Jak udostępniać pliki i foldery w taryfie Dropbox Family

Zaktualizowano Feb 01, 2024
Dropbox Family to świetny i łatwy w obsłudze sposób na zorganizowanie wszystkich osób w Family. Jeśli masz problemy z udostępnianiem plików w ramach Dropbox Family, ten artykuł wyjaśni, jak działa Dropbox Family miejsce i jak... udostępnij plik i Folders z Dropbox Family.

Jak działa udostępnione miejsce w taryfie Dropbox Family?

W taryfie Dropbox Family każdy plik lub folder na koncie członka taryfy Family liczy się tylko raz do całkowitego limitu miejsca.

Udostępnianie plików i folderów innym członkom tej samej taryfy Family nie wlicza się ponownie do limitu miejsca. 

Jeśli udostępnisz coś osobie spoza taryfy Family lub jeśli ktoś spoza taryfy udostępni Ci coś, pliki te będą wliczane zarówno do limitu Twojego konta, jak i tej osoby.

Wszyscy członkowie taryfy Family mogą zobaczyć, ile miejsca zostało wykorzystane i jak jest ono podzielone między członków.

jak... sprawdź swoje miejsce Space

  1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
  2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
  3. Kliknij Ustawienia.
  4. Kliknij Taryfa. Wyświetlane są pozycje „Dostępne miejsce” i „Wykorzystane miejsce”. 
    • Aby zobaczyć wykorzystanie przez każdego członka rodziny, kliknij strzałkę obok opcji Pliki wszystkich innych osób.
magic wand icon

Wskazówka: zmaksymalizuj ilość miejsca, udostępniając rzeczy członkom rodziny, zamiast zapisywać kopie tego samego pliku. Jeśli członkowie taryfy mają kopie pliku na swoich indywidualnych kontach, każdy plik wlicza się do wykorzystanego przydziału miejsca, ale plik udostępniany członkom liczy się tylko raz.

Jak działają pliki i foldery udostępnione w taryfie Dropbox Family?

Gdy udostępnisz plik, członkowie taryfy Family będą mieli dostęp do niego na własnym koncie Dropbox. Dokumenty, zdjęcia i inne pliki przechowywane w Dropbox są aktualizowane automatycznie, więc każdy, kto ma dostęp do pliku, widzi tę samą wersję. 

Możesz udostępniać foldery w taki sam sposób jak pliki. Każdy, komu udostępnisz folder, będzie miał dostęp do plików w nim zawartych. 

Co to jest folder Archiwum rodzinne?

Wszyscy członkowie taryfy Family mają dostęp do wspólnego folderu pod nazwą „Archiwum rodzinne”, którego nie można usunąć, przenieść ani zmienić jego nazwy. Każdy członek taryfy znajdzie ten folder na swoim koncie Dropbox – wygląda on jak folder z umieszczonymi na nim dwiema lub trzema osobami. Jest to miejsce, w którym rodzina może porządkować i uzyskiwać dostęp do wszystkich typów plików, od rachunków i dokumentów podatkowych po zdjęcia i prace szkolne.

Jak działają foldery Archiwum rodzinne? 

Gdy przesyłasz lub tworzysz pliki i foldery w folderze Archiwum rodzinne, wszyscy członkowie taryfy Family automatycznie uzyskują do nich dostęp z prawem edycji. Każdy członek taryfy Family może w dowolnym momencie usunąć pliki z folderu Archiwum rodzinne. Gdy określona zawartość zostanie usunięta, pozostali członkowie przestaną ją widzieć na swoich kontach Dropbox. 

Jak utworzyć folder Archiwum rodzinne

Archiwum rodzinne Foldery są generowane automatycznie i nie można tworzyć dodatkowych Archiwum rodzinne Folders.

Kto zarządza folderem Archiwum rodzinne?

Właścicielem folderu Archiwum rodzinne jest menedżer taryfy Family. Jeśli menedżer taryfy Family anuluje lub zmieni taryfę, każdy jej członek zachowa kopię folderu na własnym koncie.

Kto ma dostęp do folderu Archiwum rodzinne?

Za każdym razem, gdy menedżer zaprasza do taryfy nowych członków, z chwilą dołączenia automatycznie uzyskują oni dostęp do folderu Archiwum rodzinne. 

Jeśli menedżer taryfy Family usunie członka z taryfy, może zdecydować, czy osoba ta zachowa kopię folderu Archiwum rodzinne. Jeśli określony członek opuści taryfę, straci dostęp do folderu Archiwum rodzinne i nie będzie mieć jego kopii na własnym koncie.

highlighter icon

Uwaga: Jeśli chcesz wysłać określone pliki i foldery z folderu Archiwum rodzinne do osób spoza taryfy Family, użyj funkcji Dropbox Transfer, aby dostarczyć im kopię, którą będą mogli pobrać lub zapisać na własnym koncie Dropbox. Nie możesz wysłać ani udostępnić całego folderu Archiwum rodzinne osobom spoza taryfy.

Jakie są uprawnienia do udostępniania w taryfie Dropbox Family?

Członkowie taryfy Family mogą udostępniać pliki i foldery z uprawnieniami do edycji lub tylko do wyświetlania. Członkowie mogą udostępniać rzeczy jednemu członkowi rodziny lub wszystkim członkom swojej taryfy.

Co członkowie rodziny mogą zrobić z plikami o dostępie do edycji?

Mając uprawnienia do edycji, członkowie rodziny mogą wprowadzać zmiany w udostępnianych im plikach i folderach. Te zmiany zostaną zapisane w wersji udostępnionej, więc każdy, kto ma do niej dostęp, zobaczy je.

Co członkowie rodziny mogą zrobić z plikami o dostępie tylko do wyświetlania?

Mając dostęp tylko do wyświetlania, członkowie rodziny mogą wyświetlać i dodawać komentarze do udostępnionych plików i folderów, ale nie mogą wprowadzać żadnych zmian. 

highlighter icon

Uwaga: pliki i foldery umieszczone w folderze Archiwum rodzinne automatycznie umożliwiają wszystkim członkom taryfy Family dostęp z prawem edycji.

Jak udostępniać pliki w taryfie Dropbox Family

W taryfie Dropbox Family możesz udostępniać pliki innym członkom Family tak samo, jak udostępniasz dowolny inny plik w Dropbox, np. udostępnianie przez e-mail lub udostępnianie przez łącze.

Masz problemy z kontem Dropbox Family?

Jeśli masz problemy z kontem Dropbox Family, dowiedz się, jak... rozwiązywać problemy z dołączaniem do taryfy Family. Alternatywnie możesz skontaktować się z Dropbox pomoc techniczna.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.