Vanliga frågor om Dropbox delade mappar

Uppdaterat Apr 19, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

Vad är överordnade mappar och undermappar?

 • Överordnad mapp: En mapp som innehåller andra mappar. 
 • Undermapp: En mapp inuti en annan mapp.

Hur skiljer sig en delad mapp från en teammapp?

Teammapp:  Medlemmar i Dropbox-teamkonton kan använda teammappar för att dela material med sina team. Användare med Dropbox Basic, Plus, Professional och Essentials kan inte skapa teammappar.

Läs mer om att dela material inom ett Dropbox-team.

highlighter icon

Obs: teamadministratörer kan hantera behörigheter för att skapa nya teammappar. Som standard kan alla skapa teammappar i Business- och Business Plus-team.

Delad mapp: Alla användare, inklusive konton med Dropbox Basic, Plus, Professional och Essentials, kan dela mappar med en enskild person eller grupp av personer. Du kan göra alla mappar till en delad mapp genom att helt enkelt dela den. Läs om hur du delar en mapp.

Hur fungerar ägarskap till delade mappar?

Om du äger en delad mapp så äger du automatiskt alla undermappar i den. Även om någon annan skapar en ny undermapp i din överordnade mapp kommer du automatiskt att äga den nyskapade undermappen.
 

Om du ändrar ägare till den delade överordnade mappen kommer den nya ägaren att äga den överordnade delade mappen såväl som alla dess undermappar.

Hur överför jag ägarskap för en delad mapp?

Ägarskap till delade mappar måste ändras för den överordnade mappnivån. Läs mer om hur du överför ägarskap för en delad mapp.

Vem har åtkomst till mitt delade innehåll?

Lär dig att se vem som har åtkomst till en delad mapp och vilken typ av åtkomst de har.

Kan jag flytta en delad mapp till en annan delad mapp?

Om du vill flytta en delad mapp till en annan delad mapp måste du äga filen eller mappen du flyttar och ha redigeringsåtkomst till målmappen.
 

Läs om hur du flyttar delade mappar.

highlighter icon

Obs! Du kan bara flytta en delad mapp till en annan delad mapp på dropbox.com och Dropbox för mobila enheter.

Så här flyttar du en delad mapp till en annan delad mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till den delade mappen som du vill flytta.
 3. Håll markören över den delade mappen och klicka på ”…” (ellips).
 4. Klicka på Flytta.
 5. Välj mappen som du vill flytta mappen till.
 6. Klicka på Flytta.
 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till den delade mappen som du vill flytta.
 3. Tryck på ”” (vertikal ellips på Android) eller ”...” (ellips på iPhone/iPad).
 4. Tryck på Flytta
  • Du kanske måste bläddra ner för att se det på iOS.
    
 5. Tryck på mappen som du vill flytta den till.
 6. Tryck på Flytta.

Kan jag sluta dela en mapp?

Du kan sluta dela en mapp så länge som:

 • Mappen inte har några delade mappar inuti.
 • Mappen inte ligger i en annan delad mapp.
highlighter icon

Anmärkningar:

Varför kan jag inte skapa en delad mapp?

Om du inte kan skapa en delad mapp kan det bero på något av följande:

 • Du har nått gränsen för hur många delade mappar som du kan skapa.
 • Du har inte verifierat din mejladress.
 • Administratören har inaktiverat delning utanför teamet.
 • Administratören tillåter inte teammedlemmar att skapa och dela mappar på den högsta nivån i teamutrymmet.
 • Din delningsaktivitet har inaktiverats.
 • Dina applikationsmappar är inkompatibla med delade mappar eller teammappar. När du ansluter en tredjepartsapp till ditt Dropbox-konto skapas en dedikerad applikationsmapp. Dessa applikationsmappar är döpta efter appen och har en pusselbit på sig. Du får ett felmeddelande om du försöker:
  • Dela an applikationsmapp.
  • Lägga till en applikationsmapp i en delad mapp. 
  • Lägga till en delad mapp i en applikationsmapp.

Finns det en gräns för hur många delade mappar jag kan skapa?

I en överordnad mapp kan du skapa upp till 1 500 delade undermappar. Den överordnade mappen ingår i det antalet.
 

I ditt Dropbox-konto kan du skapa upp till 30 000 delade mappar. Överordnade mappar och undermappar ingår i det antalet.
 

För stora team kanske du vill dela upp i underteam med separata teammappar. Du kan sedan använda grupper för att ge personer tillgång till flera olika teammappar.

Vad kan jag göra om jag har nått det maximala antalet undermappar?

Om du har nått gränsen för delade mappar som du kan skapa i en mapp kan du:

 • Radera några delade mappar i den permanent.
 • Flytta några delade undermappar till en ny överordnad mapp.

Läs mer om att flytta filer och mappar i Dropbox.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp