Så här annullerar eller lämnar du en Dropbox Family-plan

Om du är Family-ansvarig för en Dropbox Family-plan kan du avbryta din prenumeration när som helst. Prenumerationen upphör i slutet av den nuvarande faktureringscykeln.

När prenumerationen upphör händer följande:

 • Alla i planen (Family-chefen och medlemmarna) nergraderas till egna kostnadsfria Dropbox Basic-konton.
 • Alla planmedlemmar behåller åtkomst till alla sina filer och mappar samt allt material som delats med dem.
 • Alla medlemmar behåller en kopia av mappen Familjerum.
 • Alla med en kostnadsfri Basic-plan kan återställa raderade filer och återskapa tidigare versioner av filer i 30 dagar.
 • Medlemmar som överskrider lagringsutrymmet i Basic-kontot kan fortfarande nå sina filer men Dropbox slutar synka filerna till deras enheter.

Så här annullerar du en Dropbox Family-plan:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Plan.
 5. Klicka på Säg upp plan längst ner på sidan.
 6. Välj en anledning till att du annullerar.
 7. Klicka på Fortsätt med annulleringen. Du får ett bekräftelsemejl på att din prenumeration har avbrutits. 

Obs! Family-ansvariga som köpt Dropbox Family via Dropbox-mobilapp måste annullera via App Store på sin mobila enhet.

Läs mer om Dropbox Family

Dropbox Family-planen: en översikt

Hantera en Dropbox Family-plan

Dela filer och mappar med Dropbox Family

Felsöka problem med Dropbox Family

Vanliga frågor om Dropbox Family-planen

Lämna en Family-plan

Även om det bara är Family-ansvarig som kan annullera planen kan Family-medlemmar lämna Family-planen när som helst. När medlemmar lämnar planen nergraderas de till ett kostnadsfritt Dropbox Basic-konto och förlorar åtkomsten till funktionerna och lagringsutrymmet i Dropbox Family.

Familjemedlemmar som lämnar en Family-plan behåller alla sina filer och mappar i sina individuella konton, samt allt material som delats med dem, men förlorar åtkomsten till mappen Familjerum. Om de överskrider lagringsutrymmet i Basic-kontot kan de fortfarande komma åt sina filer, men Dropbox slutar synka filer till deras enheter.

Så här lämnar du en Family-plan:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Plan.
 5. Klicka på Lämna plan längst ner på sidan.

Obs! Om den ansvariga för Family-planen avbryter planen kommer alla familjemedlemmar att konverteras till individuella kostnadsfria Dropbox Basic-konton. Individer kan behålla sin Basic-plan eller välja en annan plan som möter deras behov.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!