Lägga till en delad mapp i kontot

När du blivit inbjuden till en delad Dropbox-fil eller -mapp får du ett meddelande på dropbox.com, i Dropbox-apparna och via mejl.

Om du blivit inbjuden till en delad mapp kan du lägga till mappen i ditt Dropbox-konto. När du lägger till en delad mapp i kontot får du åtkomst till den mappen och dess innehåll. Den delade mappen synkas också med andra medlemmars Dropbox-konton. Den person som delat mappen med dig kan ha gett dig antingenredigerings- eller visningsbehörighet.

Om du är medlem i ett Dropbox Business-team läggs alla personliga mappar som andra teammedlemmar delar med dig automatiskt till i ditt Dropbox-konto. 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela mappar.

Avsnitt i den här artiklen:

Lägga till en delad mapp i kontot

När du blivit inbjuden till en delad mapp når du den genom att lägga till mappen i ditt konto.

Lägg till en delad mapp i ditt Dropbox-konto från fliken Delning:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Delad  på sidomenyn till vänster.
 3. Hitta den delade mapp du vill öppna. 
 4. Håll markören över mappen du vill lägga till och välj Lägg till i Dropbox.

Lägga till en delad mapp i Dropbox-kontot från meddelandena på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på meddelandeikonen (klockan).
 3. Klicka på Lägg till i Dropbox under den delade mapp du vill få tillgång till.

Du behöver ett Dropbox-konto och en verifierad mejladress för att kunna godkänna en inbjudan till en delad mapp. Delade mappar läggs till direkt i Dropbox-kontot och synkas med alla mappmedlemmar. Om du inte har något Dropbox-konto än kan du skapa ett och sedan acceptera inbjudan.

Begär åtkomst till delad mapp

Om du klickar på en inbjudan till en delad mapp och blir instruerad att begära åtkomst har mappägaren kanske ännu inte gett dig åtkomst. Exempel: någon som fått en inbjudan till en delad mapp har vidarebefordrat inbjudan till dig. Du kan begära åtkomst till mappen så här:

 1. Klicka på inbjudningslänken du fått.
 2. Klicka på Begär åtkomst.
 3. Om du har mer än ett Dropbox-konto ska du välja vilket konto du vill lägga till den delade mappen i.
 4. Din begäran skickas till mappägaren och du blir informerad om ägaren godkänner din begäran.

Dropbox Business

Om du är med i ett Dropbox Business-team och du delar en mapp med någon annan i teamet, använder den delade mappen bara teamets samlade lagringsutrymme. Men om du delar en mapp med någon som inte är med i teamet använder mappen både teamets lagringsutrymmet och lagringsutrymmet för den person du delar mappen med.

Läs mer om Dropbox Business.

Lägga till en delad fil i kontot

När du får en delad fil kan du öppna den via mejlinbjudan eller via meddelandena på dropbox.com. Sedan kan du förhandsvisa den på dropbox.com. 

Precis som förhandsvisningar tar delade filer inte upp lagringsutrymme i kontot om du inte sparar en kopia av filen i ditt Dropbox-konto.

Följ de här stegen för att visa alla filer du blivit inbjuden till:

 1. Logga in på dropbox.com
 2. Klicka på Delad i vänstra sidomenyn.
 3. Välj fliken Filer. Härifrån kan du visa alla filer du blivit inbjuden till. klicka på en fil om du vill förhandsvisa den.

Om en fil delades med dig via en länk visas den inte på sidan Delad.  

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!