproszenia w sekcji Oczekujące zaproszenia.
 5. Wpisz wiadomość w wyskakującym okienku i kliknij Wyślij wiadomość.

Zaproszenia zostaną ponownie wysłane na adresy e-mail wszystkich oczekujących członków.

Anulowanie zaproszenia

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Zarządzaj w polu zatytułowanym Oczekuje [x] członków.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok zaproszenia, które chcesz anulować.
 6. Kliknij Anuluj zaproszenie.
Jeśli nie potrzebujesz już licencji przeznaczonej dla tego członka, możesz ją usunąć.

Uwagi

 • Jeśli dodasz pliki do konta oczekującego członka albo dodasz oczekującego członka do folderów udostępnionych lub grup, możesz przenieść jego konto do innego członka zespołu przed anulowaniem jego zaproszenia. 
 • Jeśli użytkownik ma już konto Dropbox, anulowanie zaproszenia nie ma wpływu na istniejące konto tego użytkownika. 
 • Nie możesz zawiesić konta oczekującego członka ani użyć na tym koncie zdalnego czyszczenia.

Zapraszanie lub odrzucanie próśb o dołączenie

Aby ręcznie zapraszać lub odrzucać prośby o dołączenie do zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Zarządzaj w polu zatytułowanym Oczekuje [x] członków.
 5. W sekcji Prośby o dołączenie kliknij Wyślij zaproszenie lub Ignoruj obok prośby, którą chcesz zatwierdzić lub odrzucić.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.