Kan jag få en återbetalning för min Dropbox-prenumeration?

I de flesta fall återbetalas inte betalningar för Dropbox-prenumerationer och teammedlemslicenser.

Om du har problem med ditt konto eller tror att det har skett ett fel i faktureringen finns dessa supportalternativ för att få mer hjälp.

Om du vill avbryta eller nedgradera din prenumeration:

Läs om att avbryta eller nedgradera en Dropbox-prenumeration som köpts på dropbox.com.

Läs om hur du avbryter en Dropbox-prenumeration som köpts på en mobilenhet.

Så här begär du återbetalning från Apple App Store

Om du köpte din Dropbox-prenumeration på Apple App Store måste du be om en återbetalning direkt från Apple.

För att begära återbetalning följer du dessa anvisningar från Apples supportsida:

  1. Logga in på ditt App Store-konto här och rapportera ett problem med ett köp. 
  2. Klicka på Rapportera ett problem intill Dropbox-appen. 
  3. Välj ett problem, skriv en beskrivning och klicka på Skicka. 
  4. Apple kommer att kontakta dig med ett beslut om din begäran om återbetalning.

Obs! Apple godkänner återbetalningsbegäranden endast för köp som gjorts under de senaste 90 dagarna.

Så här begär du återbetalning av direktdebitering

Har du betalat för din Dropbox-prenumeration med direktbetalning kontaktar du din bank för återbetalning, eftersom endast banken kan behandla en begäran om återbetalning.

Vad händer när jag lämnar in en återbetalningsförfrågan?

Eventuell återbetalning som begärs från din bank leder till nedgradering av din Dropbox-prenumeration till en Dropbox Basic-plan (kostnadsfritt).

Om du har en prenumeration för Dropbox-team kommer en begäran om återbetalning att orsaka att ditt team försätts i ett låst tillstånd där teamet har fortsatt åtkomst till teamets filer men de flesta synknings- och delningsfunktioner för team är borttagna. Teamadministratören måste då välja att upplösa teamet eller prenumerera på nytt. 

Bor du i EU, Storbritannien eller Turkiet?

Om du bor i EU, Storbritannien eller Turkiet är du berättigad till återbetalning om du avbryter din Dropbox Plus-, Family- eller Professional-prenumeration inom 14 dagar efter köpet. Kontakta support för att begära en återbetalning.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!