Vanliga frågor om Dropbox delade mappar

Den här artikeln är för användare med individuella konton. Läs mer om hur du delar filer och mappar med teamet.

Avsnitt i den här artiklen:

Vad är överordnade mappar och undermappar?

Överordnad mapp: En mapp som innehåller andra mappar. 

Undermapp: En mapp inuti en annan mapp.

Hur skiljer sig en delad mapp från en teammapp?

Teammapp: Administratörer kan redigera teammappar i adminkonsolen. Du kan även begränsa åtkomst till mappar som skapas inuti en teammapp. Läs om att skapa en teammapp. 

Delad mapp: Delade mappar kan inte redigeras från adminkonsolen. Du kan inte begränsa åtkomst till mappar som skapas inuti en delad mapp. Läs om hur du skapar en delad mapp.

Hur fungerar ägarskap till delade mappar?

Om du äger en delad mapp så äger du automatiskt alla undermappar i den. Även om någon annan skapar en ny undermapp i din överordnade mapp kommer du automatiskt att äga den nyskapade undermappen.

Om du ändrar ägare till den delade överordnade mappen kommer den nya ägaren att äga den överordnade delade mappen såväl som alla dess undermappar.

Hur överför jag ägarskap till en delad mapp?

Ägarskap till delade mappar måste ändras för den överordnade mappnivån. Läs mer om hur du överför ägarskap för en delad mapp.

Vem har åtkomst till mitt delade innehåll?

Lär dig att se vem som har åtkomst till en delad mapp och vilken typ av åtkomst de har.

Kan jag flytta en delad mapp till en annan delad mapp?

Om du vill flytta en delad mapp till en annan delad mapp måste du äga filen eller mappen du flyttar och ha redigeringsåtkomst till målmappen.

Obs! Du kan bara flytta en delad mapp till en annan delad mapp på dropbox.com och Dropbox för mobila enheter.

Så här flyttar du en delad mapp till en annan delad mapp:

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till den delade mappen som du vill flytta.
 3. Håll markören över den delade mappen och klicka på ”” (ellips).
 4. Klicka på Flytta.
 5. Välj mappen som du vill flytta den delade undermappen till.
  • Om du vill bläddra bland alla mappar klickar du på Personligt.
 6. Klicka på Flytta.

I appen Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till den delade mappen som du vill flytta. 
 3. Tryck på ”” (vertikal ellips).
 4. Tryck på Flytta.
  • Du kanske måste bläddra ner för att se det på iOS.
 5. Tryck på mappen som du vill flytta den till.
 6. Tryck på Flytta.

Kan jag sluta dela en mapp?

Du kan sluta dela en mapp så länge som:

 • Mappen inte har några delade mappar inuti.
 • Mappen inte ligger i en annan delad mapp.

Anmärkningar:

Varför kan jag inte skapa en delad mapp?

Det finns en gräns för hur många delade mappar som du kan skapa. Om du inte kan skapa en ny delad mapp så kanske du har nått gränsen.

 • Inom en mapp kan du skapa upp till 1 500 delade undermappar. Den överordnade mappen ingår i det antalet.
 • Inom ditt Dropbox-konto kan du skapa upp till 30 000 delade mappar, inklusive överordnade mappar och undermappar. Överordnade mappar och undermappar ingår i det antalet.

Vad kan jag göra om jag har nått det maximala antalet undermappar?

Om du har nått gränsen för delade mappar som du kan skapa i en mapp kan du:

 • Radera några delade mappar i den permanent.
 • Flytta några delade undermappar till en ny överordnad mapp.

Läs mer om att flytta filer och mappar i Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!