Bestanden en mappen delen met Dropbox Family

Gedeelten in dit artikel:

Over gedeelde opslag

Alle bestanden of mappen in het account van een gezinslid tellen slechts één keer mee voor het totale opslagquotum. Bestanden en mappen die worden gedeeld met andere leden van hetzelfde Family-abonnement, tellen niet opnieuw mee voor het opslagquotum. Als je bestanden deelt met iemand buiten je Family-abonnement of als een niet-lid bestanden deelt met jou, worden die bestanden zowel voor jouw quotum als dat van die andere persoon meegeteld.

Alle leden van een Family-abonnement kunnen zien hoeveel opslagruimte er in gebruik is en hoe dit is verdeeld onder de verschillende leden.

Opslagruimte controleren:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen).
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Abonnement. Er wordt weergegeven hoeveel ruimte beschikbaar is en hoeveel er is gebruikt. 
  • Om het gebruik van elk gezinslid te zien, klik je op de pijl naast Bestanden van anderen.

Tip: je kunt de opslagruimte optimaal benutten door bestanden te delen met gezinsleden in plaats van een kopie van hetzelfde bestand op te slaan. Als gezinsleden een kopie van een bestand bewaren in hun individuele accounts, telt elk bestand mee voor het gebruikte opslagquotum. Een bestand dat is gedeeld met de andere leden, wordt maar één keer geteld.

Over gedeelde bestanden en mappen

Wanneer je een bestand deelt, kunnen Family-leden het bestand openen in hun eigen Dropbox-account. In Dropbox opgeslagen documenten, foto's en andere bestanden worden automatisch bijgewerkt. Iedereen met toegang tot een bestand ziet dus dezelfde versie. 

Je kunt mappen delen op dezelfde manier als je bestanden deelt. Iedereen met wie je een map deelt, heeft toegang tot de bestanden in die map. 

Over de map Gezinsruimte

Alle gezinsleden hebben toegang tot een gezamenlijke map met de naam Gezinsruimte. Niemand kan deze map verwijderen, verplaatsen of een andere naam geven. Elk lid heeft via het eigen Dropbox-account toegang tot deze map (herkenbaar aan het pictogram van een map met 2 of 3 mensen erop). De map Gezinsruimte is een plek waar je gezin allerlei soorten bestanden kan ordenen en openen, van ontvangstbewijzen en belastingdocumenten tot foto's en huiswerk.

Alle leden van het Family-abonnement hebben automatisch bewerkingsrechten voor de bestanden en mappen die je uploadt of maakt in de map Gezinsruimte. Elk gezinslid kan op elk gewenst moment bestanden verwijderen uit de map Gezinsruimte. Wanneer een bestand wordt verwijderd, zien de andere leden het niet meer in hun Dropbox-account.

De beheerder van het Family-abonnement is de eigenaar van de map Gezinsruimte. Telkens wanneer de beheerder nieuwe leden uitnodigt voor het abonnement, krijgen zij automatisch toegang tot de map Gezinsruimte wanneer ze daadwerkelijk lid worden. Als de gezinsbeheerder het abonnement opzegt of wijzigt, blijft een kopie van de map in het eigen account van elk lid staan. Maar als de beheerder een lid verwijdert uit het abonnement, kan de beheerder kiezen of dat lid al dan niet een kopie van de map Gezinsruimte mag houden. Een lid dat zelf het abonnement opzegt, heeft geen toegang meer tot de map Gezinsruimte en er blijft ook geen kopie van de map in het eigen account van dat lid staan.

Opmerking: Als je specifieke bestanden en mappen uit de map Gezinsruimte wilt verzenden naar mensen buiten het Family-abonnement, gebruik je Dropbox Transfer om een kopie te maken die ze kunnen downloaden of opslaan in hun eigen Dropbox-account. Het is niet mogelijk om de hele map Gezinsruimte over te dragen of te delen met mensen die geen lid zijn van het abonnement.

Meer informatie over Dropbox Family

Dropbox Family-abonnement: een overzicht

Dropbox Family-abonnement beheren

Dropbox Family-abonnement opzeggen of verlaten

Problemen met Dropbox Family oplossen

Veelgestelde vragen over het Dropbox Family-abonnement

Machtigingen voor delen

Gezinsleden kunnen bij het delen van bestanden en mappen kiezen voor toegang met bewerkings- of weergaverechten. Ze kunnen kiezen of ze een item delen met één ander lid of met alle abonnementsleden.

Gezinsleden met bewerkingsrechten kunnen wijzigingen aanbrengen in bestanden en mappen die worden gedeeld met hen. Deze wijzigingen worden bewaard in de gedeelde versie en iedereen met toegang ziet de wijzigingen.

Gezinsleden met alleen‑lezen toegang kunnen opmerkingen bekijken en toevoegen aan gedeelde bestanden en mappen, maar ze kunnen geen wijzigingen aanbrengen. 

Opmerking: alle leden van het Family-abonnement hebben automatisch bewerkingsrechten voor de bestanden en mappen in de map Gezinsruimte.

Delen met een e‑mailuitnodiging:

Gezinsleden kunnen bestanden en mappen via e‑mail delen met andere gezinsleden.

Een bestand delen via een e-mailuitnodiging in de Dropbox-desktopapp:

 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of de Finder (Mac). 
 2. Klik met de rechtermuisknop op het item (bestand of map) dat je wilt delen.
 3. Klik op Delen...
 4. Typ naast Aan het e‑mailadres of de naam van een of meer mensen met wie je het item wilt delen.
 5. Selecteer Kan bewerken of Kan weergeven in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.
 6. Klik op Delen.

Delen via een e-mailuitnodiging in de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op "" (drie puntjes verticaal op Android) of "..." (drie puntjes horizontaal op iPhone/iPad) naast het item (bestand of map) dat je wilt delen.
 3. Tik op Delen.
 4. Tik op Uitnodigen voor bestand.
 5. Tik onder Verzenden naar en typ het e‑mailadres of de naam van een of meer mensen met wie je het item wilt delen.
 6. Selecteer Kan bewerken of Kan weergeven in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.
 7. Tik op Delen.

Delen via een e-mailuitnodiging op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs het item aan dat je wilt delen.
 3. Klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 4. Typ het e-mailadres of naam van de persoon (of personen) met wie je wilt delen.
 5. Selecteer Kan bekijken of Kan bewerken in het vervolgkeuzemenu.
 6. Klik op Bestand delen of Map delen

Delen met een link

Gezinsleden kunnen bestanden en mappen delen via een link. Dropbox verstuurt dan geen e‑mail, maar maakt een unieke link die je kunt kopiëren en plakken in een e-mail, chat, sms of ander bericht.

Delen via een link in de Dropbox-desktopapp:

 1. Open de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of de Finder (Mac). 
 2. Klik met de rechtermuisknop op het item (bestand of map) dat je wilt delen.
 3. Klik op Delen...
 4. Klik op Link maken of Link kopiëren. De link wordt gekopieerd naar het klembord.
 5. Plak de link in een bericht en verzend het bericht.

Delen via een link in de mobiele Dropbox-app:

 1. Open de mobiele Dropbox-app.
 2. Tik op "" (drie puntjes verticaal op Android) of "..." (drie puntjes horizontaal op iPhone/iPad) naast het item (bestand of map) dat je wilt delen.
 3. Tik op Delen.
 4. Klik op Link kopiëren. De link wordt gekopieerd naar je klembord. 
 5. Plak de link op de plaats waar je deze wilt delen.

Delen via een link op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Wijs het item aan dat je wilt delen.
 3. Klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
 4. Selecteer Kan bekijken of Kan bewerken in het vervolgkeuzemenu.
 5. Als er nog geen link is gemaakt, klik je op Maken.
 6. Klik op Link kopiëren. Wacht tot de link is gekopieerd naar je klembord. 
 7. Plak de link in een bericht en verzend het bericht.
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.