Vad är ett låst tillstånd för team?

Uppdaterat May 10, 2024
person icon

I den här artikeln beskrivs en status som gäller för vissa Dropbox-teamkonton.

highlighter icon

Obs! Vi lanserar en ny upplevelse för låsta tillstånd. Innan du läser den här artikeln, kontrollera att den gäller för din upplevelse av låst tillstånd.

 

Om du klickar på den här länken och ser en sida där det står Du är på väg att avsluta Dropbox för team och upplösa teamet [Teamnamn] så gäller inte informationen i den här artikeln för ditt team och du bör istället läsa den här artikeln

 

Om du ser en sida där det står: Välj vad du vill göra med teamets filer och konton så gäller informationen i den här artikeln för ditt team.

Ditt team kan hamna i ett låst tillstånd om din provperiod för Dropbox Standard, Business, Advanced eller Business Plus går ut eller om du avbryter teamplanen.
highlighter icon

Obs! Om en administratör inte väljer vad som ska göras med teamkontot inom en viss tidsram kan teamkontot raderas automatiskt. Administratörer kommer alltid att meddelas via e-post innan deras teamkonto raderas automatiskt.

Hur vet jag om mitt team är i ett låst tillstånd?

Du vet att ditt team konto är låst om du ser röda meddelandebanners högst upp på sidan på dropbox.com och du har begränsad funktionalitet i Dropbox.

 

Vid en låsning:

 • Dina filer kommer inte att synkroniseras.
 • Ni kan inte skapa eller ladda upp nya filer och mappar.
 • Du kommer att kunna visa och ladda ner filer och mappar från ditt Dropbox-konto, men du kommer inte att kunna redigera dem.
 • Funktioner som att bjuda in nya medlemmar, stänga av medlemmar och hantera grupper inaktiveras.
 • Om du har Dropbox Business, Business Plus eller är registrerad för betaåtkomst med Dropbox Standard eller Advanced kommer alla underskriftsfunktioner inaktiveras på dropbox.com och Dropbox för mobila enheter.

 

Få bort låsningen så här 

Om du är teammedlem kan du:

Om du är administratör kan du ha följande alternativ: 

När ditt team har varit i ett låst tillstånd under en viss tid kommer administratörer och medlemmar att börja få e-postmeddelanden för att informera dem om hur mycket tid de har på sig att vidta någon av ovanstående åtgärder. Om ingen administratör väljer något av dessa tre alternativ inom den tidsramen kommer teamkontot att raderas automatiskt. 

highlighter icon

Obs! Administratörer kommer att meddelas via e-post innan deras teamkonto raderas automatiskt.

Administratörer: Välj vad du vill göra om ditt team är i ett låst tillstånd

Så här uppgraderar du din prenumeration:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Granska alternativ på den röda bannern högst upp på skärmen.
 3. Klicka på den blå knappen Behåll Dropbox för team.
  • Obs! Om du inte ser det här alternativet är ditt team inte kvalificerat för att förnya eller köpa en teamprenumeration.
 4. Fyll i din faktureringsinformation.
highlighter icon

Obs! Innan du uppgraderar bör du ta bort användare som inte behöver ha åtkomst till teamets material. Då slipper du betala för onödiga licenser. Du bör också avbryta alla icke-väsentliga väntande inbjudningar.

5. Klicka på Köp.
highlighter icon

Obs! Efter uppgraderingen måste du på nytt bjuda in medlemmar som kan ha lämnat teamet medan det var låst. Dessa medlemmar kommer inte att gå med på nytt team förrän de accepterar inbjudan.

När du upplöser ditt team:

 • Alla teammedlemmar och administratörer får ett Dropbox Basic-konto som innehåller deras personliga mapp. 
 • Materialet som fanns i teamutrymmet placeras i delad mapp som ägs av den teamadmin som utlöste teamupplösningen. Alla användare som tidigare haft tillgång till detta material, inklusive administratör, teammedlemmar och externa andra användare, fortsätter att ha tillgång till den delade mappen.

När ett team upplöses händer dessutom följande:

 • Teamstrukturen raderas.
 • Alla som får tillgång till delade mappar inom teammappar behåller sina behörigheter så att de kan se och interagera med materialet i mapparna.
 • Väntande inbjudningar raderas.
 • Inaktiverade användare raderas.
 • Material från raderade teammedlemmar förloras permanent om inte en kontoöverföring har slutförts.
 • Arkiverade mappar slutar arkiveras och teamadmin som utlöste teamupplösningen äger dem.
 • Raderade filer och mappar kan inte återskapas.
 • Väntande begäranden om underskrifter avbryts.
 • Signerade dokument kan inte redigeras, men kan fortfarande visas eller laddas ner av alla användare som tidigare haft tillgång till teammappen.
 • Teammedlemmar behåller ägarskap för signaturmallar som de har skapat.
 • Mallar för underskrift kommer att låsas. Du kan låsa upp och återställa användningen av mallar genom att köpa Dropbox Essentials, Business eller Business Plus.
 • Ägarskapet för ett Replay-teamprojekt kommer att flyttas till en administratör när ett team upplöses. Teammedlemmar kan fortfarande komma åt Replay-projekt från sitt individuella konto men de kommer att förlora åtkomsten till filer utanför projekt.
  • Obs: Administratörer kan också välja att radera allt Replay-teammaterial när ett team upplöses. Raderat Replay-material kan endast återställas inom 30 dagar efter radering.

 

Upplös teamet så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Granska alternativ i den röda bannern högst upp på skärmen.
 3. Klicka på Säg upp Dropbox och upplös teamet.
 4. Välj alternativet Spara filer och flytta till individuella konton.
 5. Kryssa i rutorna bredvid:
  • Jag förstår att det är permanent att radera eller upplösa teamet. Teamet [Teamnamn] upphör att existera.
  • Jag förstår att jag förlorar återstående dagar av den kostnadsfria teamprovperioden.
   • Obs! Detta visas bara om du har en gratis teamprovperiod.
 6. Klicka på Bekräfta.

Ditt team kommer att loggas ut när upplösningen är klar.

När du raderar ditt teamkonto blir allt som ägs av team permanent raderat och kan inte återskapas. Detta inkluderar alla:

 • teammedlemmars konton
 • administratörskonton, inklusive den administratör som utlöste teamraderingen
 • material som ägs av team, inklusive delade mappar
  • Obs! Om ditt teamkonto raderas på grund av passivitet från teamadmin kommer externa användare med tillgång till en teamägd delad mapp att få ett automatiskt e-postmeddelande som talar om för dem att mapparna kommer att raderas inom kort. För att ge externa andra användare tid att spara material som kan tillhöra dem kommer raderingen att fördröjas. Om ditt team föredrar omedelbart att radera alla delade mappar, utan att meddela externa andra användare, bör en teamadmin utlösa raderingen manuellt genom att följa stegen nedan.
 • Personliga mappar 
 • Teamets metadata

 

Så här raderar du ditt teamkonto när det är låst:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Granska alternativ i den röda bannern högst upp på skärmen.
 3. Klicka på Säg upp Dropbox och upplös teamet.
 4. Välj alternativet att Radera alla filer och all konton.
 5. Kryssa i rutorna bredvid:
  • Jag förstår att det är permanent att radera eller upplösa teamet. Teamet [Teamnamn] upphör att existera.
  • Jag förstår att jag förlorar återstående dagar av den kostnadsfria teamprovperioden.
   • Obs! Detta visas bara om du har en gratis teamprovperiod.
 6. Klicka på Bekräfta.

Detta utlöser processen för teamradering. Du får ett e-postmeddelande när teamraderingen är klar.

highlighter icon

Obs: Teammedlemmar kommer inte att kunna skapa ytterligare ett Dropbox-konto med samma mejladress förrän efter 30 dagar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp