Vanliga frågor om Dropbox delade mappar

Avsnitt i den här artiklen:

Hur fungerar ägarskap till delade mappar?

Om du äger en delad mapp kommer du automatiskt att äga alla undermappar som finns i den. Även om någon annan skapar en ny undermapp i din överordnade mapp kommer du automatiskt att äga den nyskapade undermappen.

Om du ändrar ägare till den delade överordnade mappen kommer den nya ägaren att äga den överordnade delade mappen såväl som alla dess undermappar.

Hur överför jag ägarskap till en delad mapp?

Ägarskap till delade mappar måste ändras för den överordnade mappnivån. Läs mer om hur du överför ägarskap för en delad mapp.

Vem har åtkomst till mitt delade innehåll?

Lär dig att se vem som har åtkomst till en delad mapp och vilken typ av åtkomst de har.

Kan jag flytta en delad mapp till en annan delad mapp?

Du kan bara flytta en delad mapp till en annan delad mapp om du är ägare till både mappen som flyttas och målmappen. Om du inte är ägaren till mappen som ska flyttas kan du kontakta ägaren för att flytta mappen.

Obs! Du kan bara flytta en delad mapp till en annan delad mapp på dropbox.com och Dropbox för mobila enheter.

Kan jag sluta dela en mapp?

Du kan sluta dela en mapp så länge som:

 • Mappen inte har några delade mappar inuti.
 • Mappen inte ligger i en annan delad mapp.

Om du vill ta bort medlemmar från en mapp som inte kan sluta delas, kan du manuellt ta bort medlemmar på den överordnade mappnivån.

Varför kan jag inte skapa en delad mapp?

Det finns en gräns för hur många delade mappar som du kan skapa.

 • Inom en mapp kan du skapa upp till 1 500 delade undermappar.
  • Obs! Om du har ett teamkonto kan du skapa upp till 1 500 delade mappar inuti en enda mapp.
 • Inom ditt Dropbox-konto kan du skapa upp till 30 000 delade mappar, inklusive överordnade mappar och undermappar.

Om du har nått gränsen på 1 500 delade undermappar eller gränsen på 30 000 delade mappar kan du radera vissa delade mappar permanent.

Läs mer om att radera filer eller mappar permanent.

Om du har nått gränsen för delade mappar som du kan skapa i en mapp kan du:

 • Radera några delade mappar i den permanent.
  • Obs! När du har permanent raderat mappen raderas den för dig och alla andra medlemmar som hade åtkomst till den. En permanent raderad mapp kan inte återställas.
 • Flytta några delade undermappar till en ny överordnad mapp.
  • Obs! En överordnad mapp är en mapp som innehåller undermappar. Du kan skapa upp till 1 500 delade undermappar inuti en överordnad mapp.

Läs mer om att flytta filer och mappar i Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!