Konvertera en teammedlems Dropbox-konto till ett individuellt konto

Vissa typer av administratörer kan konvertera en teammedlems konto till ett individuellt konto. Teammedlemmens konto blir ett Dropbox Basic-konto som inte är kopplat till teamkontot.

Teammedlemmen behåller alla delade filer och mappar som hen hade tillgång till före teammedlemskapet, samt alla privata filer i kontot. Du kommer inte längre kunna hantera deras filer när kontot konverteras. 

Obs! Om någon har blivit inbjuden till att gå med i teamet men aldrig accepterat kommer endast alternativet att avbryta den väntande inbjudan att visas.

Avsnitt i den här artiklen:

Vad överförs

 • Alla privata (inte delade) filer och mappar
 • Delade mappar som medlemmen äger
 • Delade mappar och filer som ägs av icke-teammedlemmar
 • Delade mappar och filer som ägs av medlemmen innan de gick med i teamet
 • Delade länkar konfigurerade som Enbart team inaktiveras när teammedlemmens konto har konverterats
 • Filer och mappar som delas direkt med medlemmen
 • Privata odelade Paper-dokument
 • Paper-dokument delade med externa användare (icke-teamanvändare)

Detta överförs inte

 • Teammappar
 • Delade mappar som ägs av andra teammedlemmar och som du inbjudits till efter att du gick med i teamet eller som har behörighet begränsad till enbart teamet
 • Delade mappar, filer och länkar som har behörighet begränsad till teamet
 • Teammappar som delas direkt med medlemmen och inte genom delade länkar
 • Paper-dokument delade mellan medlemmen och teamet
 • Medlemskap i grupper och mappar som delas med medlemmen via grupper
 • Delade länkar som medlemmen skapat till teamfiler och -mappar fungerar inte längre
 • Inbjudningar till delade mappar med teaminnehåll som inte accepterats fungerar inte längre
 • Medlemmen kan inte längre använda samlad inloggning och måste i stället logga in med ett lösenord

Förhindra konverterade teammedlemmar från att behålla åtkomst till delat material

Om en teammedlem konverteras till ett individuellt konto kommer kvarvarande teammedlemmar behålla åtkomst till mappar som skapades av teammedlemmen som lämnar. Det gäller även mappar som delades direkt med dem av teammedlemmen som lämnar. Om de kvarvarande teammedlemmarna senare konverteras eller tas bort från teamet kommer de fortsätta att ha åtkomst till de delade mapparna från sina individuella konton. 

Förhindra konverterade medlemmar från att behålla åtkomst till delat material genom att be den ursprungliga ägaren att överföra ägarskapet av sina mappar till en annan teammedlem innan de konverteras till ett individuellt konto.

Så här konverterar du en teammedlems konto till ett individuellt konto

Anmärkningar:

 • När en teammedlems konto konverteras görs detta permanent. Efter konverteringen kommer du inte att kunna återskapa kontot eller göra några ändringar i det.
 • Under vissa omständigheter kan konverterade teammedlemmar behålla åtkomst till material som delades med dem av tidigare teammedlemmar. Se nedan för att läsa om hur du förhindrar konverterade teammedlemmar från att behålla åtkomst.
 • När en teammedlems konto har konverterats kan du återanvända licensen och bjuda in en annan person till teamet.
 • Konverterade teammedlemmar visas som Frånkopplade på sidan Medlemmar i adminkonsolen.

Konvertera en teammedlems konto till ett individuellt konto:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Medlemmar .
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Klicka på Konvertera till personligt Dropbox Basic-konto i stället.
 7. Klicka på Konvertera konto.

Teammedlemmens konto konverteras till ett Dropbox Basic-konto. De kan uppgradera från sidan Uppgradera.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!