Dela filer och mappar med Dropbox Family

Uppdaterat Jan 31, 2024
Dropbox Family är ett bra och enkelt sätt att organisera familjen. Om du har problem med att dela filer i din Dropbox Family förklarar den här artikeln hur Dropbox Family-lagringsutrymmet fungerar och hur du delar filer och mappar med Dropbox Family.

Hur fungerar delat lagringsutrymme på Dropbox Family?

I en Dropbox Family-plan räknas varje fil eller mapp i en Family-medlems konto bara en gång mot den totala lagringsutrymmeskvoten.

När filer och mappar delas med andra medlemmar i samma Family-plan räknas det inte med i lagringskvoten igen. 

Om du delar med någon utanför din Family-plan eller om någon utanför planen delar med dig, räknas dessa filer med i både din och den andra personens kontokvot.

Alla medlemmarna i en Family-plan kan se hur mycket lagringsutrymme har använts och hur användningen är uppdelad mellan medlemmarna.

Kolla ditt lagringsutrymme

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på Plan. ”Tillgängligt utrymme: och Använt utrymme” visas. 
    • Om du vill se varje Family-medlems användning klickar du på pilen intill Alla andras filer.
magic wand icon

Tips: Maximera lagringsutrymmet genom att dela med Family-medlemmar istället för att spara kopior av samma fil. Om planmedlemmar har kopior av samma fil i sina individuella konton räknas varje fil med i den totala lagringskvoten – men en delad fil räknas bara en gång.

Hur fungerar delade filer och mappar med Dropbox Family?

När du delar en fil har Family-medlemmar åtkomst till filen i sina egna Dropbox-konton. Dokument, foton och andra filer som lagras i Dropbox uppdateras automatiskt så att alla med åtkomst till en fil ser samma version. 

Du kan dela mappar på samma sätt som filer. Alla du delar mappen med har åtkomst till filerna i den. 

Vad är Familjerumsmappen?

Alla familjemedlemmar har tillgång till en gemensam mapp som heter Familjerum som inte kan raderas, flyttas eller ges ett annat namn. Varje medlem kan hitta Familjerumsmappen i sitt eget Dropbox-konto – det ser ut som en mapp med två eller tre personer på. Det är en plats där din familj kan organisera och komma åt alla typer av filer, från kvitton och skattedokument till foton och skolarbete.

Hur fungerar Familjerumsmapparna? 

När du laddar upp eller skapar filer och mappar i mappen Familjerum får alla medlemmar i Family-planen automatiskt redigeringsåtkomst till dessa filer och mappar. Family-ansvarig kan ta bort filer från mappen Familjerum när som helst. När material tas bort ser andra medlemmar inte längre materialet i sina Dropbox-konton.

Skapa en Familjsrumsmapp

Familjerumsmappen genereras automatiskt och du kan inte skapa ytterligare Familjesrumsmappar.

Vem hanterar en Familjerumsmapp?

Den som är ansvarig för Family-planen är ägaren till mappen Familjerum. Om den ansvariga för Family annullerar eller ändrar planen kommer varje medlem att behålla en kopia av mappen i sitt eget konto.

Vem har tillgång till en Familjerumsmapp?

Varje gång den ansvariga personen bjuder in nya medlemmar till planen får de nya medlemmarna automatiskt åtkomst till familjerumsmappen när de går med. 

Om den ansvariga tar bort en medlem från planen kan hen avgöra om medlemmen får behålla en kopia av mappen Familjerum eller inte. Om medlemmar lämnar planen har de inte längre åtkomst till familjerumsmappen och de har inte längre någon kopia i sitt eget konto.

highlighter icon

Obs! Om du vill skicka specifika filer och mappar från Familjerumsmappen till personer utanför din Family-plan ska du använda Dropbox Transfer för att ge dem en kopia de kan ladda ner eller spara i sitt eget Dropbox-konto. Du kan inte överlåta eller dela en hel Familjerumsmapp med personer utanför plan.

Vilka är delningsbehörigheterna i en Dropbox Family-plan?

Family-medlemmar kan välja att dela filer och mappar med redigeringsåtkomst eller skrivskyddad åtkomst. Medlemmar kan dela med en enda familjemedlem eller med alla medlemmar i planen.

Vad kan familjemedlemmar göra med filer med redigeringsåtkomst?

Med redigeringsåtkomst kan familjemedlemmar göra ändringar i filer och mappar som delas med dem. Dessa ändringar sparas i den delade versionen så att alla som har åtkomst till den ser ändringarna.

Vad kan familjemedlemmar göra med skrivskyddade filer?

Med skrivskyddad åtkomst kan familjemedlemmar visa och kommentera delade filer och mappar, men inte göra några ändringar.

highlighter icon

Obs! Filer och mappar i Familjerumsmappen tillåter automatiskt redigeringsåtkomst för alla medlemmar i Family-planen.

Dela filer på Dropbox Family

Med en Dropbox Family-plan kan du dela filer med andra familjemedlemmar precis som du delar alla andra filer i Dropbox, till exempel dela via mejl eller dela via en länk.

Har du problem med ditt Dropbox Family-konto?

Om du har problem med ditt Dropbox Family-konto kan du läsa mer om hur du felsöker problem med att gå med i en Family-plan. Alternativt kan du kontakta Dropbox support.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp