Avbryt en kostnadsfri provperiod på Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise

Om du registrerat dig för en kostnadsfri provperiod med Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise, hittar du information i den här artikeln om hur du annullerar provperioden innan den upphör, så att du inte debiteras. Om du inte annullerar den kostnadsfria provperioden innan den upphör debiteras du för Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise med den faktureringsinformation du använde när du registrerade dig för provperioden.

Obs! Endast en administratör kan avbryta en provperiod på Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise. Om du i stället är teammedlem ska du kontakta din teamadmin.

Läs i stället om hur man annullerar en kostnadsfri provperiod med Dropbox Plus eller Professional.

Avbryt en kostnadsfri provperiod på Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise

Så här avbryter du en kostnadsfri provperiod på Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
  3. Klicka på Fakturering på vänster sidomeny.
  4. Klicka på Avbryt provperiod längst ner på sidan.
  5. Klicka på Avsluta Dropbox Business
  6. Bekräfta att du är medveten om att teamet upplöses permanent genom att klicka i kryssrutan.
  7. Klicka på Upplös teamet och logga ut

Du får ett bekräftelsemejl på att din kostnadsfria provperiod har annullerats. 

Villkor för en kostnadsfri provperiod på Dropbox Standard, Advanced och Enterprise

När du registrerade dig för din kostnadsfria provperiod fick du ett mejl från Dropbox som angav längden på provperioden och annan information om den. Om du inte hittar mejlet i inkorgen bör du titta i skräppostmappen.

Om du annullerar din kostnadsfria provperiod innan den går ut, återgår du till den kontotyp du hade innan du registrerade dig för provperioden. Teamet placeras i ett låst tillstånd, vilket gör att teamet kan fortsätta att använda teamfilerna men de flesta av teamets synknings- och delningsfunktioner tas bort. Du kan upplösa teamet om du vill ta bort all åtkomst för teamet. 

Kontrollera om en kostnadsfri provperiod annullerats

När du har annullerat din kostnadsfria provperiod bör du få ett bekräftelsemejl från Dropbox. Om du inte hittar mejlet i inkorgen bör du titta i skräppostmappen.

Om du har debiterats för Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise

Om din kostnadsfria provperiod redan tagit slut och du har börjat debiteras för Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise kan du endast nedgradera teamet till ett låst tillstånd genom att annullera din nuvarande prenumeration. Dina funktioner för Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise nedgraderas vid slutet av din nuvarande faktureringscykel. Du förlorar inte några av dina filer och debiteras inte på nästa faktureringsdatum. 

Kontrollera ditt nästa faktureringsdatum

Läs om hur du kan visa dina tidigare fakturor från Dropbox och se ditt nästa faktureringsdatum.

Hitta din aktuella Dropbox-plan

Om du inte är säker på vilken kontotyp du har just nu kan du logga in på dropbox.com och gå till https://www.dropbox.com/account/plan.

Återbetalningar

I de flesta fall gör Dropbox inte några återbetalningar. För att inte bli debiterad i framtiden ska du annullera din nuvarande prenumeration och nergradera teamet till ett låst tillstånd.

Om du i stället vill radera ditt Dropbox-konto helt och hållet kan du läsa hur du gör det i denna artikel.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!