Udostępnianie plików i folderów w taryfie Dropbox Family

Sekcje tego artykułu:

Informacje o miejscu współdzielonym

Każdy plik lub folder na koncie członka taryfy Family liczy się tylko raz do całkowitego limitu miejsca. Udostępnianie plików i folderów innym członkom tej samej taryfy Family nie wlicza się ponownie do limitu miejsca.Jeśli udostępnisz coś osobie spoza taryfy Family lub jeśli ktoś spoza taryfy udostępni Ci coś, pliki te będą wliczane zarówno do limitu Twojego konta, jak i tej osoby.

Wszyscy członkowie taryfy Family mogą zobaczyć, ile miejsca zostało wykorzystane i jak jest ono podzielone między członków.

Aby sprawdzić miejsce:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Taryfa. Wyświetlane jest dostępne i wykorzystane miejsce. 
  • Aby zobaczyć wykorzystanie przez każdego członka rodziny, kliknij strzałkę obok opcji Pliki wszystkich innych osób.

Wskazówka: zmaksymalizuj ilość miejsca, udostępniając rzeczy członkom rodziny, zamiast zapisywać kopie tego samego pliku. Jeśli członkowie taryfy mają kopie pliku na swoich indywidualnych kontach, każdy plik wlicza się do wykorzystanego przydziału miejsca, ale plik udostępniany członkom liczy się tylko raz.

Informacje o plikach i folderach udostępnionych

Gdy udostępnisz plik, członkowie taryfy Family będą mieli dostęp do niego na własnym koncie Dropbox. Dokumenty, zdjęcia i inne pliki przechowywane w Dropbox są aktualizowane automatycznie, więc każdy, kto ma dostęp do pliku, widzi tę samą wersję. 

Foldery możesz udostępniać w taki sam sposób jak pliki. Każdy, komu udostępnisz folder, będzie miał dostęp do plików w nim zawartych. 

Informacje o folderze Archiwum rodzinne

Wszyscy członkowie taryfy Family mają dostęp do wspólnego folderu pod nazwą „Archiwum rodzinne”, którego nie można usunąć, przenieść ani zmienić jego nazwy. Każdy członek taryfy znajdzie ten folder na swoim koncie Dropbox – wygląda on jak folder z umieszczonymi na nim dwiema lub trzeba osobami. Folder Archiwum rodzinne to miejsce, w którym Twoja rodzina może organizować i mieć dostęp do wszystkich typów plików, od rachunków i dokumentów podatkowych po zdjęcia i zadania szkolne.

Gdy przesyłasz lub tworzysz pliki i foldery w folderze Archiwum rodzinne, wszyscy członkowie taryfy Family automatycznie uzyskują do nich dostęp z prawem edycji. Każdy członek taryfy Family może w dowolnym momencie usunąć pliki z folderu Archiwum rodzinne. Gdy określona zawartość zostanie usunięta, pozostali członkowie przestaną ją widzieć na swoich kontach Dropbox. 

Właścicielem folderu Archiwum rodzinne jest menedżer taryfy Family. Za każdym razem, gdy menedżer zaprasza do taryfy nowych członków, z chwilą dołączenia automatycznie uzyskują oni dostęp do folderu Archiwum rodzinne. Jeśli menedżer taryfy Family anuluje lub zmieni taryfę, każdy jej członek zachowa kopię folderu na własnym koncie. Jeśli menedżer taryfy Family usunie członka z taryfy, może zdecydować, czy osoba ta zachowa kopię folderu Archiwum rodzinne. Jeśli określony członek opuści taryfę, straci dostęp do folderu Archiwum rodzinne i nie będzie mieć jego kopii na własnym koncie.

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać określone pliki i foldery z folderu Archiwum rodzinne do osób spoza taryfy Family, użyj funkcji Dropbox Transfer, aby dostarczyć im kopię, którą będą mogli pobrać lub zapisać na własnym koncie Dropbox. Nie możesz wysłać ani udostępnić całego folderu Archiwum rodzinne osobom spoza taryfy.

Dowiedz się więcej o Dropbox Family

Taryfa Dropbox Family: przegląd

Zarządzanie taryfą Dropbox Family

Anulowanie lub opuszczenie taryfy Dropbox Family

Rozwiązywanie problemów z taryfą Dropbox Family

Często zadawane pytania o taryfę Dropbox Family

Uprawnienia udostępniania

Członkowie taryfy Family mogą udostępniać pliki i foldery z uprawnieniami do edycji lub tylko do wyświetlania. Członkowie mogą udostępniać rzeczy jednemu członkowi rodziny lub wszystkim członkom swojej taryfy.

Mając uprawnienia do edycji, członkowie rodziny mogą wprowadzać zmiany w udostępnianych im plikach i folderach. Te zmiany zostaną zapisane w wersji udostępnionej, więc każdy, kto ma do niej dostęp, zobaczy je.

Mając dostęp tylko do wyświetlania, członkowie rodziny mogą wyświetlać i dodawać komentarze do udostępnionych plików i folderów, ale nie mogą wprowadzać żadnych zmian. 

Uwaga: pliki i foldery umieszczone w folderze Archiwum rodzinne automatycznie umożliwiają wszystkim członkom taryfy Family dostęp z prawem edycji.

Udostępnianie za pomocą zaproszenia e-mail

Członkowie taryfy Family mogą udostępniać pliki i foldery innym członkom rodziny przez e-mail.

Aby udostępnić za pomocą zaproszenia e-mail z aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac). 
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij…
 4. Po Do wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko osoby (lub osób), którym chcesz ją udostępnić.
 5. Wybierz Może wyświetlać lub Może edytować z menu rozwijanego po prawej stronie.
 6. Kliknij Udostępnij.

Aby udostępnić za pomocą zaproszenia e-mail z aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Stuknij Zaproś do pliku.
 5. Stuknij poniżej Wyślij do, wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko osoby (lub osób), którym chcesz go udostępnić.
 6. Wybierz Może wyświetlać lub Może edytować pod listą odbiorców.
 7. Stuknij Udostępnij.

Aby udostępnić e-mail z zaproszeniem z dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na pozycję, którą chcesz udostępnić.
 3. Kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko osoby (lub osób), którym chcesz udostępnić.
 5. Wybierz Może wyświetlać lub Może edytować z menu rozwijanego.
 6. Kliknij Udostępnij plik lub Udostępnij folder

Udostępnianie za pomocą łącza

Członkowie taryfy Family mogą również udostępniać pliki i foldery za pomocą łącza. Zamiast wysyłać e-mail, Dropbox tworzy unikalne łącze, które możesz skopiować i wkleić do wiadomości e-mail, czatu, tekstu lub innej wiadomości.

Aby udostępnić za pomocą łącza z aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac). 
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij Utwórz łącze lub Skopiuj łącze. Łącze zostanie skopiowane do schowka.
 5. Wklej łącze do wiadomości i wyślij.

Aby udostępnić za pomocą łącza z aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Stuknij Kopiuj łącze.Łącze zostanie skopiowane do schowka.
 5. Wklej link w miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Aby udostępnić przy użyciu łącza z witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na pozycję, którą chcesz udostępnić.
 3. Kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Wybierz Może wyświetlać lub Może edytować z menu rozwijanego.
 5. Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
 6. Kliknij Kopiuj łącze. Łącze zostanie skopiowane do schowka.
 7. Wklej łącze do wiadomości i wyślij.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.