Przekształcanie konta Dropbox członka zespołu w konto indywidualne

Zaktualizowano Jan 11, 2024
Niektórzy administratorzy mogą przekonwertować konto członka zespołu na konto indywidualne. Konto członka zespołu staje się wtedy kontem Dropbox Basic, które nie jest połączone z Twoim kontem zespołu. Członek zespołu zachowuje wszystkie udostępnione pliki i foldery, do których miał dostęp przed dołączeniem do zespołu, oraz wszelkie prywatne pliki na swoim koncie. Nie będzie możliwe dalsze zarządzanie należącymi do niego plikami po przekonwertowaniu konta.
highlighter icon

Uwaga: jeśli użytkownik został zaproszony do zespołu, ale nie przyjął zaproszenia, możesz tylko anulować zaproszenie.

Co jest przenoszone na konto Basic

 • Wszystkie prywatne (nieudostępnione) pliki i foldery
 • Udostępnione foldery, których właścicielem jest członek zespołu
 • Udostępnione foldery i pliki należące do osób spoza zespołu
 • Udostępnione foldery i pliki należące do członka przed dołączeniem do zespołu
 • Łącza udostępnione ustawione na Tylko zespół zostaną wyłączone po przekonwertowaniu konta członka zespołu
 • Pliki i foldery udostępnione bezpośrednio członkowi
 • Prywatne, nieudostępnione dokumenty Paper
 • Dokumenty Paper udostępniane przez użytkowników zewnętrznych (spoza zespołu)
 • Treści dotyczące podpisów, Wyślij i śledź, Replay i Capture członka zespołu

Co nie jest przenoszone na konto Basic

 • Foldery zespołu
 • Udostępnione foldery należące do innych członków zespołu, do których otrzymałeś(aś) zaproszenie po dołączeniu do zespołu lub które mają uprawnienia tylko dla zespołu
 • Udostępnione foldery, pliki i łącza, które mają uprawnienia tylko dla zespołu
 • Pliki zespołu udostępnione bezpośrednio członkowi, a nie za pośrednictwem udostępnionych łączy
 • Dokumenty Paper udostępniane przez członka i zespół
 • Członkostwo w grupach i folderach udostępnionych członkowi za pośrednictwem grup
 • Udostępnione łącza utworzone przez członka do plików i folderów zespołu przestaną działać
 • Zaproszenia do folderu udostępnionego do zawartości zespołu, które nie zostały zaakceptowane, przestaną działać
 • Członek nie może już korzystać z jednokrotnego logowania (SSO) i zamiast tego musi logować się przy użyciu hasła
 • Treści Replay i Capture znajdujące się w obszarze zespołu

Uniemożliwienie członkom zespołu z przekonwertowanym kontem zachowania dostępu do udostępnianej zawartości

Jeśli konto członka zespołu zostanie przekształcone w konto indywidualne, pozostali członkowie zespołu zachowają dostęp do folderów utworzonych przez takiego członka. Dotyczy to również folderów udostępnionych im bezpośrednio przez odchodzącego członka zespołu. Jeśli konto któregokolwiek z pozostałych członków zespołu zostanie później przekształcone lub któryś z nich zostanie usunięty z zespołu, nadal będą mieli dostęp do tych folderów udostępnionych na swoich kontach indywidualnych. 

Aby uniemożliwić członkom z przekształconym kontem zachowanie dostępu do udostępnionej zawartości, poproś pierwotnego właściciela o przeniesienie własności ich folderów na innego członka zespołu przed przekształceniem ich w konto indywidualne.

Przekształcanie konta członka zespołu w konto indywidualne

highlighter icon

Uwagi :

 • Przekształcenie konta członka zespołu jest trwałe. Po przekonwertowaniu przywrócenie konta ani wprowadzanie zmian nie będzie możliwe.
 • W pewnych okolicznościach członkowie zespołu z przekształconym kontem mogą zachować dostęp do zawartości udostępnionej im przez byłego członka zespołu. Poniżej dowiesz się, jak uniemożliwić członkom zespołu z przekształconym kontem zachowanie dostępu.
 • Po przekształceniu konta członka zespołu możesz zdecydować się na ponowne użycie jego licencji i zaproszenie do zespołu innej osoby.
 • Członkowie zespołu z przekształconym kontem są wyświetlani jako Odłączeni na karcie członków w konsoli administratora.

Przekształcanie konta członka zespołu w konto indywidualne:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij kartę Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.
 5. Wybierz Usuń członka.
 6. Kliknij Zamiast tego przekształć na osobiste konto Dropbox Basic.
 7. Kliknij Przekształć konto.

Konto członka zespołu zostanie przekonwertowane na konto Dropbox Basic. Użytkownicy mogą zmienić taryfę na wyższą na stronie Zmień taryfę na wyższą.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak usunąć dostęp do konta członkom zespołu bez usuwania danych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności