Dodawanie folderu udostępnionego do konta

Jeśli ktoś zaprosił Cię do udostępnionego pliku lub folderu Dropbox, otrzymasz powiadomienie w witrynie dropbox.com, w aplikacjach Dropbox i e-mailem.

Jeśli ktoś zaprosił Cię do folderu udostępnionego, możesz dodać ten folder do swojego konta Dropbox. Po dodaniu folderu udostępnionego do konta masz dostęp do tego folderu i jego zawartości. Folder udostępniony synchronizuje się również z kontami Dropbox innych członków. Osoba, która udostępniła Ci folder, mogła nadać Ci uprawnienia do edycji lub wyświetlania.

Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, foldery osobiste, które udostępnili Ci inni członkowie zespołu, zostaną automatycznie dodane do Twojego konta Dropbox. 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w bezproblemowym udostępnianiu folderów.

Sekcje tego artykułu:

Dodawanie folderu udostępnionego do konta

Jeśli ktoś zaprosił Cię do folderu udostępnionego, możesz uzyskać do niego dostęp przez dodanie go do swojego konta.

Aby dodać folder udostępniony do konta Dropbox za pomocą karty Udostępnianie :

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na lewym pasku bocznym.
 3. Znajdź folder udostępniony, do którego chcesz uzyskać dostęp. 
 4. Najedź kursorem na folder, który chcesz dodać, i wybierz Dodaj do Dropbox.

Aby dodać folder udostępniony do konta Dropbox z powiadomień w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę powiadomienia (dzwonek).
 3. Kliknij Dodaj do konta Dropbox obok folderu udostępnionego, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Potrzebujesz konta Dropbox i zweryfikowanego adresu e-mail aby zaakceptować zaproszenie do folderu udostępnionego. Foldery udostępnione są dodawane bezpośrednio do konta Dropbox i synchronizowane ze wszystkimi członkami folderu. Jeśli nie masz jeszcze konta Dropbox, możesz je utworzyć, a następnie zaakceptować zaproszenie.

Prośba o dostęp do folderu udostępnionego

Jeśli po kliknięciu zaproszenia do folderu udostępnionego wyświetli Ci się wskazówka, że musisz poprosić o dostęp do niego, oznacza to, że właściciel folderu mógł nie udzielić Ci do niego dostępu. Na przykład osoba, która otrzymała zaproszenie do folderu udostępnionego, mogła przesłać to zaproszenie do Ciebie. Możesz poprosić o dostęp do folderu:

 1. Kliknij otrzymane łącze z zaproszeniem.
 2. Kliknij Poproś o dostęp.
 3. Jeśli masz więcej niż jedno konto Dropbox, wybierz konto, do którego chcesz dodać folder udostępniony.
 4. Twoja prośba zostanie wysłana do właściciela folderu. Gdy ten zaakceptuje prośbę, otrzymasz stosowne powiadomienie.

Dropbox Business

Jeśli pracujesz w zespole Dropbox Business i udostępniasz folder innej osobie w zespole, folder udostępniony zużywać będzie tylko przestrzeń przydzieloną zbiorczo dla zespołu. Jeśli jednak udostępnisz folder komuś spoza zespołu, folder ten wykorzysta zarówno przestrzeń zespołu, jak i miejsce na koncie osoby, której go udostępniasz.

Dowiedz się więcej o Dropbox Business.

Dodawanie pliku udostępnionego do konta

Po otrzymaniu pliku udostępnionego możesz go otworzyć za pośrednictwem zaproszenia e-mail lub powiadomień w witrynie dropbox.com, a następnie wyświetlić podgląd w witrynie dropbox.com. 

Podobnie jak podgląd, pliki udostępnione nie zajmują miejsca na Twoim koncie, chyba że zapiszesz na nim kopię pliku.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie pliki, do których Cię zaproszono, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na lewym pasku bocznym.
 3. Wybierz kartę Pliki. Tam możesz zobaczyć wszystkie pliki, do których Cię zaproszono. Kliknij plik, aby wyświetlić jego podgląd.

Jeśli plik został Ci udostępniony przez łącze, nie pojawi się on na karcie Udostępnione

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.