Vanliga frågor om Dropbox Family-planen

Uppdaterat Jun 18, 2024
Dropbox Family är en plan med 2 TB delat lagringsutrymme som kan användas av upp till sex medlemmar. I den här artikeln hittar du svar på några vanliga frågor om Dropbox Family.

Hur skaffar jag Dropbox Family?

Om du redan har ett Dropbox-konto kan du byta till Dropbox Family i kontoinställningarna.


Så här byter du till en Family-plan:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
  3. Klicka på Hantera konto.
  4. Klicka på Uppgradera plan. Om Dropbox Family visas som ett alternativ kan du uppgradera härifrån.
  5. Klicka på Family-planen.
  6. Klicka på Fortsätt.

Om du inte har ett Dropbox-konto kan du köpa Family-planen direkt.

Vem kan jag bjuda in till min Dropbox Family-plan?

Du kan bjuda in upp till sex medlemmar totalt till din Dropbox Family-plan. Alla medlemmar av Family-planen måste vara 13 år eller äldre i USA och 16 år eller äldre någon annanstans. Om inbjudna medlemmar inte redan har ett Dropbox-konto kan de skapa ett när de går med i en Family-plan. 

Kan jag gå med i en Dropbox Family-plan om jag redan har ett Plus- eller Professional-konto?

Ja. Om du har ett Dropbox Plus- eller Professional-konto och bjuds in att gå med i Dropbox Family behöver du inte ändra din plan. Ditt individuella konto får en återbetalning för den proportionella kostnaden av din ursprungliga plan och din plan ändras till Dropbox Family. Om du föredrar att behålla din ursprungliga plan kan du be personen som bjöd in dig att skicka en ny inbjudan till en annan mejladress. Du kan sedan konfigurera ett nytt konto som kopplas till en Family-plan.

Finns det några begränsningar för vem som kan gå med i en Family-plan?

Ja. Du kan inte gå med i en Family-plan om du har köpt utökad versionshistorik. Det går inte heller att gå med i en Family-plan med en mejladress som kopplats till ett Dropbox Business-konto eller om du bor i ett begränsat land eller en begränsad region.

Hur slår jag ihop mitt befintliga Dropbox-konto med en Family-plan?

Du behöver inte göra några ändringar i ditt konto eller flytta filer eller mappar när du köper eller går med i en Dropbox Family-plan. Din plan ändras till Dropbox Family, men din kontoprofil, dina kontoinställningar och filer förblir desamma. Det är dock bara familjeansvarig som kan se eller ändra faktureringsinformation för planen, så om du tidigare haft Dropbox Plus eller Professional förlorar du kanske åtkomst till faktureringsinformationen.

Kan övriga medlemmar i Family-planen se filerna jag sparar i Dropbox?

Varje medlem i din Dropbox Family-plan har sitt eget privata konto. Endast de filer du väljer att dela kan visas eller redigeras av andra.

highlighter icon

Obs! Om du skapar eller flyttar filer eller mappar i en delad mapp eller i mappen Familjerum delas de automatiskt med alla som har åtkomst till mappen.

Hur kan jag få support från Dropbox?

Medlemmar i Family-planer kan få hjälp från Dropbox hjälpcenter, snabbstartsguidercommunityn eller via mejl. Familjeansvarig kan också begära chattsupport.

Vad händer med mina filer om jag använder fjärradering?

Om du använder fjärradering för att ta bort filer från en borttappad eller stulen enhet tas innehållet i Dropbox-mappen bort från den enheten. Dina filer raderas inte från ditt Dropbox-konto – de lagras säkert i molnet så att du kan synka dem på nytt till valfri enhet när du är redo.

Hur räknas delning av filer och mappar med andra Family-planmedlemmar mot mitt lagringsutrymme?

Varje fil eller mapp i en Family-medlems konto räknas med bara en gång i den totala lagringskvoten. När medlemmar delar filer och mappar med andra medlemmar i samma Family-plan räknas det inte med i lagringskvoten på nytt. Om du delar med någon utanför din Family-plan eller om någon utanför planen delar med dig, räknas dessa filer med i både din och den andra personens kontokvot. Du kan kontrollera dina kontoinställningar för att se hur mycket av lagringskvoten har använts.

magic wand icon

Tips: Maximera lagringsutrymmet genom att dela med Family-medlemmar. Om planmedlemmar har kopior av samma fil i sina individuella konton räknas varje fil med i den totala lagringskvoten – men en delad fil räknas bara en gång.

Kan jag köpa mer Dropbox-lagringsutrymme?

Vi arbetar på en Family-plan med mer delat lagringsutrymme, men det finns ingen tillgänglig uppgradering ännu. Individuella Family-medlemmar kan frigöra lagringsutrymme genom att radera oanvända filer och mappar eller de kan avregistrera sig från Dropbox Family och välja en individuell plan som möter deras behov.

Kan jag tjäna kostnadsfritt lagringsutrymme på Dropbox Family?

Ja. Du kan tjäna kostnadsfritt lagringsutrymme på Dropbox Basic-, Plus-, Family- och Professional-konton, men lagringsutrymmet kommer inte att delas med andra Family-medlemmar. Om du lämnar en Family-plan är ditt kostnadsfria lagringsutrymme fortfarande tillgängligt i ditt individuella konto.

Kan jag lämna en Family-plan?

Family-medlemmar kan när som helst välja bort en Family-plan. Om du lämnar planen nergraderas ditt individuella konto till en kostnadsfri Basic-plan. Du behåller alla dina filer och mappar men förlorar åtkomsten till Dropbox Family-funktionerna och lagringsutrymmet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp