Administratörer: Fjärradera teamfiler från en teammedlems enhet

Uppdaterat Oct 10, 2023
Administratörer kan fjärradera alla teamfiler från en specifik teammedlems enhet. Detta rekommenderas om en teammedlem inte längre är med i teamet eller om deras enhet blir borttappad eller stulen. 

Läs mer om fjärradering eller hur du fjärraderar en enhet om du är en teammedlem eller har en Plus-, Family-, Professional- eller Essentials-plan.
highlighter icon

Obs! 

Så här fjärraderar du filer från en teammedlems enhet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på namnet på den medlem vars filer du vill fjärradera.
 5. Under Enheter, klicka på X intill den enhet du vill ta bort.
 6. Markera Radera filer från Dropbox för [organisationens namn] nästa gång datorn är uppkopplad.
  • Om du inte ser detta och enheten är en telefon eller surfplatta går du vidare till nästa steg. Det går inte att synka filer till telefoner och surfplattor även om filerna är tillgängliga offline, så dessa behöver inte fjärraderas. Om du följer dessa steg tar du trots allt bort åtkomsten till filerna i kontot från den enheten genom att logga ut teammedlemmen på distans.
 7. Klicka på Logga ut.
highlighter icon

Obs! Har hen Dropbox Paper-appen installerad kan du också logga ut medlemmen från Paper-appen på distans. Detta tar bort åtkomsten till filerna från enheten.

Kontrollera fjärraderingsstatus för teammedlemsfiler

Så här kontrollerar du fjärraderingsstatus för filerna:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på fliken Medlemmar och klicka sedan på teammedlemmens namn. Om du redan har raderat användarens konto från teamet klickar du på fliken Raderade medlemmar och klickar på medlemmens namn.
 4. I avsnittet Radering pågår letar du upp enheten och dess Enhetsstatus.

Läs mer om varje fjärraderingsstatus.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp